№ 1(79) (2017)

Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Зміст

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ

ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ У ДІЯЛЬНОСТІ АУДИТОРІВ УКРАЇНИ PDF
Валерій Петрович Бондар
ПОНЯТТЯ ДОСТОВІРНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ФАКТОРИ ВПЛИВУ ПРИ ЇЇ ВИЗНАЧЕННІ PDF
Ірина Миколаївна Вигівська, Маргарита Іванівна Скрипник, Олена Олександрівна Григоревська
ОЦІНКА В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ PDF
Софія Михайлівна Кафка
АУДИТ ДОВГОСТРОКОВИХ ТА КОРОТКОСТРОКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ PDF
Микола Данилович Корінько, Євгеній Олегович Кушнір
БАЗА РОЗПОДІЛУ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОПТИМІЗАЦІЇ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ PDF
Ірина Олексіївна Левицька
ОБҐРУНТУВАННЯ ВПЛИВУ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НА ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Катерина Юріївна Поляк
ДОКУМЕНТУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ПІДБІР ПЕРСОНАЛУ PDF
Катерина Іванівна Самчук
ПЕРВИННА ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ УКРАЇНИ: РОЗРОБКА РОБОЧОГО ПЛАНУ РАХУНКІВ PDF
Світлана Володимирівна Свірко, Анатолій Петрович Дикий, Максим Юрійович Самчик

ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕОРЕТИЧНИХ ПОЛОЖЕНЬ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ В АСПЕКТІ РОЗВИТКУ НАУКИ УПРАВЛІННЯ PDF
Ірина Володимирівна Жалінська
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВИМІРНИКІВ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ PDF
Наталія Миколаївна Заєць
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Ангеліна Анатоліївна Корнійчук
СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Олег Антонович Осовський, Галина Володимирівна Осовська
МОДЕЛЮВАННЯ КРИВИХ ВИРОБНИЧИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ТА ПОПИТУ PDF
Костянтин Степанович Солонінко, Анатолій Йосипович Щехорський
СПЕЦИФІКА ТА ГАРМОНІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ PDF
Ольга Михайлівна Фещенко, Ганна Володимирівна Самокіна
Законодавче регулювання та сертифікація органічного виробництва в Україні PDF (English)
N. A. Tsymbalista

ФІНАНСИ ТА СТАТИСТИКА

ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У ЗАКРІПЛЕННІ ФІНАНСОВОЇ САМОСТІЙНОСТІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ PDF
Марія Петрівна Бадида
РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА-ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ PDF
Наталія Георгіївна Виговська, Володимир Георгійович Виговський
ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ PDF
Ганна Вікторівна Кравчук, Оксана Григорівна Гончаренко
ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ УКРАЇНИ PDF
Лілія Борисівна Мартинова
Методологічні основи аналізу та прогнозування споживання газу в системі енергетичного балансу України шляхом використання методу групового урахування аргументів PDF (English)
V. S. Stepashko, A. R. Trachuk
СЦЕНАРНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Наталія Вікторівна Шандова

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

ФОРМУВАННЯ РИНКУ ВИСОКОПРИБУТКОВИХ ОБЛІГАЦІЙ (JUNK BONDS) У США В 1970–1980-ТІ РОКИ PDF
Сергій Захарович Мошенський
ВПЛИВ МІЖНАРОДНОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ В ЄВРОПІ ПІСЛЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ PDF
Андрій Юрійович Полчанов
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ: АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ТА КЛЮЧОВИХ ПОЛОЖЕНЬ МІГРАЦІЙНИХ ТЕОРІЙ PDF
Катерина Володимирівна Шиманська