DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2017-4(82)-135-138

Механізми реформування міжбюджетних відносин в умовах економічної нестабільності

Костянтин Анатолійович Федченко

Анотація


Одним із найбільш актуальніших питань в сфері державного регулювання екологічної безпеки регіону в умовах економічної нестабільності є удосконалення системи міжбюджетного вирівнювання та пошуку ефективних моделей перерозподілу бюджетних коштів. В статті проведено аналіз сутності та особливостей міжбюджетних відносин  в Україні. З метою визначення найбільш оптимального механізму міжбюджетного вирівнювання в роботі досліджено централізовану, децентралізовану та змішану моделі регулювання міжбюджетних відносин. Проведено аналіз змін в структурі податкових надходжень до державного та місцевих бюджетів, визначено основні переваги та загрози для суб’єктів господарювання зумовлених зростання рівня автономії місцевих органів влади. Зважаючи на низький рівень державного регулювання екологічної безпеки як засіб збереження рівноваги соціальних і природних структур, передумова формування регіональної стабільності в роботі запропоновано заходи удосконалення процесу реформування системи міжбюджетних відносин.

Ключові слова


міжбюджетні відносини; регіональний розвиток; місцевий бюджет; фінансові ресурси; децентралізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Astiion, S. (2014), «Vdoskonalennja pravovogo reguljuvannja mizhbjudzhetnyh vidnosyn v Ukrai'ni v suchasnyh umovah», Natsional'niy yuridicheskiy zhurnal: teoriya i praktika, No. 2, pp. 63–68.

Bodnaruk, T.G. (2008), «Efektyvnist' transfertnoi' polityky v systemi mizhbjudzhetnyh vidnosyn», Aktual'ni problemy ekonomiky, No. 5 (83), pp. 146–153.

Boyarko, I.M., Luta, A.V. and Pygule, N.G. (2012), Miscevi bjudzhety u zabezpechenni social'noekonomichnogo rozvytku mista, PVKP Korpunkt, Sumy, 92 p.

Verkhovna Rada Ukrai'ny (2017), «Bjudzhetyj Kodeks Ukrai'ny», N 2456-17, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17

Azarov, M.Ya., Yaroshenko, F.O., Bodrov, V.G. and others (2004), Bjudzhetna polityka u konteksti strategii' social'no-ekonomichnogo rozvytku Ukrai'ny, monografija, Kyiv, 400 p.

Derzhavna kaznachejs'ka sluzhba Ukrai'ny (2017), «Vykonannja Derzhavnogo bjudzhetu», available at: http://www.treasury.gov.ua/main/ uk/doccatalog/list?currDir=146477

Drozd, V., Balatsky, E., Kapustin, A. (2011), «Mizhbjudzhetni vidnosyny riznyh rivniv u finansovij systemi Ukrai'ny», Naukovo-praktychni koncepcii' ta programy, No. 2, pp. 10–19.

Zhykh, V. (2017), «Kudy jdut' groshi vid ekologichnogo podatku», available at: http://www.poryad.com/?p=189

Zabrotska, O.V. (2014), «Bjudzhetnyj federalizm jak osnova modernizacii' mizhbjudzhetnyh vidnosyn v Ukrai'ni», Materialy naukovo-praktychnoi' konferencii' za mizhnarodnoju uchastju «Modernizacija systemy derzhavnogo upravlinnja: teorija ta praktyka», Lviv, pp. 95–102.

Kaletnik, O.V. (2016), «Mizhbjudzhetni vidnosyny v umovah bjudzhetnoi' decentralizacii' v Ukrai'ni», Students'kyj Visnyk nacional'nogo universytetu vodnogo gospodarstva ta pryrodokorystuvannja, No. 1 (6), pp. 122–125.

Koren, N.V. (2016), «Mizhbjudzhetni vidnosyny v umovah bjudzhetnoi' decentralizacii' v Ukrai'ni», Statystyka Ukrai'ny, No. 1, pp. 27–33.

Kryshtof, N.S. (2013), «Mizhbjudzhetni vidnosyny v systemi derzhavnogo reguljuvannja ekonomiky Ukrai'ny na suchasnomu etapi rozvytku», Derzhavne upravlinnja: teorija ta praktyka, available at: http://academy.gov.ua/ej/ej17/PDF/12.pdf

Kulchytsky, M.I. and Zabrotskaya, O.V. (2011), «Mehanizm reformuvannja mizhbjudzhetnyh vidnosyn v umovah administratyvno-terytorial'noi' reformy v Ukrai'ni», Formuvannja rynkovoi' ekonomiky v Ukrai'ni, No. 23, pp. 76–79.

Makarov, G.V. (2017), «Ochikuvani ryzyky u procesi decentralizacii' vlady v Ukrai'ni. Analitychna zapyska», available at: www.niss.gov.ua/articles/1021

Verkhovna Rada Ukrai'ny (2010), «Podatkovyj kodeks Ukrai'ny», N 2755-VI, available at: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg= 2755-17


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Астіон С. Вдосконалення правового регулювання міжбюджетних відносин в Україні в сучасних умовах / С.Астіон // Национальний юридический журнал: теория и практика. – 2014. – № 2. – С. 63–68.
 2. Боднарук Т.Г. Ефективність трансфертної політики в системі міжбюджетних відносин / Т.Г. Боднарук // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 5 (83). – С. 146–153.
 3. Боярко І.М. Місцеві бюджети у забезпеченні соціально–економічного розвитку міста : монографія / І.М. Боярко, О.В. Люта, Н.Г. Пігуль. – Суми : ПВКП Корпункт, 2012. – 92 с.
 4. Бюджетний Кодекс України : № 2456-17 : станом на 01.11.2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.
 5. Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України : монографія / М.Я. Азаров, Ф.О. Ярошенко, В.Г. Бодров та ін. – К., 2004. – 400 с.
 6. Державна казначейська служба України: виконання Державного бюджету [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=146477.
 7. Дрозд В. Міжбюджетні відносини різних рівнів у фінансовій системі України / В.Дрозд, Є.Балацький, А.Капустін // Науково-практичні концепції та програми. – 2011. – № 2. – С. 10–19.
 8. Жих В. Куди йдуть гроші від екологічного податку / В.Жих [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.poryad.com/?p=189.
 9. Заброцька О.В. Бюджетний федералізм як основа модернізації міжбюджетних відносин в Україні / О.В. Заброцька // Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю «Модернізація системи державного управління: теорія та практика». – Львів : Видавництво ЛРІДУ, 2014. – С. 95–102.
 10. Калетник О.В. Міжбюджетні трансферти в умовах бюджетної децентралізації в Україні / О.В. Калетник // Студентський Вісник національного університету водного господарства та природокористування. – 2016. – № 1 (6). – С. 122–125.
 11. Корень Н.В. Міжбюджетні відносини в умовах бюджетної децентралізації в Україні / Н.В. Корень // Статистика України. – 2016. – № 1. – С. 27–33.
 12. Криштоф Н.С. Міжбюджетні відносини в системі державного регулювання економіки України на сучасному етапі розвитку / Н.С. Криштоф // Державне управління: теорія та практика. – 2013. – № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://academy.gov.ua/ej/ej17/PDF/12.pdf.
 13. Кульчицький М.І. Механізм реформування міжбюджетних відносин в умовах адміністративно-територіальної реформи в Україні. Ч. 2 / М.І. Кульчицький, О.В. Заброцька // Формування ринкової економіки в Україні. – 2011. – Вип. 23. – С. 76–79.
 14. Макаров Г.В. Очікувані ризики у процесі децентралізації влади в Україні. Аналітична записка / Г.В. Макаров ; Нац. ін.-т стратегічних досліджень при Президенті України. – 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.niss.gov.ua/articles/1021.
 15. Податковий кодекс України : станом на 02.12.2010 : № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg= 2755-17.
Copyright (c) 2017 Костянтин Анатолійович Федченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.