DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-1(67)-53-58

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ

Костянтин Степанович Солонінко, Яна Олександрівна Фіїнцева

Анотація


Стаття містить теоретичні основи оцінки конкурентоспроможності продукції. Особливу увагу приділено конкурентоспроможності продукції підприємств України.


Ключові слова


конкуренція; конкурентоспроможність; конкурентоспроможність продукці; глобалізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Агафонова Л.Г. Підготовка бізнес-плану. Практикум. / Л.Г. Агафонова, О.В. Рога. – К : «Знання», 2005. – 288 с. 2. Антонюк К.І. Концептуальна модель стратегії позиціонування / К.І. Антонюк // ІІ-ї Всеукр. наук.-практ. конф. студ., асп. і молодих вчених. – К. : ІВЦ Вид-во «Політехніка», 2008. – С. 99–101. 3. Антонюк К.І. Просування на ринку морозива: торговельна марка чи товарна категорія / К.І. Антонюк // Маркетинг в Україні. – 2008. – № 2. – С. 50–55. 4. Антонюк К.І. Формування стратегії позиціонування: підходи та шляхи вдосконалення / К.І. Антонюк // Вісник Львів. Ун-ту. / Серія екон. – 2007. – № 37. – С. 142–148. 5. Бойко В.В. Економіка підприємств України : навч. посібник / В.В. Бойко. – Дніпропетровськ : Національна гірнича академія України, 2002 – 535 с. 6. Бойчик І.М. Економіка підприємства : навч. посібник / І.М. Бойчик. – К. : Атіка, 2002. – 408 с. 7. Благодєтєлєва-Вовк С.Л. Розрахунок рівня конкурентоспроможності підприємства на основі використання вітчизняних і міжнародних стандартів якості / С.Л. Благодєтєлєва-Вовк [Електронний ресурс]. – Режим доступу : //http:// www@prometeus.nsc.ru. 8. Вагин И. Подними свою фирму с колен: тренинг конкурентной борьбы/ И.Вагин. – СПб. : Питер, 2002 – 160 с. 9. Волкова О.И. Экономика предприятия : учебник / О.И. Волкова. - М.: ИНФРА-М, 2007. – 416 с. 10. Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика : навч. посібник / В.Г. Герасимчук. – К. : Вища шк., 1994. – 327 с. 11. Гарбацевич С.Л. Организационно-экономический механизм обеспечения конкурентоспособности предприятий Республики Беларусь : автореф. дис. / С.Л. Гарбацевич. – Мн. Акад. Упр. при Президенте, 2002. – 20 с. 12. Гарбацевич С.Л. Организационно-экономический механизм обеспечения конкурентоспособности предприятий Республики Беларусь : автореф. дис. / С.Л. Гарбацевич. –Мн. Акад. Упр. при Президенте, 2002. – 20 с. 13. Лифиц И.М. Формирование и оценка конкурентоспособности товаров и услуг : уч. пособие для вузов Юрайт-Издат / И.М. Лифиц, 2004. – 335 с. 14. Магомедов Ш.Ш. Конкурентоспособность товаров : учеб. пособие / Ш.Ш. Магомедов. – М. : Дашкови К, 2003. – 294 с. 15. Піддубний І.О. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства : навч. посібник / І.О. Піддубний, А.І. Піддубна. – Х. : ИНЖЭК-2004. – 264 с. 16. Портер М. Конкуренция / М.Портер ; пер. с англ. О.Л. Пелявского и др. ; под ред. Я.В. Заблоцкого и др. – М. : Вильямс, 2006. – 603 с. 17. Реутов В.Е. Управление конкурентоспособностью : монография / В.Е. Реутов, Н.Э. Вельгош. – Симферополь : Таврия, 2005. – 200 с. 18. Субботин М.Н. Управление конкурентоспособностью продукции промышленных предприятий : автореф. дис. / М.Н. Субботин ; ГОУ ВПО Волго-Вятская академия государственной службы. – Ижевск, 2009.– 24 с. 19. Трубилин А. Конкурентоспособность – главный фактор эффективного производства / А.Трубилин // АПК: экономика, управление. – 2002. – № 12. – С. 39. 20. Ткачук Г.Ю. Дослідження методичних підходів оцінки конкурентоспроможності підприємства / Г.Ю. Ткачук // Стратегічні питання світової науки. – 2007. – матеріали 2-ї між нар. наук.-практ. конф / Сер.: екон. науки. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2007. – Т. 4. – С. 94–97.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Костянтин Степанович Солонінко, Яна Олександрівна Фіїнцева

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.