DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-1(67)-25-33

СУТТЄВІСТЬ І АУДИТОРСЬКИЙ РИЗИК ПРИ ЗДІЙСНЕННІ АУДИТУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВІД СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Віктор Петрович Мазур

Анотація


Досліджено сутність понять суттєвості та аудиторського ризику при виконанні аудиту фінансових результатів від сільськогосподарської діяльності. Наведено методику визначення показників рівня суттєвості й аудиторського ризику. Досліджено та визначено основні фактори, які безпосередньо впливають на величину аудиторського ризику при аудиті фінансових результатів від сільськогосподарської діяльності. 

Ключові слова


суттєвість; аудиторський ризик; аудит; фінансові результати від сільськогосподарської діяльності; властивий ризик; ризик контролю; ризик невиявлення

Повний текст:

PDF

Посилання


Глосарій термінів Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Міжнародною федерацією бухгалтерів і Аудиторською палатою України (видання 2010 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.apu.com.ua/files/temp/Ukr-block_T1-2010.pdf. 2. Аудит Монтгомери / Ф.Л. Дефлиз, Г.Р. Дженик, В.М. О’Рейли, М.Б. Хирш ; пер. с англ., под ред. Соколова Я.В. – М. : Аудит, ЮНИТИ, 1997. – 542 с. 3. Міжнародний стандарт аудиту 300 «Планування аудиту фінансової звітності», виданий Міжнародною федерацією бухгалтерів і Аудиторською палатою України (видання 2010 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.apu.com.ua/files/temp/Ukr-block_T1-2010.pdf. 4. Міжнародний стандарт аудиту 320 «Суттєвість при плануванні та проведенні аудиту», виданий Міжнародною федерацією бухгалтерів і Аудиторською палатою України (видання 2010 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.apu.com.ua/files/temp/Ukr-block_T1-2010.pdf. 5. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 87 (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13. 6. Практичний аудит: анфас та профіль / А.Клімов, О.Міронова, В.Пантєлєєв, К.Утенкова ; за ред. В.Ю. Лісіної. – Х. : Фактор, 2010. – 720 с. 7. Пшенична А.Ж. Аудит : навч. посібник / А.Ж. Пшенична. – К. : Центр учбової літератури. – 2008. – 320 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Віктор Петрович Мазур

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.