DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-1(67)-68-75

МАРКЕТИНГ ПЕРСОНАЛУ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Юлія Вячеславівна Богоявленська, Ганна Ігорівна Олійник

Анотація


Розглянуто сутність маркетингу персоналу та визначено його місце в системі управління персоналом машинобудівного підприємства. Розкрито зміст завдань і функцій маркетингу персоналу. Досліджено та визначено роль маркетингу персоналу як інструменту соціальної відповідальності машинобудівних підприємств в умовах розвитку соціально орієнтованої економіки.


Ключові слова


маркетинг персоналу; інструменти маркетингу персоналу; соціальна відповідальність; соціально орієнтована економіка

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України про зайнятість населення від 05.07.2012 р. [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5067-17. 2. Постанова Кабінету Міністрів України Про порядок компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 15.04.2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/347-2013-п. 3. Постанова Кабінету Міністрів України Про деякі питання реалізації статті 26 та частини другої статті 27 Закону України «Про зайнятість населення» від 15.04.2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/347-2013-п. 4. Балабанова Л.В. Управління персоналом : підручник / Л.В. Балабанова, О.В. Сардак. – К. : ЦУЛ, 2011. – 468 с. 5. Воронкова В.Г. Управління людськими ресурсами: філософські засади : навч. посібник / В.Г. Воронкова. – К. : Професіонал, 2006. – 576 с. 6. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф.Котлер ; пер. с англ. Е.М. Пеньковой. – М. : Прогресс, 1992. – 567 с. 7. Пащук Л.В. Визначення потреби підприємства в персоналі на основі плану маркетингу / Л.В. Пащук // Економіка та держава. – 2011. – № 8. – С. 37–39. 8. Редьква О. Управління персоналом машинобудівних підприємств України в умовах кризи / О.Редьква, О.Галущак // Соціально-економічні проблеми і держава.  2011.  Вип. 2 (5) [Електронний ресурс].  Режим доступу : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/11rozvuk.pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Юлія Вячеславівна Богоявленська, Ганна Ігорівна Олійник

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.