DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-1(67)-112-120

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА З МЕТОЮ ВПЛИВУ НА РЕЗУЛЬТАТИ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ

Вікторія Георгіївна Боронос

Анотація


Статтю присвячено питанням, які полягають у порівнянні методів оцінки потенціалу підприємства як основних способів для визначення його вартості. Визначено сутність поняття потенціал підприємства, його структуру. Запропоновано методичні підходи до оцінки потенціалу підприємства, визначено їх переваги та недоліки, зазначено оптимальний спосіб оцінки вартості потенціалу підприємства.


Ключові слова


потенціал підприємства; структура потенціалу; ресурси підприємства; інтегральні показники; коефіцієнти фінансової стійкості

Повний текст:

PDF

Посилання


Абалкин Л.И. Диалектика социалистической экономики / Л.И. Абалкин. – М., 1981. – С. 24. 2. Архангельский В.Н. Управление научно-техническим прогрессом в машиностроении / В.Н. Архангельский, Л.Е. Зиновьев. – М., 1983. – С. 6. 3. Архипов В.М. Проектирование производственного потенциала объединений / В.М. Архипов. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1984. – С. 16. 4. Вейц В. Потенциальные и кинетические производительные силы мирового хазяйства / В.Вейц. – Кн. 1. – М., 1927. – С. 22. 5. Воблый К.Г. Производительные силы Украины. Техника, экономика и право / К.Г. Воблый // Науч. записки Ин-та нар. хоз-ва. – 1924. – № 4–5. – С. 126–149. 6. Лапин Е.В. Экономический потенциал предприятия : монография / Е.В. Лапин // Сумы : ИТД «Университетская книга», 2002. – 310 с. 7. Аграрный потенциал: исчисление и использование / И.Лукинов, А.Онищенко, Б.Пасхавер // Вопросы экономики. – 1988. – № 3. – С. 12. 8. Маркс К. Соч. / К.Маркс, Ф.Энгельс. – 2-е изд. – М., 1960. – Т. 23. – 217 с. 9. Речина В.Д. «Опыт применения программно-целевого подхода к управлению предприятием» : сб. науч. тр. / В.Д. Речина ; под ред. А.Г. Аганбегяна, В.Д. Речина. — Новосибирск, 1984. – С. 16–18. 10. Семенов А.К. Нормативная чистая продукция и производительность труда / А.К. Семенов. — М. : Наука, 1984. — 136 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Вікторія Георгіївна Боронос

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.