№ 1(79) (2017)

Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ

ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ У ДІЯЛЬНОСТІ АУДИТОРІВ УКРАЇНИ PDF
Валерій Петрович Бондар 3-10
ПОНЯТТЯ ДОСТОВІРНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ФАКТОРИ ВПЛИВУ ПРИ ЇЇ ВИЗНАЧЕННІ PDF
Ірина Миколаївна Вигівська, Маргарита Іванівна Скрипник, Олена Олександрівна Григоревська 11-14
ОЦІНКА В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ PDF
Софія Михайлівна Кафка 15-25
АУДИТ ДОВГОСТРОКОВИХ ТА КОРОТКОСТРОКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ PDF
Микола Данилович Корінько, Євгеній Олегович Кушнір 26-30
БАЗА РОЗПОДІЛУ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОПТИМІЗАЦІЇ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ PDF
Ірина Олексіївна Левицька 31-35
ОБҐРУНТУВАННЯ ВПЛИВУ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НА ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Катерина Юріївна Поляк 36-43
ДОКУМЕНТУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ПІДБІР ПЕРСОНАЛУ PDF
Катерина Іванівна Самчук 44-52
ПЕРВИННА ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ УКРАЇНИ: РОЗРОБКА РОБОЧОГО ПЛАНУ РАХУНКІВ PDF
Світлана Володимирівна Свірко, Анатолій Петрович Дикий, Максим Юрійович Самчик 53-65

ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕОРЕТИЧНИХ ПОЛОЖЕНЬ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ В АСПЕКТІ РОЗВИТКУ НАУКИ УПРАВЛІННЯ PDF
Ірина Володимирівна Жалінська 66-71
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВИМІРНИКІВ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ PDF
Наталія Миколаївна Заєць 72-79
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Ангеліна Анатоліївна Корнійчук 80-83
СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Олег Антонович Осовський, Галина Володимирівна Осовська 84-93
МОДЕЛЮВАННЯ КРИВИХ ВИРОБНИЧИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ТА ПОПИТУ PDF
Костянтин Степанович Солонінко, Анатолій Йосипович Щехорський 94-99
СПЕЦИФІКА ТА ГАРМОНІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ PDF
Ольга Михайлівна Фещенко, Ганна Володимирівна Самокіна 100-107
Законодавче регулювання та сертифікація органічного виробництва в Україні PDF (English)
N. A. Tsymbalista 108-111

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

ФОРМУВАННЯ РИНКУ ВИСОКОПРИБУТКОВИХ ОБЛІГАЦІЙ (JUNK BONDS) У США В 1970–1980-ТІ РОКИ PDF
Сергій Захарович Мошенський 112-119
ВПЛИВ МІЖНАРОДНОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ В ЄВРОПІ ПІСЛЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ PDF
Андрій Юрійович Полчанов 120-126
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ: АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ТА КЛЮЧОВИХ ПОЛОЖЕНЬ МІГРАЦІЙНИХ ТЕОРІЙ PDF
Катерина Володимирівна Шиманська 127-137

ФІНАНСИ ТА СТАТИСТИКА

ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У ЗАКРІПЛЕННІ ФІНАНСОВОЇ САМОСТІЙНОСТІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ PDF
Марія Петрівна Бадида 138-141
РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА-ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ PDF
Наталія Георгіївна Виговська, Володимир Георгійович Виговський 142-150
ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ PDF
Ганна Вікторівна Кравчук, Оксана Григорівна Гончаренко 151-156
ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ УКРАЇНИ PDF
Лілія Борисівна Мартинова 157-160
Методологічні основи аналізу та прогнозування споживання газу в системі енергетичного балансу України шляхом використання методу групового урахування аргументів PDF (English)
V. S. Stepashko, A. R. Trachuk 161-164
СЦЕНАРНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Наталія Вікторівна Шандова 165-169