Проблеми застосування норм професійної етики у діяльності аудиторів України

Валерій Петрович Бондар

Анотація


Численні проблеми, що виникають у зв’язку з недотриманням аудиторами принципів професійної етики, зумовлюють проблеми не лише у достовірності оприлюднених висновків, але й спричиняють проблеми глобальної недовіри користувачів фінансової звітності до аудиторської професії. Це в цілому створює перешкоди для забезпечення прозорості механізмів розкриття та верифікації інформації підприємствами в Україні, що не сприяє формуванню належного інвестиційного клімату.
Встановлено, що дотримання етичних принципів аудитора має бути регламентоване та організоване на всіх рівнях забезпечення контролю якості аудиторських послуг, яких за результатами власних досліджень виокремлено чотири (міжнародний, національний, локальний, особистісний) та описано внесок документів відповідного рівня до організації системи контролю якості в частині дотримання етичних принципів.
За результатами дослідження обґрунтовано систему організаційної підтримки створення середовища дотримання принципів професійної етики під час виконання завдань аудиту на основі конкретизації заходів виявлення та усунення загроз незалежності аудитора. У зв’язку з цим запропоновано структуру та змістовне наповнення відповідної організаційно-розпорядчої документації, що є частиною внутрішньої системи контролю якості аудиторських послуг.

Ключові слова


аудит; аудиторські процедур; професійна етика; етичні принципи; загрози незалежності

Повний текст:

PDF

Посилання


Mizhnarodna federacija buhgalteriv (2014), Kodeks Etyky Profesijnyh Buhgalteriv, Redakcija 2012 r., Kyi'v, 172 р.

Audytorska palata Ukrainy (2013), Kontseptsiia systemy zabezpechennia yakosti audytorskykh posluh v Ukraini, Rishennia on 26.09.2013 N 279/7, available at: www.apu.com.ua/attachment /article/50/Концепцiя_якiст__аудиторс_ких_послуг.doc

Mizhnarodna federatsiya bukhhalteriv (2014), Mizhnarodnyi standart audytu 220 «Kontrol yakosti audytu finansovoi zvitnosti», Translated by Ol'khovikova, O.L. and Selezn'ov, O.V. Audytors'ka palata Ukrayiny, Kyi'v, available at: www.apu.com.ua/attachments/articl /290/Audit_2015_1_all.pdf.

Mizhnarodna federatsiya bukhhalteriv (2014), Mizhnarodnyy standart kontrolyu yakosti 1 «Kontrol' yakosti dlya firm, shcho vykonuyut' audyty ta ohlyady finansovoyi zvitnosti, a takozh inshi zavdannya z nadannya vpevnenosti i suputni posluhy”, Translated by Ol'khovikova, O.L. and Selezn'ov, O.V. Audytors'ka palata Ukrainy, Kyi'v, available at: www.apu.com.ua/attachments/article/290/Audit_2015_1_all.pdf

Audytorska palata Ukrainy (2013), Polozhennia z natsionalnoi praktyky kontroliu yakosti audytorskykh posluh 1 «Orhanizatsiia audytorskymy firmamy ta audytoramy systemy kontroliu yakosti audytorskykh posluh», Rishennia on 27.09.2007 N 182/4, available at: www.apu.com.ua/attachments/article/50/ПНПКЯ_1.doc

Audytorska palata Ukrainy (2016), Reiestr audytorskykh firm ta audytoriv, available at: www.apu.com.ua/attachments/articl /1/reestr_vkl_071216.xls


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Кодекс Етики Професійних Бухгалтерів. Редакція 2012 р. – К.,2014. – 172 с.
  2. Концепція системи забезпечення якості аудиторських послуг в Україні, затверджена Рішенням Аудиторської палати України від 26.09.2013 № 279/7 : зі змінами згідно рішення Аудиторської палати України : від 01.12.2016 № 334/5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.apu.com.ua/attachments/articl /50/Концепцiя_якiст__аудиторс_ких_послуг.doc.
  3. Міжнародний стандарт аудиту 220 «Контроль якості аудиту фінансової звітності» // Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Частина І : Видання 2014 року / Пер. з англ. мови О.Л. Ольховікова, О.В. Селезньов. – К. : Міжнародна федерація бухгалтерів, 2014, Аудиторська палата України, 2015. – 986 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.apu.com.ua/attachments/articl /290/Audit_2015_1_all.pdf.
  4. Міжнародний стандарт контролю якості 1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги» // Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Частина І : Видання 2014 року / Пер. з англ. мови О.Л. Ольховікова, О.В. Селезньов. – К. : Міжнародна федерація бухгалтерів, 2014, Аудиторська палата України, 2015. – 986 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.apu.com.ua/attachments/article/290/Audit_2015_1_all.pdf.
  5. Положення з національної практики контролю якості аудиторських послуг 1 «Організація аудиторськими фірмами та аудиторами системи контролю якості аудиторських послуг», затверджене Рішенням Аудиторської палати України : від 27.09.2007 № 182/4 : зі змінами [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.apu.com.ua/attachments/article/50/ПНПКЯ_1.doc.
  6. Реєстр аудиторських фірм та аудиторів / Аудиторська палата України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.apu.com.ua/attachments/article/1/reestr_vkl_071216.xls.
DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2017-1(79)-3-10

Copyright (c) 2017 Валерій Петрович Бондар

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.