DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-1(67)-163-169

АНАЛІЗ ВИМОГ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ДО ПОБУДОВИ СТРАТЕГІЧНО-ОРІЄНТОВАНОЇ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Руслан Феоктистович Бруханський

Анотація


Розглянуто сутність та складові системи стратегічного менеджменту на основі дослідження еволюції його розвитку. Розглянуто базову модель стратегічного менеджменту
підприємства. Проаналізовано існуючі підходи до побудови системи стратегічного менеджменту підприємства, виділення типів та видів стратегій, на основі чого сформовано
вимоги до побудови системи інформаційного забезпечення стратегічного менеджменту.


Ключові слова


система стратегічного менеджменту підприємства; стратегічно-орієнтована система бухгалтерського обліку

Повний текст:

PDF

Посилання


Жужгина И.А. Место и роль общей системы учета в стратегическом управлении организацией / И.А. Жужгина, Л.В. Фомченкова // Менеджмент в России и за рубежом. – 2000. – № 3. – С. 13–18. 2. Залевский В.А. Управленческая учетно-аналитическая система производственных затрат для целей стратегического менеджмента: теория и методология : автореф. дис. … д.э.н. : по спец. 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика / В.А. Залевский. – Орел, 2009. – 50 с. 3. Шайкан А.В. Бугалтерський облік у прийнятті управлінських стратегічних рішень : монографія / А.В. Шайкан. – К. : КНЕУ, 2009. – 303 с. 4. Chaffee E. Three models of strategy / E.Сhaffee // Academy of Management Review. – 1985. – №10(1). – P. 89–98. 5. Hill Ch. Essentials of Strategic Management. Second Edition / Charles W.L. Hill, Gareth R. Jones. –Mason : South-Western, 2008. – 384 р. 6. Hitt M.A. Strategic Management: Competitiveness and Globalization: Concepts. Ninth Edition / Michael A. Hitt, Duane Ireland, Robert E. Hoskisson. – Mason : South-Western Cengage Learning, 2009. – 402 р. 7. Hunger J.D. Essentials of Strategic Management. 5th Edition. / J.David Hunger, Thomas L.Wheelen. –Prentice Hall, 2011. – 208 p. 8. Ritson N. Strategic Management. 2nd edition / N.Ritson. – Ventus Publishing, 2013. – 117 р. 9. Strategic management – history and development [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vijaykumarbhatia.weebly.com/strategic-management-history-and-development.html.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Руслан Феоктистович Бруханський

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.