Оцінка в бухгалтерському обліку

Автор(и)

  • Софія Михайлівна Кафка Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.26642/jen-2017-1(79)-15-25

Ключові слова:

оцінка, історична вартість, вартість на звітну дату, теперішня вартість, основні засоби, нематеріальні активи, необоротні активи, амортизація, користувачі фінансової інформації

Анотація

Правильна оцінка об’єктів обліку суттєво впливає на достовірність оцінки фінансового стану підприємства. У зв’язку із цим, проблема оцінки в бухгалтерському обліку є досить актуальною. Саме праці вітчизняних і зарубіжних вчених, з проблем оцінювання об’єктів обліку, нормативно-законодавчі акти України, що регулюють бухгалтерський облік та складання фінансової звітності підприємств, є методологічною основою дослідження. Теоретичні методи пізнання (абстрагування й узагальнення, аналізу і синтезу, індукції й дедукції та інші методи продукування понятійного знання) використовувалися для узагальнення теоретичних і методологічних засад оцінки в обліку активів, зобов’язань та капіталу. Для аналітичних досліджень застосовувалися методи табличного подання та порівняння інформації. Розглядаються сучасні підходи до проблеми оцінки об’єктів бухгалтерського обліку і статей фінансової звітності. Обґрунтовується доцільність вести облік за історичною вартістю, а статті фінансової звітності наводити за оцінкою на дату складання звітності. У зв’язку з оцінкою розглядається амортизація необоротних активів, як процес систематичного повернення до обігу авансованих раніше коштів, на придбання (виготовлення, поліпшення) основних засобів і нематеріальних активів, шляхом зарахування суми їх зносу до витрат виробництва. Тому, пропонується амортизувати лише фактично понесені витрати, тобто, не амортизувати безоплатно отримані необоротні активі і різні дооцінки.

Біографія автора

Софія Михайлівна Кафка, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

S.М. Kafka

Посилання

The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), Pro buhgalters'kyj oblik i finansovu zvitnist' v Ukrai'ni, аvailable at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14

Ishhenko, O.A (2017), Sutnist' ocinky ta i'i' znachennja v obliku neoborotnyh aktyviv bjudzhetnyh ustanov, аvailable at: http://eztuir.ztu.edu.ua/3702/1/170.pdf

Mizhnarodni standarty buhgalters'kogo obliku (2004), in Golova, S.F. (ed), FPBAU, Kyi'v, 248 p.

Osnovni zasoby (2012), MSBO 16, аvailable at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/929-014

Podatkovyj kodeks Ukrai'ny (2010), vid 02 grudnja, № 2755-VI, Redakcija stanom na 01.01.2017, аvailable at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

Osnovni zasoby (2000), P(S)BO 7, № 92, аvailable at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00

Nematerial'ni aktyvy (1999), P(S)BO 8, № 242, аvailable at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99

Zapasy (1999), P(S)BO 9, № 246, аvailable at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99

Debitors'ka zaborgovanist' (1999), P(S)BO 10, № 237, аvailable at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0725-99

Zobov’jazannja (2000), P(S)BO 11, № 20, аvailable at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00

Vytraty (1999), P(S)BO 16, № 318, аvailable at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00

Ob’jednannja pidpryjemstv (1999), P(S)BO 19, № 163, аvailable at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0499-99

Finansovi vytraty (2006), P(S)BO 31, № 415, аvailable at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0610 06

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-03-28

Як цитувати

Кафка, С. М. (2017). Оцінка в бухгалтерському обліку. «Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, (1(79), 15–25. https://doi.org/10.26642/jen-2017-1(79)-15-25

Номер

Розділ

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ