№ 1(79) (2017)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Проблеми застосування норм професійної етики у діяльності аудиторів України PDF
Валерій Петрович Бондар 3-10
Поняття достовірності фінансової звітності та фактори впливу при її визначенні PDF
Ірина Миколаївна Вигівська, Маргарита Іванівна Скрипник, Олена Олександрівна Григоревська 11-14
Оцінка в бухгалтерському обліку PDF
Софія Михайлівна Кафка 15-25
Аудит довгострокових та короткострокових зобов’язань PDF
Микола Данилович Корінько, Євгеній Олегович Кушнір 26-30
База розподілу загальновиробничих витрат як інструмент оптимізації собівартості продукції PDF
Ірина Олексіївна Левицька 31-35
Обґрунтування впливу наслідків надзвичайних ситуацій на показники економічного аналізу господарської діяльності підприємства PDF
Катерина Юріївна Поляк 36-43
Документування операцій з бухгалтерського обліку витрат на підбір персоналу PDF
Катерина Іванівна Самчук 44-52
Первинна організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах України: розробка робочого плану рахунків PDF
Світлана Володимирівна Свірко, Анатолій Петрович Дикий, Максим Юрійович Самчик 53-65

ЕКОНОМІКА

Становлення сучасних теоретичних положень про організацію в аспекті розвитку науки управління PDF
Ірина Володимирівна Жалінська 66-71
Порівняльний аналіз вимірників застосування процедур закупівель PDF
Наталія Миколаївна Заєць 72-79
Оцінка ефективності корпоративного управління на підприємстві PDF
Ангеліна Анатоліївна Корнійчук 80-83
Стратегія управління підприємством PDF
Олег Антонович Осовський, Галина Володимирівна Осовська 84-93
Моделювання кривих виробничих можливостей і попиту PDF
Костянтин Степанович Солонінко, Анатолій Йосипович Щехорський 94-99
Специфіка та гармонізація розвитку підприємництва в Україні PDF
Ольга Михайлівна Фещенко, Ганна Володимирівна Самокіна 100-107
Законодавче регулювання та сертифікація органічного виробництва в Україні PDF (English)
N. A. Tsymbalista 108-111

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Формування ринку високоприбуткових облігацій (junk bonds) у США в 1970–1980-ті роки PDF
Сергій Захарович Мошенський 112-119
Вплив міжнародної фінансової допомоги на економічне зростання в Європі після Другої світової війни PDF
Андрій Юрійович Полчанов 120-126
Теоретичні засади дослідження процесів міжнародної міграції: аналіз розвитку та ключових положень міграційних теорій PDF
Катерина Володимирівна Шиманська 127-137

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Податковий менеджмент у закріпленні фінансової самостійності місцевого самоврядування PDF
Марія Петрівна Бадида 138-141
Розвиток організаційного забезпечення аналізу кредитоспроможності позичальника-юридичної особи PDF
Наталія Георгіївна Виговська, Володимир Георгійович Виговський 142-150
Особливості фінансово-економічного забезпечення кримінально-виконавчої системи України PDF
Ганна Вікторівна Кравчук, Оксана Григорівна Гончаренко 151-156
Проблеми забезпечення конкурентоспроможності людського капіталу України PDF
Лілія Борисівна Мартинова 157-160
Методологічні основи аналізу та прогнозування споживання газу в системі енергетичного балансу України шляхом використання методу групового урахування аргументів PDF (English)
V. S. Stepashko, A. R. Trachuk 161-164
Сценарний підхід до визначення напрямків розвитку підприємства PDF
Наталія Вікторівна Шандова 165-169