DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-1(67)-3-7

УПРАВЛІННЯ ПЕРИМЕТРОМ КОНСОЛІДАЦІЇ ЯК ЕЛЕМЕНТ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКОЮ ГРУПОЮ

Маргарита Самвелівна Амбарчян

Анотація


Визначаються способи, методи, етапи та методика управління периметром консолідації банківської групи. Об’єктом дослідження є примітка «Периметр консолідації» консолідованого фінансового звіту банківської групи. Предметом дослідження є методика управління периметром консолідації банківської групи. У процесі дослідження використані такі методи наукового пізнання: аналогії, ідеалізації, контрольних питань. У статті запропоновано визначення поняття «управління периметром консолідації». Автором розроблено трирівневу систему «показники–оцінка–спосіб зміни периметра консолідації», яка дозволяє здійснювати вибір найоптимальнішого способу зміни периметра консолідації на основі аналітичної оцінки низки якісних та кількісних показників банківської групи та її учасників, отриманих внаслідок аналізу консолідованої фінансової звітності банків. Для побудови зазначеної системи використані показники обсягу частки власності, обсягу частки контролю, метод консолідації, рівень ефективності діяльності банківської групи, рівень ефективності діяльності учасника групи, рівень щільності зв’язку між показниками консолідованої та індивідуальної фінансової звітності.


Ключові слова


периметр консолідації, банківська група, аналіз консолідованої фінансової звітності банків

Повний текст:

PDF

Посилання


Мних Є.В. Обліково-аналітичне забезпечення в інформаційній системі управління корпораціями / Є.В. Мних, О.М. Брадул // Вісник НУ «Львівська політехніка» / Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2009. – № 647. – С. 129–135. 2. Кадничанський М.В. Особливості корпоративного управління в холдингових компаніях : наук. журн. / М.В. Кадничанський // Культура народов Причерноморья. – 2011. – № 217. – С. 37–39. 3. Коваленко В.В. Стратегічне управління фінансовою стійкістю банківської системи: методологія і практика : монографія / В.В. Коваленко. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 228 с. 4. Балтин В.Э. Повышение эффективности управления финансами холдинга / В.Э.Балтин, Е.В.Скобелева // Вестник ОГУ. – 2005. – № 10. – Т. 1. – С. 183–186. 5. Основные подходы к синтезу модели системы ключевых показателей эффективности холдинга / М.Д. Годлевский, Э.Е. Рубин, С.С. Никитчук // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2012. – № 4/3 (58). – С.8–12. 6. Горошникова Т.А. Методы и инструментальные средства оптимизации развития холдинговой компании : наук. журн. / Т.А. Горошникова, А.Д. Цвиркун // Проблемы управления. – 2010. – № 3. – С. 38–44. 7. BNP Pariba Group Registration document and annual financial report 2010 [Electronic resource]. – Retrieved from : http://invest.bnpparibas.com/en/pid5857/registration-document.html. 8. BNP Pariba Group Registration document and annual financial report 2012 [Electronic resource]. – Retrieved from : http://invest.bnpparibas.com/en/pid5857/registration-document.html.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Маргарита Самвелівна Амбарчян

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.