№ 1(67) (2014)

Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Зміст

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

УПРАВЛІННЯ ПЕРИМЕТРОМ КОНСОЛІДАЦІЇ ЯК ЕЛЕМЕНТ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКОЮ ГРУПОЮ PDF
Маргарита Самвелівна Амбарчян 3-7
ВИСВІТЛЕННЯ ПРОБЛЕМ ЯКОСТІ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛАХ PDF
Світлана Леонідівна Безручук, Наталія Михайлович Ковальова 8-19
ОБ’ЄКТИ СУТТЄВОСТІ В ОБЛІКОВІЙ ПОЛІТИЦІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Світлана Михайлівна Лайчук 20-24
СУТТЄВІСТЬ І АУДИТОРСЬКИЙ РИЗИК ПРИ ЗДІЙСНЕННІ АУДИТУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВІД СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Віктор Петрович Мазур 25-33
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВАМИ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ PDF
Тетяна Василівна Момонт 34-41
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ГРОШОВИХ ПОТОКІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ PDF
Руслана Віталіївна Скалюк 42-52
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ PDF
Костянтин Степанович Солонінко, Яна Олександрівна Фіїнцева 53-58
СТАН ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ ТА ОСОБЛИВОСТІ: ОБЛІКОВО-КОНТРОЛЬНИЙ АСПЕКТ PDF
Катерина Володимирівна Шиманська, Яна Олександрівна Остапенко 59-67

ЕКОНОМІКА

МАРКЕТИНГ ПЕРСОНАЛУ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Юлія Вячеславівна Богоявленська, Ганна Ігорівна Олійник 68-75
ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ PDF
Валерій Кирилович Данилко, Сергій Анатолійович Дідківський 76-83
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОДОВОЛЬЧОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ PDF
Оксана Миколаївна Кушніренко 84-92
СУТНІСТЬ ТА ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ ПОЗИКОВОГО КАПІТАЛУ У СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Андрій Миколайович Микитенко 93-98
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ PDF
Алла Василівна Оверчук 99-106
НАУКОВИЙ ПАРК ЯК ДЖЕРЕЛО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ PDF
Ольга Михайлівна Пєтухова 107-111

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА З МЕТОЮ ВПЛИВУ НА РЕЗУЛЬТАТИ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Вікторія Георгіївна Боронос 112-120
РОЗВИТОК ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО ТА ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ PDF
Наталія Георгіївна Виговська, Олександр Леонідович Стеблянко 121-134
ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВО ВІЛЬНИХ КОШТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НА ДЕПОЗИТНИХ РАХУНКАХ В БАНКАХ PDF
Ольга Мирославівна Корзун 135-141
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ PDF
Анна Вікторівна Кравчук, Ірина Ігорівна Кириченко 142-147
КЛАСИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ СЕК’ЮРИТИЗАЦІЇ АКТИВІВ НА ОСНОВІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ФОНДІВ PDF
Оксана Сергіївна Новак 148-156
АНАЛІЗ СИСТЕМИ ПІЛЬГ З ПДВ ТА ВТРАТ БЮДЖЕТУ PDF
Оксана Ігорівна Оксенюк 157-162

МЕНЕДЖМЕНТ

АНАЛІЗ ВИМОГ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ДО ПОБУДОВИ СТРАТЕГІЧНО-ОРІЄНТОВАНОЇ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Руслан Феоктистович Бруханський 163-169
РОЗВИТОК ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В КОНТЕКСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Лариса Володимирівна Гнилицька 170-177
ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІЗИНГОВОГО ІНВЕСТУВАННЯ: ВІТЧИЗНЯНИЙ І ЗАРУБІЖНИЙ АСПЕКТИ PDF
Ярослав Дмитрович Крупка 178-184
ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ВІТЧИЗНЯНОГО ХМЕЛЯРСТВА PDF
Дмитро Анатолійович Саїнський 185-193
ДЕТЕРМІНАНТИ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЦЕСУ РОЗРОБКИ ТА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Лариса Володимирівна Фролова, Олена Сергіївна Кравченко 194-201