База розподілу загальновиробничих витрат як інструмент оптимізації собівартості продукції

Ірина Олексіївна Левицька

Анотація


Кваліфіковане управління, спрямоване на оптимізацію фінансових результатів, є рушійним елементом у сучасному суспільстві. Для прийняття ефективних управлінських рішень необхідне володіння інформацією щодо витрат виробничого процесу в усіх його аспектах – за їх структурою, видами, обліковою політикою щодо відображення витрат. Вагому роль у виробничих витратах, собівартості товарів (робіт, послуг) відіграють комплексні витрати – так звані непрямі витрати, що не мають прямого відношення до виробничого процесу, але забезпечують його функціонування в частині допоміжних структурних підрозділів підприємства, створюють необхідні умови виробництва.
Разом з тим, для встановлення достовірної оцінки собівартості товарів (робіт, послуг) необхідно чітко визначати величину непрямих витрат (тобто, загальновиробничих) та правильно визначити базу їх розподілу. Актуальним є вибір методу розподілу загальновиробничих витрат, залежно від характеру діяльності, що гарантував би справедливий розподіл відносно найбільшої частки прямих витрат у загальній структурі виробничих витрат.
У дослідженні встановлено сутність загальновиробничих витрат на основі аналізу ключових визначень провідних українських економістів. Обґрунтовано, що найбільш оптимальним підходом розподілу загальновиробничих витрат є списання даних витрат на прямі виробничі в межах кожного допоміжного підрозділу (цеху) окремо, не обираючи при цьому одну базу як ключову для загальної їх суми.

Ключові слова


загальновиробничі витрати; прямі виробничі витрати; непрямі витрати; база розподілу; собівартість; постійні і змінні загальновиробничі витрати

Повний текст:

PDF

Посилання


Atamas, P.J. (2008), Buhgalters'kyj oblik u galuzjah ekonomiky, navch. posibnyk, Centr uchbovoi' literatury, Kyi'v, 392 p.

Bojarova, O.A. (2013), «Shhodo problemy obliku zagal'novyrobnychyh vytrat u sil's'kogospodars'kyh pidpryjemstvah», Ekonomichni nauky, Oblik i finansy, Vol. 10 (3), pp. 78–83, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2013_10(3)__14

Druri, K. (2002), Upravlencheskij i proizvodstvennyj uchjot, uchebnik, Translated by english, JuNITI-DANA, Moskva, 1071 p.

Koljadenko, S.V. and Vlasenko, K.O. (2012), Ponjattja vyrobnychyh vytrat jak ekonomichnoi' kategorii', available at: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=16525

Napadovs'ka, L.V. (2004), Upravlins'kyj oblik, pidruchnyk, Knyga, Kyi'v, 544 p.

Osadcha, O.O. (2013), «Upravlins'kyj oblik v konteksti analizu formuvannja prybutku vid operacijnoi' dijal'nosti», Ekonomichni nauky, Oblik i finansy, Vol. 10 (1), available at: http://nbuv.gov.u /UJRN/ecnof_2013_10(1)__52

Pro zatverdzhennja Polozhennja (standartu) buhgalters'kogo obliku 16 «Vytraty», (1999), Nakaz Ministerstva finansiv Ukrai'ny, vid 31 grudnja, N 318, Ministerstvo justycii' Ukrai'ny, vid 19 sichnja, N 27/4248, available at: http://zakon.rada.gov.ua

Pushkar, M.S. (2002), Finansovyj oblik, pidruchnyk, Kart-blansh, Ternopil', 628 p.

Struk, N.S. and Mulins'ka, G.V. (2014), «Problemni aspekty rozpodilu zagal'novyrobnychyh vytrat u oblikovij systemi dilovogo partnerstva budivel'nyh organizacij», Ekonomichnyj analiz, Vol. 15 (2), pp. 177–186, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2014_15(2)__26

Suk, L.K. and Suk, P.L. (2010), Finansovyj oblik, navch. posibnyk, Znannja, Kyi'v, 631 p.

Turylo, A.A. (2006), Upravlinnja vytratamy pidpryjemstva, navch. posibnyk, Centr navchal'noi' literatury, Kyi'v, 120 p.

Cal-Calko, Ju.S. (2002), Vytraty pidpryjemstva, navch. posibnyk, CUP, Kyi'v, 656 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Атамас П.Й. Бухгалтерський облік у галузях економіки : навч. посібник / П.Й. Атамас. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 392 с.
 2. Боярова О.А. Щодо проблеми обліку загальновиробничих витрат у сільськогосподарських підприємствах / О.А. Боярова, Ю.В. Стріюк // Економічні науки. Облік і фінанси. – 2013. – Вип. 10 (3). – С. 78–83. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2013_10(3)__14.
 3. Друри К. Управленческий и производственный учёт : ученик / К.Друри ; пер с англ. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 1071 с.
 4. Коляденко С.В. Поняття виробничих витрат як економічної категорії / С.В. Коляденко, К.О. Власенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=16525.
 5. Нападовська Л.В. Управлінський облік : підручник / Л.В. Нападовська. – К. : Книга, 2004. – 544 с.
 6. Осадча О.О. Управлінський облік в контексті аналізу формування прибутку від операційної діяльності / О.О. Осадча // Економічні науки. Облік і фінанси. – 2013. – Вип. 10 (1). – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2013_10(1)__52.
 7. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» : Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. № 318. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19.01.2000 р. за № 27/4248 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
 8. Пушкар М.С. Фінансовий облік : підручник / М.С. Пушкар. – Тернопіль : Карт-бланш, 2002. – 628 с.
 9. Струк Н.С. Проблемні аспекти розподілу загальновиробничих витрат у обліковій системі ділового партнерства будівельних організацій / Н.С. Струк, Г.В. Мулінська // Економічний аналіз. – 2014. – Т. 15 (2). – С. 177–186 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2014_15(2)__26.
 10.  Сук Л.К. Фінансовий облік : навч. посібник / Л.К. Сук, П.Л. Сук. – К. : Знання, 2010. – 631 c.
 11. Турило А.А. Управління витратами підприємства : навч. посібник / А.А. Турило. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – 120 с.
 12. Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства : навч. посібник / Ю.С Цал-Цалко. – Київ : ЦУП, 2002. – 656 с.
DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2017-1(79)-31-35

Copyright (c) 2017 Ірина Олексіївна Левицька

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.