DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-1(67)-157-162

АНАЛІЗ СИСТЕМИ ПІЛЬГ З ПДВ ТА ВТРАТ БЮДЖЕТУ

Оксана Ігорівна Оксенюк

Анотація


Проведено аналіз системи податкових пільг, що застосовується в Україні. Зазначено основні положення Податкового кодексу України, якими регулюється питання податкових пільг. Проаналізовано втрати бюджету внаслідок пільгового оподаткування, загалом, та ПДВ,  зокрема.


Ключові слова


ПДВ; Податковий кодекс; податкова пільга; втрати бюджету; Державний бюджет

Повний текст:

PDF

Посилання


Податковий кодекс України: Кодекс № 2755-VI від 02.12.2010 р. 2. Іванов Ю. Податкові пільги: проблеми обліку та оцінювання [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ena.lp.edu.ua:8080 /bitstream/ntb/2829/1/ 62.pdf. 3. Фільо М. Проблема втрат бюджету від надання податкових пільг та шляхи їх вирішення / М.Фільо [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv. gov.ua/portal/soc_gum/ech/2012_3-4/2012_03_04/73_76.pdf. 4. Довідник № 51 пільг, наданих чинним законодавством по сплаті податків, зборів, інших обов’язкових платежів станом на 01.09.2009 р. / сайт Міністерства доходів і зборів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://minrd.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/540 05.html. 5. Довідник № 55 пільг, наданих чинним законодавством по сплаті податків, зборів, інших обов’язкових платежів станом на 01.09.2010 / сайт Міністерства доходів і зборів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://minrd.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/54005.html. 6. Довідник № 59 пільг, наданих чинним законодавством по сплаті податків та зборів 01.10.2011 р. / сайт Міністерства доходів і зборів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://minrd.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/54005.html. 7. Довідник № 63 податкових пільг станом на 01.10.2012 р. / сайт Міністерства доходів і зборів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://minrd.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/54005.html. 8. Довідник № 68/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету станом на 01.10.2013 р. / сайт Міністерства доходів і зборів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://minrd.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/54005.html. 9. Довідник № 68/2 інших податкових пільгстаном на 01.10.2013 р. / сайт Міністерства доходів і зборів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://minrd.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/54005.html. 10. Жаліло Я.А. Теорія та практика формування ефективної економічної стратегії держави : монографія / Я.А. Жаліло. – К. : НІСД, 2009. – 336 с. 11. Про затвердження Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг : Постанова КМУ № 1233 від 27.12.2010 р. 12. Про затвердження Порядку визначення сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг за операціями, які здійснюються на митній території України : Наказ ДПА України № 167 від 29.03.2011 р. 13. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм : Закон України № 4834 від 24.05.2012 p. 14. Про внесення змін до Податкового та Митного кодексів України щодо узгодження їх окремих норм : Закон України № 4915 від 07.06.2012 p. 15. Офіційний сайт Верховної ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Оксана Ігорівна Оксенюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.