DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2017-1(79)-84-93

Стратегія управління підприємством

Олег Антонович Осовський, Галина Володимирівна Осовська

Анотація


З розвитком ринкових відносин, зростаючою конкуренцією посилюється необхідність стратегічного управління як одного з найбільш ефективних і прогресивних засобів управління організацією.
У статті висвітлено застосування таких методів дослідження як SWOT-аналіз (при дослідженні сил і слабкостей, виробничих можливостей підприємства і загроз з боку навколишнього середовища), матриць БКГ (при встановленні маркетингових ролей продукції, що випускається), Мак Кінсі (при визначенні привабливості галузі), дерева цілей (при встановленні перспективних напрямків розвитку), а також іншої існуючий відомий інструментарій стратегічного управління.
ДП «Житомирський лікеро-горілчаний завод» – підприємство більш ніж з віковими традиціями якості виробництва своєї продукції. Результати SWOT-аналізу дозволили визначити лінії поведінки при дії сприятливих і несприятливих чинників навколишнього середовища. Зараз підприємство перебуває в кращому полі – сили і можливості, тому основними напрямками його діяльності повинні бути вдосконалення техніко-технологічної бази підприємства, розширення асортименту продукції та розширення збутової мережі за рахунок вільних фінансових ресурсів.
На підставі проведених розрахунків розроблені основні стратегії розвитку підприємства, практична значущість яких полягає в утриманні конкурентних позицій, як на внутрішньому ринку України, так і зовнішньому міжнародному ринку.

Ключові слова


підприємство; управління; стратегія; стратегічне управління; зовнішнє середовище; господарська діяльність; конкурентоспроможність; виробництво; ринок; прибуток; бізнес; продукція

Повний текст:

PDF

Посилання


Vasylenko, V.A. and Tkachenko, T.I. (2003), Strategichne upravlinnja, CUL, Kyi'v, 396 p.

Vihanskij, O.S. (2000), Strategicheskoe upravlenie, Gardarika, Moscow, Russia, 296 p.

Gurkov, I.B. (2001), Strategicheskij menedzhment organizacii, ZAO «Biznes-shkola; Intel-Sintez», Moscow, Russia, 312 p.

Zhalilo, Ja. (2005), «Ekonomichna strategija jak kategorija suchasnoi' ekonomichnoi' nauky», Economy of Ukraine, No 1, pp. 19–27.

Ignat'jeva, I.A. (2005), Strategichnyj menedzhment: teorija, metodologija, praktyka: monografija, Znannja Ukrai'ny, Kyi'v, 235 p.

Martynenko, M.M. (2006), Strategichnyj menedzhment, Karavela, Kyi'v, Ukraine, 313 p.

Njemcov, V.D. and Dovgan', L.Je. (2002), Strategichnyj menedzhment, Ltd «UVPK «EksOb», Kyi'v, Ukraine, 559 p.

Porter, M.E. (1998), Competitive strategy, Translated from English, Osnovy, Kyiv, 390 p.

Tomson, A.A. and Striklend, A.Dzh. (2000), Strategic management: concepts and situations, INFRA, Moscow, Russia, 315 p.

Shershn'ova, Z.Je., Obors'ka, S.V. and Ratushnyj, Ju.M. (2001), Strategichne upravlinnja, KNEU, Kyi'v, Ukraine, 99 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Василенко В.А. Стратегічне управління : навч. посібник / В.А. Василенко, Т.І. Ткаченко. – К. : ЦУЛ, 2003. – 396 с.
  2. Виханский О.С. Стратегическое управление : учебник / О.С. Виханский. – М. : Гардарика, 2000. – 296 с.
  3. Гурков И.Б. Стратегический менеджмент организации : учеб. пособие / И.Б. Гурков. – М. : ЗАО «Бизнес-школа ; Интел-Синтез», 2001. – 312 с.
  4. Жаліло Я. Економічна стратегія як категорія сучасної економічної науки / Я.Жаліло // Економіка України. – 2005. – № 1. – С. 19–27.
  5. Ігнатьєва І.А. Стратегічний менеджмент : теорія, методологія, практика : монографія / І.А. Ігнатьєва. – К. : Знання України, 2005. – 235 с.
  6. Мартиненко М.М. Стратегічний менеджмент : підручник / М.М. Мартиненко, І.А. Ігнатьєва. – К. : Каравела, 2006. – 313 с.
  7. Нємцов В.Д. Стратегічний менеджмент / В.Д. Нємцов, Л.Є. Довгань. – К. : ТОВ «УВПК «ЕксОб», 2002. – 559 с.
  8. Портер М.Е. Стратегія конкуренції / М.Е. Портер ; пер. з англ. – К. : Основи, 1998. – 390 с.
  9. Томсон А.А. Стратегічний менеджмент : концепції і ситуації / А.А. Томсон, А.Дж. Стрікленд. – М. : ІНФРА – М, 2000. – 315 с.
  10. Шершньова З.Є. Стратегічне управління / З.Є. Шершньова, С.В. Оборська, Ю.М. Ратушний. – К. : КНЕУ, 2001. – 99 с.
Copyright (c) 2017 Олег Антонович Осовський, Галина Володимирівна Осовська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.