DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-1(67)-178-184

ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІЗИНГОВОГО ІНВЕСТУВАННЯ: ВІТЧИЗНЯНИЙ І ЗАРУБІЖНИЙ АСПЕКТИ

Ярослав Дмитрович Крупка

Анотація


Досліджено особливості лізингового інвестування в Україні та країнах світу. Зокрема обґрунтовано порядок розрахунку лізингових платежів, визначено особливості нарахування
амортизації та лізинговий об’єкт. Запропоновано порядок нарахування та розподілу фінансових витрат.


Ключові слова


лізинг; лізингові операції; фінансові витрати; лізинговий платіж

Повний текст:

PDF

Посилання


Брус С.І. Розвиток ринку лізингових послуг в Україні / С.І. Брус // Фінанси України. – 2008. – № 11. – С. 75–79. 2. Внукова Н.М. Управління ризиком лізингових операцій : наук.-метод. рекомендації / Н.М. Внукова. – Х. : Бізнес Інформ, 1997. – 48 с. 3. Галущак О.Я. Лізинг в системі стимулювання інноваційної діяльності : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.02.02 «Економіка та управління науково -технічним прогресом, інвестиційні та інноваційні процеси» / О.Я. Галущак. – Львів, 1998. – 16с. 4. Грабельська О.В. Лізинг: класифікація та ефективність застосування / О.В. Грабельська // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2011. – № 704. – С. 89–94. 5. Коваленко Н. Тенденції розвитку лізингу: світовий досвід і реалії в Україні / Н.Коваленко, Ю.Човнюк // Банківська справа. – 2000. – № 6 (36). – С. 29–32. 6. Корінєв В.Л. Сутність та види лізингу для підприємства / В.Л. Корінєв // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2011. – № 1. – С. 108–112. 7. Куліш Т.В. Сучасний стан та перспективи розвитку лізингового бізнесу в АПК / Т.В. Куліш // Держава та регіони / Серія : економіка та підприємництво). – № 3. – 2007. – С. 135–138 8. Куцик П.О. Аналіз ефективності лізингових операцій із сільськогосподарською технікою у лізингодавця / П.О. Куцик, Н.О. Лобода // Вісник Львівської комерційної академії : зб. наук. пр. / Серія : Економічна ; ред. кол. Г.І. Башнянин, В.В. Апопій, О.Д. Вовчак та ін. – Львів : Вид-во ЛКА, 2009. – Вип. 29. – С. 299–306. 9. Куцик П.О. Аналіз ефективності лізингових операцій із сільськогосподарською технікою у лізингодавця / П.О. Куцик, Н.О. Лобода // Таврійський науковий вісник : зб. наук. пр. ; ред. кол. В.О. Ушкаренко, В.П. Коваленко, В.В. Морозов та ін. – Херсон : Вид-во Айлант, 2009. – Вип. 63. – Ч. ІІ. – С. 55–62. 10. Лобода Н.О. Лізинг як форма інвестування в оновлення основних фондів в АПК України (економічна сутність, стан і перспективи) / Н.О. Лобода // Вісник Львівської комерційної академії : зб. наук. пр. / Серія : Економічна ;; ред. кол. Г.І. Башнянин, Ю.А. Дайновський, В.І.Єлейко та ін. – Львів : Вид-во ЛКА, 2008. – Вип. 28. – С. 598–608. 11. Луців Б.Л. Лізинг і факторинг як альтернативне джерело кредитування і інструмент збуту : нав.посібник / Б.Л. Луців. – К. : Тернопільський інститут народного господарства, 1993. – 72 с. 12. Орлова О.М. Лізинг як ефективна форма інвестування та регіональному рівні // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.12. – С. 238–244. 13. Сабчук Р.П. Фінансовий лізинг в АПК / Р.П. Сабчук. – К. : ІАЕ УААН, 2003. – 178 с. 14. Терещенко В.К. Формування організаційно економічного механізму лізингових відносин / В.К. Терещенко, В.І. Артиш // Український інвестиційний журнал WELCOME. – 2004. – № 11–12. – С. 11–14. 15. Хобта В.М. Проблемы и перспективы развития лизинга в Украине / В.М. Хобта, В.А. Гайдук. –Донецк : ИЭП НАН Украины, 2000. – 118 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Ярослав Дмитрович Крупка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.