№ 1(67) (2014)

Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Зміст

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ

УПРАВЛІННЯ ПЕРИМЕТРОМ КОНСОЛІДАЦІЇ ЯК ЕЛЕМЕНТ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКОЮ ГРУПОЮ PDF
Маргарита Самвелівна Амбарчян
ВИСВІТЛЕННЯ ПРОБЛЕМ ЯКОСТІ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛАХ PDF
Світлана Леонідівна Безручук, Наталія Михайлович Ковальова
ОБ’ЄКТИ СУТТЄВОСТІ В ОБЛІКОВІЙ ПОЛІТИЦІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Світлана Михайлівна Лайчук
СУТТЄВІСТЬ І АУДИТОРСЬКИЙ РИЗИК ПРИ ЗДІЙСНЕННІ АУДИТУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВІД СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Віктор Петрович Мазур
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВАМИ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ PDF
Тетяна Василівна Момонт
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ГРОШОВИХ ПОТОКІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ PDF
Руслана Віталіївна Скалюк
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ PDF
Костянтин Степанович Солонінко, Яна Олександрівна Фіїнцева
СТАН ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ ТА ОСОБЛИВОСТІ: ОБЛІКОВО-КОНТРОЛЬНИЙ АСПЕКТ PDF
Катерина Володимирівна Шиманська, Яна Олександрівна Остапенко

ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

МАРКЕТИНГ ПЕРСОНАЛУ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Юлія Вячеславівна Богоявленська, Ганна Ігорівна Олійник
ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ PDF
Валерій Кирилович Данилко, Сергій Анатолійович Дідківський
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОДОВОЛЬЧОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ PDF
Оксана Миколаївна Кушніренко
СУТНІСТЬ ТА ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ ПОЗИКОВОГО КАПІТАЛУ У СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Андрій Миколайович Микитенко
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ PDF
Алла Василівна Оверчук
НАУКОВИЙ ПАРК ЯК ДЖЕРЕЛО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ PDF
Ольга Михайлівна Пєтухова

ФІНАНСИ ТА СТАТИСТИКА

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА З МЕТОЮ ВПЛИВУ НА РЕЗУЛЬТАТИ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Вікторія Георгіївна Боронос
РОЗВИТОК ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО ТА ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ PDF
Наталія Георгіївна Виговська, Олександр Леонідович Стеблянко
ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВО ВІЛЬНИХ КОШТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НА ДЕПОЗИТНИХ РАХУНКАХ В БАНКАХ PDF
Ольга Мирославівна Корзун
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ PDF
Анна Вікторівна Кравчук, Ірина Ігорівна Кириченко
КЛАСИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ СЕК’ЮРИТИЗАЦІЇ АКТИВІВ НА ОСНОВІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ФОНДІВ PDF
Оксана Сергіївна Новак
АНАЛІЗ СИСТЕМИ ПІЛЬГ З ПДВ ТА ВТРАТ БЮДЖЕТУ PDF
Оксана Ігорівна Оксенюк

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ, БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА АУДИТУ

АНАЛІЗ ВИМОГ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ДО ПОБУДОВИ СТРАТЕГІЧНО-ОРІЄНТОВАНОЇ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Руслан Феоктистович Бруханський
РОЗВИТОК ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В КОНТЕКСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Лариса Володимирівна Гнилицька
ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІЗИНГОВОГО ІНВЕСТУВАННЯ: ВІТЧИЗНЯНИЙ І ЗАРУБІЖНИЙ АСПЕКТИ PDF
Ярослав Дмитрович Крупка
ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ВІТЧИЗНЯНОГО ХМЕЛЯРСТВА PDF
Дмитро Анатолійович Саїнський
ДЕТЕРМІНАНТИ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЦЕСУ РОЗРОБКИ ТА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Лариса Володимирівна Фролова, Олена Сергіївна Кравченко