DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2017-1(79)-26-30

Аудит довгострокових та короткострокових зобов’язань

Микола Данилович Корінько, Євгеній Олегович Кушнір

Анотація


Визначено важливість довгострокових та короткострокових зобов’язань для управління фінансовими та матеріальними ресурсами підприємства. Узагальнено мету, об’єкти та джерела інформації для здійснення аудиту короткострокових та довгострокових зобов’язань. Узагальнено організаційно-методичне забезпечення аудиту довгострокових та короткострокових зобов’язань суб’єкта господарювання. Виокремлено етапи проведення аудиту довгострокових та короткострокових зобов’язань і мету аудиту на кожному із зазначених етапів та рекомендовані методичні прийоми. Встановлено, що для визначення обсягу та змісту вибірки доцільним є здійснення оцінки систем: внутрішньогосподарського контролю та бухгалтерського обліку підприємства шляхом виконання аудиторських процедур. Оцінивши зазначені системи аудитор визначає методику для проведення аудиторської перевірки довгострокових та короткострокових зобов’язань. Визначено аналітичні процедури, які аудиторам доцільно використовувати при проведенні аудиту короткострокових та довгострокових зобов’язань. Запропоновано класифікацію виявлених недоліків за результатами проведеної аудиторської перевірки короткострокових та довгострокових зобов’язань.

Ключові слова


аудит; підприємство; суб’єкт господарювання; зобов’язання; господарська операція; факт господарського життя

Повний текст:

PDF

Посилання


«Pro buhgalters'kyj oblik ta finansovu zvitnist' v Ukrai'ni», iz zminamy ta dopovnennjamy, Zakon Ukrai'ny (1999), vid 16 lypnja, N 996-HIV.

«Pro zatverdzhennja Polozhennja (standartu) buhgalters'kogo obliku 11 «Zobov’jazannja», iz zminamy ta dopovnennjamy, Nakaz Ministerstva finansiv Ukrai'ny (2000), vid 31 sichnja, N 20.

«Pro zatverdzhennja Planu rahunkiv buhgalters'kogo obliku ta Instrukcii' pro jogo zastosuvannja», iz zminamy ta dopovnennjamy, Nakaz Ministerstva finansiv Ukrai'ny (1999), vid 30 lystopada, N 291.

Zagorodnij, A.G. and Pylypenko, L.M. (2010), Ryzyky audytors'koi' dijal'nosti: metodyka vyjavlennja j ocinjuvannja, monografija, ZUKC, L'viv, 231 p.

Mizhnarodni standarty kontrolju jakosti, audytu, ogljadu, inshogo nadannja vpevnenosti ta suputnih poslug (2014), Chastyna 1, Translated by Ol'hovikova, O.L. and Selezn'ov, O.V, Feniks, Kyi'v, 986 p.

Petryk, O.A. (2008), Organizacija ta metodyka audytu pidpryjemnyc'koi' dijal'nosti, navchal'nyj posibnyk, KNEU, Kyi'v, 356 p.

Proskurina, N.M. (2011), Procedurne zabezpechennja audytu. Teorija ta praktyka, monografija, Inform.-analit. agenstvo, Kyi'v, 739 p.

Red'ko, O.Ju. (2008), Audyt v Ukrai'ni. Morfologija, monografija, Inform.-analit. agenstvo, Kyi'v, 493 p.

Suhareva, L.O. and Zakalins'ka, K.O. (2009), Audyt: ocinka jakosti systemy buhgalters'kogo obliku, monografija, Veber, Donec'k, 263 p.

Cal-Calko, Ju.S., Moroz, Ju.Ju. and Sulimenko, L.A. (2012), Audyt, navch. posibnyk, in Cal-Calko, Ju.S. (ed.), Ruta, Zhytomyr, 389 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-ХІВ : із змінами та доповненнями.
  2. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання» від 31.01.2000 р. № 20 : із змінами та доповненнями.
  3. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування» від 30.11.1999 р. № 291 : із змінами та доп.
  4. Загородній А.Г. Ризики аудиторської діяльності: методика виявлення й оцінювання : монографія / А.Г. Загородній, Л.М. Пилипенко. – Львів : ЗУКЦ, 2010. – 231 с.
  5. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг : видання 2014 року. Частина 1. / Пер. з англ. О.Л. Ольховікова, О.В. Селезньов. – Київ : Фенікс. – 986 с.
  6. Петрик О.А. Організація та методика аудиту підприємницької діяльності : навчальний посібник / О.А. Петрик. – К. : КНЕУ, 2008. – 356 с.
  7. Проскуріна Н.М. Процедурне забезпечення аудиту. Теорія та практика : монографія / Н.М. Проскуріна. – К. : Інформ.-аналіт. агенство, 2011. – 739 с.
  8. Редько О.Ю. Аудит в Україні. Морфологія : монографія / О.Ю. Редько. – К. : Інформ.-аналіт. агенство, 2008. – 493 с.
  9. Сухарева Л.О. Аудит: оцінка якості системи бухгалтерського обліку : монографія / Л.О. Сухарева, К.О. Закалінська. – Донецьк : Вебер, 2009. – 263 с.
  10. Цал-Цалко Ю.С. Аудит : навч. посібник / Ю.С. Цал-Цалко, Ю.Ю. Мороз, Л.А. Суліменко; під заг. ред. Ю.С. Цал-Цалко. – Ж. : Рута, 2012. – 389 с.
Copyright (c) 2017 Микола Данилович Корінько, Євгеній Олегович Кушнір

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.