Розвиток організаційного забезпечення аналізу кредитоспроможності позичальника-юридичної особи

Наталія Георгіївна Виговська, Володимир Георгійович Виговський

Анотація


Стаття присвячена розвитку організаційного забезпечення аналізу кредитоспроможності позичальника-юридичної особи. Організаційне забезпечення механізму оцінки кредитоспроможності авторами досліджено у двох аспектах: 1) як сукупність організаційних етапів оцінки кредитоспроможності; 2) як організаційну структуру та взаємодію різних структурних підрозділів банку. Деталізовано та уточнено зміст етапів організаційного забезпечення аналізу кредитоспроможності позичальника-юридичної особи в розрізі таких ознак (мета етапу; відповідальний за етап; питання, що досліджуються на етапі; документування, тривалість та особливості організаційного етапу). Удосконалено документальне забезпечення організації процесу аналізу кредитоспроможності, а саме: запропоновано додаток до Резюме «Оцінка позабалансових зобов’язань (позабалансових ризиків) позичальника по проекту, що кредитується». Акцентовано увагу авторів на існуванні у міжнародній практиці двох способів процесу організації рейтингування підприємств-позичальників: 1) орієнтований на зовнішній рейтинг та 2) орієнтований на внутрішній рейтинг, ідентифіковано їх переваги та недоліки. В статті запропонований алгоритм інформаційної взаємодії основних суб’єктів аналізу кредитоспроможності позичальника за виділеними організаційними етапами при формуванні внутрішнього кредитного рейтингу, що сприятиме удосконаленню процесу кредитування підприємств, уніфікації процедури та зниженню ризиків кредитування.

Ключові слова


кредитоспроможність; організаційне забезпечення; позичальник; кредитор; аналіз; організаційний етап; рейтинг

Повний текст:

PDF

Посилання


Giduljan, A. (2012), Aktual'ni pytannja polipshennja metodyky ocinky kredytospromozhnosti pozychal'nykiv bankamy Ukrai'ny, Visnyk NBU, S. 50–53.

Gryvkivs'ka, O.V. (2012), Zabezpechennja finansovoi' bezpeky sil's'kogo gospodarstva, monografija, Ternopil', Aston., 340 s.

Zakon Ukrai'ny, «Pro banky i bankivs'ku dijal'nist'».

Jepifanov, A.O., Dehtjar, N.A. and Mel'nyk, M.V. (2007), Ocinka kredytospromozhnosti ta investycijnoi' pryvablyvosti sub’jektiv gospodarjuvannja, Sumy, UABS, 286 s.

Lysenok, O.V. (2006), Krytychnyj analiz ta problemy klasyfikacii' bankivs'kyh ryzykiv, «Formuvannja rynkovoi' ekonomiky», Vyp. 15, K., KNEU, S. 241–249.

Nikolajenko, Ju.V. (2015), Svitovyj dosvid ta suchasni tendencii' u galuzi upravlinnja kredytnym ryzykom, «Efektyvna ekonomika: elektron. nauk. fah. vyd», № 11, available at: http://ir.stu.cn.u /123456789/7941

Petruk, O.M., Moshens'kyj, S.Z. and Novak, O.S. (2011), «Bankivs'ki operacii'», navch. Posibnyk, Zhytomyr, ZhDTU, 568 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Гідулян А. Актуальні питання поліпшення методики оцінки кредитоспроможності позичальників банками України / А.Гідулян // Вісник НБУ. – 2012. – С. 50–53.
  2. Гривківська О.В. Забезпечення фінансової безпеки сільського господарства : монографія / О.В. Гривківська. – Тернопіль : Астон., 2012. – 340 с.
  3.  Закон України «Про банки і банківську діяльність».
  4. Єпіфанов А.О. Оцінка кредитоспроможності та інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання / А.О. Єпіфанов, Н.А. Дехтяр, М.В. Мельник. – Суми : УАБС, 2007. – 286 с.
  5. Лисенок О.В. Критичний аналіз та проблеми класифікації банківських ризиків / О.В. Лисенок // Формування ринкової економіки. – Вип. 15. – К. : КНЕУ, 2006. С. 241–249.
  6. Ніколаєнко Ю.В. Світовий досвід та сучасні тенденції у галузі управління кредитним ризиком / Ю.В. Ніколаєнко // Ефективна економіка: електрон. наук. фах. вид. – 2015. – № 11 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ir.stu.cn.ua/123456789/7941.
  7. Петрук О.М. Банківські операції : навч. посібник / О.М. Петрук, С.З. Мошенський, О.С. Новак. – Житомир : ЖДТУ, 2011. – 568 с.
DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2017-1(79)-142-150

Copyright (c) 2017 Наталія Георгіївна Виговська, Володимир Георгійович Виговський

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.