DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2017-1(79)-151-156

Особливості фінансово-економічного забезпечення кримінально-виконавчої системи України

Ганна Вікторівна Кравчук, Оксана Григорівна Гончаренко

Анотація


Сучасні економічні та соціальні проблеми в країні відображуються на усіх напрямках функціонування держави та усіх її ланок. Зокрема, за рахунок відсутності стабільного розвитку виробничого сектору економіки та високого рівня тінізації, відбувається негативний вплив на надходження коштів до державного та місцевих бюджетів. Кримінально-виконавча система України, згідно чинного законодавства, фінансується за рахунок загального та спеціального фондів Державного бюджету України, але враховуючи загальні тенденції обмеженості покриття витрат на утримання об’єктів такого типу постає питання щодо оптимізації рівня фінансування всієї системи. Формування необхідної системи фінансування закладів кримінально-виконавчої системи є актуальним завдання сьогодення, оскільки рівень фінансових витрат на забезпечення утримання засуджених в країні є доволі вкрай низьким та не відповідає світовим стандартам. Світовий досвід фінансового забезпечення закладів виконання покарання, свідчить про доцільність перекладання цих видатків держави на спеціальні фонди, які формуються за рахунок здійснення виробничої діяльності через використання праці самих засуджених, які виробляють конкурентоспроможну продукцію з подальшою її реалізацією. Саме питання оптимального розподілу джерел фінансування закладів кримінально-виконавчої системи вирішується у даній статті.

Ключові слова


фінанси; фінансове забезпечення; загальний фонд; спеціальний фонд; витрати бюджету; оптимізація структури фінансового забезпечення; кримінально-виконавча система; Державна пенітенціарна служба України

Повний текст:

PDF

Посилання


«Pro probaciju», Zakon Ukrai'ny, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/160-19

«Pro Derzhavnu kryminal'no-vykonavchu sluzhbu Ukrai'ny», Zakon Ukrai'ny, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2713-15

«Pro Derzhavnyj bjudzhet Ukrai'ny na 2012», Zakon Ukrai'ny, (2012), available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4282-17

«Pro Derzhavnyj bjudzhet Ukrai'ny na 2013», Zakon Ukrai'ny, (2013), available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5515-17

«Pro Derzhavnyj bjudzhet Ukrai'ny na 2014», Zakon Ukrai'ny, (2014), available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/719-18

«Pro Derzhavnyj bjudzhet Ukrai'ny na 2015», Zakon Ukrai'ny, (2015), available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80-19

«Pro Derzhavnyj bjudzhet Ukrai'ny na 2016», Zakon Ukrai'ny, (2016), available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/928-19

«Pro Koncepciju derzhavnoi' polityky u sferi reformuvannja Derzhavnoi' kryminal'no-vykonavchoi' sluzhby Ukrai'ny», Ukaz Prezydenta Ukrai'ny, (2012), vid 8 lystopada, Administracii' Prezydenta Ukrai'ny, N 631, available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/631/2012

Goncharenko, O.G., Kryminal'no-vykonavcha systema Ukrai'ny i i'i' rol' v vyrobnyctvi suspil'nyh blag, available at: http://congressworld.com.ua/blog_article.php?id=10

Goncharenko, O.G. (2014), «Social'no-ekonomichni aspekty funkcionuvannja vyrobnychogo kompleksu Derzhavnoi' kryminal'no vykonavchoi' sluzhby Ukrai'ny», Formuvannja rynkovyh vidnosyn v Ukrai'ni, № 9, рp. 28–32, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2014_9_8

Zhuk, I.L., Zhuk, L.A. and Nezhyvec', O.M. (2009), Pracja zasudzhenyh v miscjah pozbavlennja voli, Kondor, Kyi'v, 225p.

Sjevjerov, O.P. (1996), «Penitenciarna polityka ta osvita», Aktual'ni problemy suchasnoi' penitenciarnoi' polityky Ukrai'ny, Kyi'v, р. 56.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Закон України «Про пробацію» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/160-19.
 2. Закон України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2713-15.
 3. Закон України «Про Державний бюджет України на 2012» [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon5.rada.gov.u /laws/show/4282-17.
 4. Закон України «Про Державний бюджет України на 2013» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5515-17.
 5. Закон України «Про Державний бюджет України на 2014» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.u /laws/show/719-18.
 6. Закон України «Про Державний бюджет України на 2015» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80-19.
 7. Закон України «Про Державний бюджет України на 2016» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/928-19.
 8. Указ Президента України «Про Концепцію державної політики у сфері реформування Державної кримінально-виконавчої служби України» від 8 листопада 2012 року № 631 // Адміністрації Президента України [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/631/2012.
 9. Гончаренко О.Г. Кримінально-виконавча система України і її роль в виробництві суспільних благ / О.Г. Гончаренко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://congressworld.com.u /blog_article.php?id=10.
 10. Гончаренко О.Г. Соціально-економічні аспекти функціонування виробничого комплексу Державної кримінально-виконавчої служби України / О.Г. Гончаренко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2014. – № 9. – С. 28–32 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2014_9_8.
 11. Жук І.Л. Праця засуджених в місцях позбавлення волі / І.Л. Жук, Л.А. Жук, О.М. Неживець. – К. : Кондор, 2009. – 225 с.
 12. Сєвєров О.П. Пенітенціарна політика та освіта / О.П. Сєвєров // Актуальні проблеми сучасної пенітенціарної політики України. – К., 1996. – С. 56.
Copyright (c) 2017 Ганна Вікторівна Кравчук, Оксана Григорівна Гончаренко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.