ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОДОВОЛЬЧОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ

Оксана Миколаївна Кушніренко

Анотація


Розглянуто можливості активізації інвестиційної діяльності та вдосконалення механізму державного регулювання продовольчого сектора України. Розглянуто методичні аспекти інвестиційної діяльності, тенденції інвестиційної діяльності агропромислових підприємств, процеси їх реформування та шляхи залучення інвестицій на їх розвиток, напрямки і пропозиції щодо формування механізму державного регулювання інвестиційної діяльності. 


Ключові слова


організаційно-економічний механізм; інвестиційний розвиток; вдосконалення; ефективність; продовольчий комплекс

Повний текст:

PDF

Посилання


Аграрні інвестиції: все в руках агробізнесу [Электронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.agro-business.com.ua/component/content/article/1378.html?ed=74. 2. Вдовенко Л.О. Стан банківського кредитування аграрних підприємств / Л.О. Вдовенко // зб. наукю пр. ВНАУ. – 2012. – № 3 (69). – Том 2. – С. 5. 3. Ведение аграрного бизнеса в Украине 2012 [Электронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.agribusiness.kiev.ua/uk/service/studies/1354264999/. 4. Воробйова О.І. Функціонування механізму короткострокового кредитування в сільському господарстві / О.І. Воробйова // Экономика и управления. – 2012. – № 4. – С. 69. 5. Жаліло А.Я. Розвиток аграрного виробництва як передумова забезпечення продовольчої безпеки України / А.Я. Жалыло. – К. :НІСД, 2011. – 39 с. 6. Закон України «Про аграрні розписки» від 06.11.2012 № 5479-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5479-17. 7. Матеріали офіційного сайту Міністерства аграрної політики та продовольства України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minagro.gov.ua. 8. Міщенко С.Г. Податкове стимулювання економічного росту : автореф. дис. ... д.е.н. : за спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / С.Г. Міщенко ; Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – 30 с. 9. Панельна дискусія: «Інвестиції в аграрну галузь України. Нагодуємо світ разом!» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukraine-partners.org/?page_id=1236. 10. Перелі І. Банківське кредитування в підтримку місцевих аграріїв: перспективи 2013 року / І.Перелі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ua.pro-capital.ua/groupevents/view/182/. 11. Плаксієнко В.Я. Формування інвестиційного клімату в підприємствах аграрного сектора України / В.Я. Плаксієнко // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії / Економічні науки. – Вип. 2. – Т. 2. – Полтава : ПДАА. – 2011. – С. 202–206. 12. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки суб’єктів господарювання агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів та компенсації лізингових платежів» від 11.08.2010 № 794 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-2010-п. 13. Проблеми, напрями та чинники сприяння розвитку внутрішнього ринку України (реальний сектор економіки) : кол. монограф. / Дейнеко Л.В., Осташко Т.О., Точилін В.О. та ін. ; за ред. чл.-кор. НАНУ І.А. Даниленка та ін. – К., 2013. – 292 с. 14. Стратегія розвитку аграрного сектора економіки України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://minagro.gov.ua/node/7644. 15. Украина стала крупнейшим поставщиком пшеницы в ЕС / АгроНовости – сельское хозяйство в России и зарубежом [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://agro-new.ru/?p=13763.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-1(67)-84-92

Copyright (c) 2014 Оксана Миколаївна Кушніренко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.