DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-1(67)-185-193

ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ВІТЧИЗНЯНОГО ХМЕЛЯРСТВА

Дмитро Анатолійович Саїнський

Анотація


Проведено аналіз існуючих підходів до оцінки ефективності та результативності державних механізмів державної підтримки галузі хмелярства. Визначено причини і фактори виникнення ризиків, що посилюють і поглиблюють кризові явища в галузі хмелярства.


Ключові слова


галузь хмелярства; заходи державної підтримки народного господарства

Повний текст:

PDF

Посилання


Солонінко К.С. Макроекономіка : навч. посібник для студентів економічних спеціальностейвищих навчальних закладів / К.С. Солонінко. – К. : ЦУЛ, 2002. – 320 с. 2. Савченко А.Г. Макроэкономика : учебник / А.Г. Савченко, Г.О. Пухтасевич, О.М. Тітьонко. К. : Либідь, 1999. – С. 170–193. 3. Саух П.Ю. Житомирщина: минуле, сьогодення, поступ у майбутнє / П.Ю. Саух ; за заг. ред.П.Ю. Саух, О.М. Швидак, І.І. Ярмошик та ін. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2007. – 312 с. 4. Савченко Ю.І. Використання коштів державної підтримки галузі хмелярства / Ю.І. Савченко, Т.Ю. Приймачук, А.В. Проценко // Вісник аграрної науки. – 2008. – № 11 (листопад). – С. 72–76. 5. Приймачук Т.Ю. Соціально-економічний розвиток сільських територій регіону / Т.Ю. Приймачук, Н.В. Вождай, А.В. Проценко ; зб. наук. пр. «Агропромислове виробництво Полісся». – інститут с.-г. Полісся НААН, 2008 № 1. – С. 60–65. 6. Шатило О.М. Світові інтеграційні процеси у виробництві хмелю і продуктів хмелярства / О.М. Шатило // Економіка АПК. – 2011. – № 9. – С. 151–155. 7. Проценко А.В. Інноваційне забезпечення галузі хмелярства / А.В. Проценко // Економіка АПК. –2010. – № 8. – С. 112–117. 8. Яценко Н.М. Особливості державного фінансування АПК та галузі хмелярства / Н.М. Яценко // Фінанси України. – 2003. – № 1. – С. 63–70. 9. Закон України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» від 22.12.2011 № 4282-VI, Закон України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» від 06.12.2012 № 5515-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua. 10. Звіт про виконання Державного бюджету України, станом на 1 вересня 2013 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua. 11. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на розвиток хмелярства, суб’єктами господарювання Вінницької та Житомирської областей, затверджений постановою Колегії Рахункової палати від 27 квітня 2011 року № 8-2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.acrada.gov.ua/control/main/uk/publish/article/468212. 12. Накази Міністерства аграрної політики України від 04.03.2008 № 117, від 09.10.2009 № 730; від 17.09.2010 № 568; від 25.10.2011 № 566 «Про затвердження нормативів витрат на 1 гектар, в межах яких проводиться компенсація суб'єктам господарювання у виноградарстві, садівництві і хмелярстві» та від 19.06.2012 № 365 «Про затвердження нормативів, у межах яких проводиться компенсація у виноградарстві, садівництві і хмелярстві, форм звітності та переліку механізмів і техніки» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua. 13. Наказ Міністерства аграрної політики України від 16.08.2007 № 599 «Про затвердження переліку спеціальних хмелярських знарядь, механізмів та обладнання, що підлягають компенсації за рахунок коштів 1 % збору» (втратив чинність згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 29.11.2011 № 674) [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon.rada.gov.ua. 14. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 29.11.2011 № 674 «Про затвердження переліку спеціальних хмелярських знарядь, механізмів, обладнання та їх комплектуючих, що підлягають компенсації за бюджетною програмою «Державна підтримка розвитку хмелярства» (втратив чинність згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10.04.2012 № 181) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua. 15. Перелік механізмів та техніки для проведення технологічних операцій у виноградарстві, садівництві і хмелярстві, нового обладнання для сублімаційного висушування фруктів, модернізації холодильного та газового режимів зберігання у реконструйованих холодильниках, що підлягають компенсації, затверджені наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19.06.2012 № 365 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua .


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Дмитро Анатолійович Саїнський

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.