DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2017-1(79)-165-169

Сценарний підхід до визначення напрямків розвитку підприємства

Наталія Вікторівна Шандова

Анотація


У статті розглянуто аспекти формування стратегій розвитку підприємств машинобудування. Потреба у передбаченні розвитку економічних процесів в бізнес-середовищі підприємств викликана наростанням невизначеності зовнішнього середовища, що в значній мірі визначила неконкурентоспроможність промислових підприємств.
В результаті досліджень визначено необхідність застосування сценарного підходу для здійснення аналізу економічних процесів розвитку промисловості, який дозволяє з певним рівнем імовірності визначити можливі тенденції та взаємозв’язки макроекономічних факторів, що формують бізнес-середовище підприємств.
За допомогою сценарного підходу вибрано дві головні невизначеності, які формують тренди розвитку зовнішнього середовища, можливості і загрози з боку зовнішнього середовища та надають вплив на майбутній розвиток підприємств машинобудування. Визначено чотири сценарії розвитку середовища функціонування, урахування яких буде визначати характеристики й напрямки стратегічних рішень в області управління промисловими підприємствами.

Ключові слова


розвиток; бізнес-середовище; управління; підприємства; сценарний підхід

Повний текст:

PDF

Посилання


Aaker, D.A. (2002), Strategicheskoe rynochnoe upravlenie, Piter, St.-Petersburg, Russia.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrai'ny (2015), Promyslovist' Ukrai'ny u 2011–2015 rokah, Kyi'v, Ukraine.

Kyzym, M.O and Gejman, O.A. (2009), «Scenarne modeljuvannja rozvytku social'no-ekonomichnyh system: naprjamky, osoblyvosti ta mehanizmy», Regional'na ekonomika, Vol. 4, Pp. 16–23.

Klebanova, T.S., Gur'janova, L.S., Trunova, T.N. and Smirnova, A.Ju. (2012), «Scenarnoe modelirovanie v upravlenii regional'nym razvitiem», Bіznes-Іnform, Vol. 10, Pp. 60–65.

Kononov, D.A., Kosjachenko, S.A. and Kul'ba, V.V. (2001), Scenarnыj analyz dynamyky povedenyja socyal'no-эkonomycheskyh system. Fynansovaja matematyka, in Osypova, Ju.M., Grachevoj, M.V., Nyzhegorodceva, R.M. and Zotova, E.S. (eds.), TEYS, Moscow, Russia, рp. 7–53.

Lyndgren, M. and Bandhol'd, H. (2009), Scenarnoe planyrovanye. Svjaz' mezhdu budushhym y strategyej [Scenario planning. The link between future and strategy], Translated by Yl'ynoj, Y.M., Olymp Byznes, Moscow, Russia, 256 p.

Popov, S.A. (2008), «Scenarnoe modelyrovanye: metodyka yh vos'my shagov», available at: http.://www.elitarium.nayka.com.ua /2008/10/20/ (Accessed 20 Oct 2008).

Porter, M.E. (2005), Konkurentnoe preymushhestvo. Kak dostych' vыsokogo rezul'tata y obespechyt' ego ustojchyvost', Al'pyna Byznes Buks, Moscow, Russia, 715 p.

Proekt, «Strategii' rozvytku vysokotehnologichnyh galuzej do 2025 roku», available at: www.me.gov.ua/Documents/Detail = Proekt strategii Rozvitku Visokotekhnologichnikh Galuzei Do 2025-Roku.html.

RBK Ukrai'na, available at: https://www.rbc.ua/ukr/new /poroshenko-nazval-prioritetnye-otrasli-razvitiya-1452787077.html.

Ringland, D. (2008), Scenarnoe planirovanie dlja razrabotki biznes- strategii, Translated by «ID «Vil'jams», Moscow, 560 p.

Shandova, N.V. (2014), «Strukturyzacija problem u zabezpechenni rozvytku mashynobudivnyh pidpryjemstv», Social'no-ekonomichnyj rozvytok regioniv v konteksti mizhnarodnoi' integracii', Vol. 14 (3). – рp.92–99.

Van Notten Ph., (2006), «Scenario development: a typology of approaches», Think Scenario, Rethink Education, OECD, рp. 69–84.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1.  Аакер Д.А. Стратегическое рыночное управление / Д.А. Аакер. – СПб. : Питер, 2002. – 560 с.
 2. Збірник «Промисловість України у 2011–2015 роках» / Державна служба статистики України.
 3. Кизим М.О. Сценарне моделювання розвитку соціально економічних систем: напрямки, особливості та механізми / М.О. Кизим, О.А. Гейман // Регіональна економіка. – 2009. – № 4. – С. 16–23.
 4. Сценарное моделирование в управлении региональным развитием / Т.С. Клебанова, Л.С. Гурьянова, Т.Н. Трунова, А.Ю. Смирнова // Бізнес-Інформ. – 2012. – № 10. – С. 60–65.
 5. Кононов Д.А. Сценарный анализ динамики поведения социально экономических систем. Финансовая математика / Д.А. Кононов, С.А. Косяченко, В.В. Кульба ; под ред. Ю.М. Осипова, М.В. Грачевой, Р.М. Нижегородцева, Е.С. Зотовой. – М. : ТЕИС. 2001. – С. 7–53.
 6. Линдгрен М. Сценарное планирование. Связь между будущим и стратегией / М.Линдгрен, Х.Бандхольд ; пер. с англ. И.М. Ильиной. – М. : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2009. – 256 с.
 7.  Попов С.А. Сценарное моделирование: методика их восьми шагов / С.А. Попов [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http.://www.elitarium.nayka.com.ua./2008/10/20/.
 8. Портер М. Конкурентное преимущество. Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость / Майкл Е.Портер. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. – 715 с.
 9. Проект «Стратегії розвитку високотехнологічних галузей до 2025 року» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.me.gov.ua/Documents/Detail = Proekt strategii Rozvitku Visokotekhnologichnikh Galuzei Do 2025-Roku.html.
 10.  РБК Україна [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.rbc.ua/ukr/news/poroshenko-nazval-prioritetnye-otrasli-razvitiya-1452787077.html.
 11. Рингланд Д. Сценарное планирование для разработки бизнес-стратегии / Д.Рингланд : пер. с англ. – М. : ООО «ИД «Вильямс», 2008. – 560 с.
 12. Шандова Н.В. Структуризація проблем у забезпеченні розвитку машинобудівних підприємств / Н.В. Шандова // Соціально економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. – 2014. – № 14 (3). – С. 92–99.
 13.  Van Notten Ph. Scenario development: a typology of approaches // Think Scenario. – Rethink Education. – OECD, 2006. – P. 69–84.
Copyright (c) 2017 Наталія Вікторівна Шандова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.