Специфіка та гармонізація розвитку підприємництва в Україні

Ольга Михайлівна Фещенко, Ганна Володимирівна Самокіна

Анотація


На сьогодні мале та середнє підприємництво є дуже важливим і незамінним елементом регулювання ринкової економіки. Завдяки розвиткові малого та середнього підприємництва досягається соціально-економічний розвиток держави та добробут кожного громадянина, зокрема. Підприємництво розглянуто з різних аспектів, таких як: регіональний аспект та вид економічної діяльності. Запропоновано основні методи прискорення розвитку малого підприємництва.
Визначено проблему, завдання, аналіз останніх досліджень і публікацій, викладення основного матеріалу дослідження, висновки та перспективи подальших розвідок.
Дослідження виконано з використанням сучасних програмних засобів і комп’ютерних технологій обробки інформації, необхідні науково-теоретичні, статистичні та аналітичні матеріали частково отримано з мережі Internet.

Ключові слова


структура підприємств; мале підприємництво; переваги та недоліки малого підприємництва; специфіка малого підприємництва; територіальний аспект малого підприємництва

Повний текст:

PDF

Посилання


Gajduk, V.A. and Soroka, V.Je. (2012), «Rozvytok malogo pidpryjemnyctva ta jogo vplyv na ekonomiku regionu», Ekonomika i region, No. 1, pp. 34–38.

Gogol', T.A. (2011), «Osoblyvosti dijal'nosti pidpryjemstv malogo biznesu ta i'h vplyv na rozvytok ekonomiky krai'ny», Visnyk Chernigivs'kogo derzhavnogo tehnologichnogo universytetu, Zbirnyk, ChDTU, Chernigiv, No. 3 (52), pp. 145–154.

Derzhkomstat, Nacional'ni pokaznyky, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/

Lagno, V.T. (2014), «Shljahy rozvytku malogo pidpryjemnyctva v Ukrai'ni v konteksti transkordonnoi' ta prykordonnoi' torgivli», Menedzher, No. 1, pp. 105–108.

Lozovs'kyj, O.M. and Sharchuk, S.I. (2015), «Osoblyvosti derzhavnogo reguljuvannja malogo pidpryjemnyctva v Ukrai'ni», Ekonomichnyj forum, No. 1, pp. 135–139.

Mel'nyk, A. (2016), «Pidpryjemnyctvo na nacional'nomu ta regional'nyh rynkah poslug Ukrai'ny: suchasni tendencii' ta faktory rozvytku», Visnyk Ternopil's'kogo nacional'nogo ekonomichnogo universytetu, Vol. 1, pp. 7–21, available at: http://nbuv.gov.u /UJRN/Vtneu_2016_1_3

Nechyvilova, N.I., «Konceptual'ne osmyslennja bazovyh kategorij pidpryjemnyc'koi' dijal'nosti «malyj biznes», «male pidpryjemnyctvo», «male pidpryjemstvo», Zbirnyk naukovyh prac' «Vestnyk NTU «HPY», Tehnichnyj progres ta efektyvnist' vyrobnyctva, No. 26, Vestnyk NTU «HPY».

Pizhuk, O.I. (2011), «Rozvytok malogo pidpryjemnyctva jak odyn iz shljahiv garmonizacii' g'endernyh procesiv v Ukrai'ni», Zbirnyk naukovyh prac' Nacional'nogo universytetu derzhavnoi' podatkovoi' sluzhby Ukrai'ny, No. 1, pp. 466–476.

Kabinet Ministriv Ukrai'ny (2013), Pro shvalennja Koncepcii' Zagal'noderzhavnoi' programy rozvytku malogo i seredn'ogo pidpryjemnyctva na 2014–2024 roky, Rozporjadzhennja Kabinetu Ministriv Ukrai'ny, vid 28 serpnja, N 641-r, Oficijnyj visnyk Ukrai'ny, No. 69, pp. 25–43.

Trunina, I.M. (2012), «Aktual'ni problemy rozvytku malogo pidpryjemnyctva v Ukrai'ni», Upravlinnja proektamy ta rozvytok vyrobnyctva, No. 2, pp. 60–65.

Umjerov, R.E. (2012), «Osoblyvosti rozvytku malogo pidpryjemnyctva v Ukrai'ni», Aktual'ni problemy ekonomiky, Naukovyj ekonomichnyj zhurnal, Vol. 2, No. 10, pp. 64¬67.

Feshhenko, O.M. and Prysjazhnjuk, O.M. (2014), «Upravlinnja potencialom pidpryjemstv APK», Nauchnыj dysput: voprosы эkonomyky y fynansov: tezysы dokladov Mezhdunarodnoj nauchno-praktycheskoj konferencyy, Kyev–Budapesht–Vena, 20 nojabrja, Kyev–Budapesht–Vena.

Doing Business (2016), available at: http://russian. doingbusiness.org/data/exploreeconomies/Ukraine


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Гайдук В.А. Розвиток малого підприємництва та його вплив на економіку регіону / В.А. Гайдук, В.Є. Сорока // Економіка і регіон. – 2012. – № 1. – С. 34–38.
 2.  Гоголь Т.А. Особливості діяльності підприємств малого бізнесу та їх вплив на розвиток економіки країни / Т.А. Гоголь // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Збірник. – Чернігів: ЧДТУ, 2011. – № 3 (52). – С. 145–154.
 3. Держкомстат. Національні показники [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.
 4. Лагно В.Т. Шляхи розвитку малого підприємництва в Україні в контексті транскордонної та прикордонної торгівлі / В.Т. Лагно // Менеджер. – 2014. – № 1. – С. 105–108.
 5. Лозовський О.М. Особливості державного регулювання малого підприємництва в Україні / О.М. Лозовський, С.І. Шарчук // Економічний форум. – 2015. – № 1. – С. 135–139.
 6. Мельник А. Підприємництво на національному та регіональних ринках послуг України: сучасні тенденції та фактори розвитку / А.Мельник // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – Вип. 1. – С. 7–21. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vtneu_2016_1_3.
 7.  Нечивілова Н.І. Концептуальне осмислення базових категорій підприємницької діяльності «малий бізнес», «мале підприємництво», «мале підприємство» / Н.І. Нечивілова // Збірник наукових праць «Вестник НТУ «ХПИ» : Технічний прогрес та ефективність виробництва. – № 26 – Вестник НТУ «ХПИ».
 8. Піжук О.І. Розвиток малого підприємництва як один із шляхів гармонізації ґендерних процесів в Україні / О.І. Піжук // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. – 2011. – № 1. – С. 466–476.
 9. Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2014–2024 роки : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 серп. 2013 р. № 641-р // Офіційний вісник України. – 2013. – № 69. – С. 25–43.
 10. Труніна І.М. Актуальні проблеми розвитку малого підприємництва в Україні / І.М. Труніна // Управління проектами та розвиток виробництва. – 2012. – № 2. – С. 60–65.
 11. Умєров Р.Е. Особливості розвитку малого підприємництва в Україні / Р.Е. Умєров // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. 2012 / 2. № 10. – С. 64–67.
 12. Фещенко О.М., Присяжнюк О.М. Управління потенціалом підприємств АПК // Научный диспут: вопросы экономики и финансов: тезисы докладов Международной научно-практической конференции (Киев–Будапешт–Вена, 20 ноября 2014 г.). – Киев–Будапешт–Вена, 2014.
 13.  Doing Business 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/ukraine – 2016.
DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2017-1(79)-100-107

Copyright (c) 2017 Ольга Михайлівна Фещенко, Ганна Володимирівна Самокіна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.