DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2017-1(79)-11-14

Поняття достовірності фінансової звітності та фактори впливу при її визначенні

Ірина Миколаївна Вигівська, Маргарита Іванівна Скрипник, Олена Олександрівна Григоревська

Анотація


Поставлено за мету оцінити сутність достовірності фінансової звітності та узагальнити фактори, що на неї впливають. Обґрунтовано актуальність питання достовірності фінансової звітності та охарактеризовано її подвійну природу (з одного боку − це звітність, яка містить надійні, обґрунтовані дані, характеризується відсутністю помилок та може бути правильно сприйнятою користувачами, а з іншого – достовірною вважають бухгалтерську звітність, сформовану і складену за правилами, що їх встановлюють нормативні документи). Доведено, що прийняття зацікавленими користувачами рішень на основі фінансової звітності тісно пов’язане з інформаційним ризиком, який виникає через наявність обмежень (важкосприйнятна некваліфікованими користувачами бухгалтерська інформація; людський фактор; рівень суттєвості інформації), що впливають на інформаційні потоки, на основі яких приймаються управлінські рішення. Встановлено, що на достовірність фінансової звітності впливає велика кількість факторів, вплив яких можна розглядати як ззовні, так і на рівні підприємства. До основних факторів впливу належать: інформаційний, політичний, нормативно-правовий, людський, організаційний, фінансовий. Вказана необхідність їх врахування в управлінні діяльністю суб’єкта господарювання.

Ключові слова


достовірність; фінансова звітність; фальсифікація; креативний облік; фактор впливу; ризик

Повний текст:

PDF

Посилання


Bondarenko, N.O. (2004), Audyt sub’jektiv pidpryjemnyc'koi' dijal'nosti: [Navchal'nyj posibnyk], K., Centr navchal'noi' literatury, 300 p.

Brjuhanov, L.Ju. (2007), Rysk fal'syfykacyy fynansovoj otchetnosty: Klassyfykacyja y opysanye faktorov y modelyrovanye, Vestnyk TGU, № 11 (55), S. 30–37.

Legenchuk, S.F. (2009), Kreatyvnyj oblik v nacional'nij systemi buhgalters'kogo obliku, Teorija ta metodologija buhgalters'kogo obliku, kontrolju i analizu, «Mizhnar. zbirnyk nauk. prac'», Vyp. 14, T. 2, S. 88–101.

Mel'nyk, Z.Ju. (2015), Vykryvlennja informacii' u zvitnosti: pomylky ta fal'syfikacija, «Naukovyj visnyk Hersons'kogo derzhavnogo universytetu», № 10 (3), S. 190–194.

Pshenychna, A.Zh., Veryga, Ju.A. and Kravchenko, I.Ju. (2014), Projavy kreatyvnogo obliku v ekonomichnij zlochynnosti, «Problemy i perspektyvy rozvytku buhgalters'kogo obliku, analizu ta kontrolju v umovah globalizacii' ekonomiky», Poltava, PUET, 333 s, available at: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/1969

Raboshuk, A.V. (2012), Problemy zabezpechennja dostovirnosti finansovoi' zvitnosti, «Ekonomichni nauky. Cer.: Oblik i finansy», Vyp. 9 (3), S. 116–124, available at: http://nbuv.gov.u /UJRN/ecnof_2012_9%283%29__17

Rjabov, V.M. (2010), Dostovernost' kak ymperatyv fynansovoj otchetnosty v uslovyjah razvytyja klasternoj polytyky, «Shkola unyversytetskoj nauky: paradygma razvytyja», № 1 (1), t. II, S. 9–11.

Skrypnyk, M.Je. and Skrypnyk, M.Je. (2015), Vykryvlennja i pomylky u finansovij zvitnosti, available at: http://www.rusnauka.co /21_TSN_2015/Economics/7_197096.doc.htm

Utrenkova, Y.V. (2009), Dostovernost' buhgalterskoj (fynansovoj) otchetnosty v uslovyjah fynansovogo kryzysna, «Mezhdunarodnyy bukhgalterskiy uchet», № 2 (9), S. 145.

Ujells, Dzh.T. (2008), «Spravochnik po vyjavleniju i preduprezhdeniju korporativnogo moshennichestva», per. s angl. pod nauch. red. M.S. Suhanova, M., Marosejka, 480 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Бондаренко Н.О. Аудит суб’єктів підприємницької діяльності : навч. посібник / Н.О. Бондаренко, В.Д. Понікаров, С.М. Попова. – К. : Центр навч. л-ри, 2004. – 300 с.
  2. Брюханов Л.Ю. Риск фальсификации финансовой отчетности: Классификация и описание факторов и моделирование / Л.Ю. Брюханов // Вестник ТГУ. – № 11 (55). – 2007. – С. 30–37.
  3. Легенчук С.Ф. Креативний облік в національній системі бухгалтерського обліку / С.Ф. Легенчук // Теорія та методологія бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : Міжнар. збірник наук. праць. – 2009. – Вип. 14. – Т. 2. – С. 88–101.
  4. Мельник З.Ю. Викривлення інформації у звітності: помилки та фальсифікація / З.Ю. Мельник // Науковий вісник Херсонського державного університету. − 2015. − № 10 (3). − С. 190–194.
  5. Пшенична А.Ж. Прояви креативного обліку в економічній злочинності / А.Ж. Пшенична, Ю.А. Верига, І.Ю. Кравченко // Проблеми і перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки : монографія ; за заг. ред. проф. Вериги Ю.А., доц. Ночовної Ю.О. – Полтава : ПУЕТ, 2014. – 333 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/1969.
  6. Рабошук А.В. Проблеми забезпечення достовірності фінансової звітності / А.В. Рабошук // Економічні науки / Cерія: Облік і фінанси. – 2012. – Вип. 9 (3). – С. 116–124. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2012_9%283%29__17.
  7. Рябов В.М. Достоверность как императив финансовой отчетности в условиях развития кластерной политики / В.М. Рябов // Школа университетской науки: парадигма развития. – 2010. – № 1 (1). – Т. ІІ. – С. 9–11.
  8. Скрипник М.Є. Викривлення і помилки у фінансовій звітності / М.Є. Скрипник, Н.В. Скрипник [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/21_TSN_2015/Economic /7_197096.doc.htm.
  9.  Утренкова И.В. Достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности в условиях финансового кризисна / И.В. Утренкова // Международный бухгалтерский учет. – 2009. – № 2 (9). – С. 145.
  10. Уэллс Дж.Т. Справочник по выявлению и предупреждению корпоративного мошенничества / Уэллс Дж.Т. ; пер. с англ. под науч. ред. М.С. Суханова. – М. : Маросейка, 2008. – 480 с.
Copyright (c) 2017 Ірина Миколаївна Вигівська, Маргарита Іванівна Скрипник, Олена Олександрівна Григоревська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.