DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-1(67)-142-147

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ

Анна Вікторівна Кравчук, Ірина Ігорівна Кириченко

Анотація


Розглянуто основні теоретичні аспекти розвитку перестрахування як на світовому ринку, так і місце України в ньому. Визначено історичні передумови існування сучасного ринку перестрахування, та які основні форми й типи договорів були сформовані в результаті такого розвитку.


Ключові слова


страхування; перестрахування; страховик; перестраховик; факультативне перестрахування; облігаторне перестрахування; пропорційне перестрахування; непропорційне перестрахування

Повний текст:

PDF

Посилання


Introduction to Reinsurance [Electronic resource]. – Mode of access : http://media.cgd.swissre.com/documents/pub_intro_reinsurance_en.pdf. 2. Proportional and non-proportional reinsurance [Electronic resource]. – Mode of access : http://media.swissre.com/documents/pub_proportional_non_proportional_en.pdf. 3. Кнейслер О.В. Етимологічні основи та передумови виникнення перестрахування // О.В. Кнейсленр / Наукові записки. Серія «Економіка». – 2010. – Вип. 15. – С. 398–406. 4. Машина Н.І. Міжнародне страхування : навч. посібник / Н.І. Машина. — К. : Центр навчальної літератури, 2006. — 504 с. 5. Страхування : підручник ; керівник авт. колективу і наук, ред. С.С. Осадець. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2002. – 599 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Анна Вікторівна Кравчук, Ірина Ігорівна Кириченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.