DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2017-1(79)-127-137

Теоретичні засади дослідження процесів міжнародної міграції: аналіз розвитку та ключових положень міграційних теорій

Катерина Володимирівна Шиманська

Анотація


Необхідність трансформації міграційної політики України з урахуванням тенденцій розвитку глобалізованого світу та у відповідь на виклики євроінтеграційних перетворень зумовлюють потреби вивчення теоретико-методологічного базису вивчення міграційних процесів та положень існуючих теорій міжнародної міграції. На основі здійснення бібліометричного аналізу наукових публікацій з проблем міжнародної міграції у наукометричних базах встановлено, що останнім часом дослідження даних проблем набувають міждисциплінарного характеру, що обумовлює необхідність трансформації підходів до її вивчення в частині синтезу економічних, соціальних, інституційних теорій та концепцій.
Стаття присвячена дослідженню теоретичних положень існуючих теорій міжнародної міграції в контексті еволюції поглядів вчених на це явище. Встановлено, що існуючі теорії міжнародної міграції слід поділити умовно на три категорії (мікроекономічні, макроекономічні, глобалізаційні), що сприяє розумінню їх контексту відносно можливості впровадження в практику державного управління даними процесами. Це дозволило визначити теорії, які доцільно використати при побудові державної міграційної політики України та усунення або зменшення негативних явищ зовнішньої міграції в Україні.

Ключові слова


теорії міжнародної міграції; міжнародна міграція; концепції міжнародної міграції; міграційна пара; міграційний коридор; міграційна мотивація

Повний текст:

PDF

Посилання


Brown, A.J.G., Zimmermann, K.F. (2016), «Three decades of publishing research in population economics”, Maastricht Economic and social Research Institute on Innovation and Technology UNU-MERIT Working Paper, available at: www.merit.unu.edu/publications/wppd /2016/wp2016-055.pdf

Budnik, K.B. (2011), «Temporary migration in theories of international mobility of labour», Bank i Kredyt, National Bank of Poland, Economic Institute, Vol. 42 (6), рp. 7–48, available at: http://www.nbp.p /publikacje/materialy_i_studia/89_en.pdf

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2016), International Migration Report 2015: Highlights, available at: www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationrepor /docs/MigrationReport2015_Highlights.pdf

Massey, D.S. (2015), «A Missing Element in Migration Theories», Migration Letters, Vol. 12. – № 3, pp. 279–299, available at: www.tplondon.com/journal/index.php/ml/article/viewFile/568/411

OECD (2016), Perspectives on Global Development 2017: International Migration in a Shifting World, OECD Publishing, Paris, available at: http://dx.doi.org/10.1787/persp_glob_dev-2017-en

Ananev, S.A. (2012), «Istoriografiya migratsionnyih protsessov Rossii (konets XX – nachalo XXI veka)», Istoricheskie, filosofskie, politicheskie i yuridicheskie nauki, kulturologiya i iskusstvovedenie. Voprosyi teorii i praktiki, Gramota, No 1(15), pp. 17–20, available at: www.gramota.net/materials/3/2012/1-2/3.htm

Verbovyi, M.V. (2011), «Doktrynalni zasady mizhnarodnoi trudovoi mihratsii», Demokratychne vriaduvannia, Issue 7, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2011_7_9

Zaremba, H.R. (2014), «Zovnishnia mihratsiia ukraintsiv. Stan doslidzhennia», Sotsialni tekhnolohii: aktualni problemy teorii ta praktyky, Issue 62, pp. 39–45, available at: http://nbuv.gov.u /UJRN/stapttp_2014_62_7

Ivahnyuk, I.V. (2015), «Razvitie migratsionnoy teorii v usloviyah globalizatsii. Chast 1», Vek globalizatsii: issledovanie sovrem. glob. Protsessov, Izdatelstvo «Uchitel», No 1(15), pp. 36–51.

Kurunova, Iu.O. (2015), Mizhnarodna mihratsiia robochoi syly yak chynnyk ekonomichnoho rozvytku krain (na prykladi mihratsiinykh potokiv mizh YeS i Ukrainoiu), Thesis, Odeskyi natsionalnyi universytet imeni Mechnykova, available at: http://old.lnu.edu.ua/files/dissertation /2015-09-28-kurunova/dis_kurunova.pdf

Malynovska, O.A. (2013), «Mihratsiini doslidzhennia radianskoho periodu ta yikh vplyv na suchasne mihratsiieznavstvo v Ukraini», Demohrafiia ta sotsialna ekonomika, No 2, pp. 156–166, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dse_2013_2_17

Malynovska, O.A. (2009), «Mizhnarodni mihratsii ta suspilni transformatsii doby hlobalizatsii», Demohrafiia ta sotsialna ekonomika, No 1, pp. 5–19, available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstrea /handle/123456789/8718/1_Malinovska.pdf

Neklyudova, N.P. (2010), «Nauchno-metodicheskie podhodyi k issledovaniyu mezhdunarodnoy migratsii», Zhurnal ekonomicheskoy teorii, No 4, pp. 195–198.

Ovcharenko, V.V. (2011), «Zovnishnia trudova mihratsiia naselennia Ukrainy ochyma vitchyznianykh doslidnykiv», Zbirnyk naukovykh prats Kharkivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni H.S. Skovorody, Istoriia ta heohrafiia, Issue 41, pp. 280–283, http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ist_2011_41_68

Rubinskaya, E.D. (2013), «Istoriko-sistemnyiy podhod k analizu mezhdunarodnoy migratsii rabochey silyi v aspekte globalizatsii mirovoy ekonomiki», Gosudarstvennoe i munitsipalnoe upravlenie. Uchenyie zapiski SKAGS, No 4, available at: http://cyberleninka.ru/articl /n/istoriko-sistemnyy-podhod-k-analizu-mezhdunarodnoy-migratsii-rabochey-sily-v-aspekte-globalizatsii-mirovoy-ekonomiki

Takhtarova, K.A. (2015), «Rozvytok trudovoi mihratsii v systemi mizhnarodnykh trudovykh komunikatsii: metodolohichnyi aspekt», Visnyk Pryazovskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu, Ekonomichni nauky, Issue 29, pp. 37–45, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VPDTU_ek_2015_29_8

Filatova, Yu.M. (2015), «Issledovanie evolyutsii nauchnyih vzglyadov na mezhdunarodnuyu trudovuyu migratsiyu», Izvestiya TulGU, Ekonomicheskie i yuridicheskie nauki, No 4–1, available at: http://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-evolyutsii-nauchnyh vzglyadov-na-mezhdunarodnuyu-trudovuyu-migratsiyu


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Brown A.J.G. Three decades of publishing research in population economics: Working Paper Series No 2016-055 / A.J.G.Brown, K.F. Zimmermann / Maastricht Economic and social Research Institute on Innovation and Technology UNU-MERIT. – 2016. – 19 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.merit.unu.edu/publication /wppdf/2016/wp2016-055.pdf.
 2. Budnik K.B. Temporary migration in theories of international mobility of labour / K.B. Budnik // Available at SSRN 1904837. – 2011.
 3. International Migration Report 2015: Highlights (ST/ESA/SER.A/375) / United Nations, Department of Economic and Social Affairs. – Population Division. – 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.un.org/en/development/desa/population/migratio /publications/migrationreport/docs/MigrationReport2015_Highlights.pdf.
 4. Massey D.S. A Missing Element in Migration Theories / D.S. Massey // Migration Letters. – 2015. – Т. 12. – № 3. – С. 279–299 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.tplondon.com/journal/index.php/ml/article/viewFile/568/411.
 5. Perspectives on Global Development 2017: International Migration in a Shifting World, OECD Publishing. – Paris [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dx.doi.org/10.1787/persp_glob_dev-2017-en.
 6.  Ананьев С.А. Историография миграционных процессов России (конец XX - начало XXI века) / С.А. Ананьев // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов : Грамота, 2012. – № 1 (15): в 2-х ч. Ч. II. – C. 17–20 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.gramota.net/materials/3/2012/1-2/3.htm.
 7. Вербовий М.В. Доктринальні засади міжнародної трудової міграції / М.В. Вербовий // Демократичне врядування. – 2011. – Вип. 7. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2011_7_9.
 8. Заремба Г.Р. Зовнішня міграція українців. Стан дослідження / Г.Р. Заремба // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. – 2014. – Вип. 62. – С. 39–45 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/stapttp_2014_62_7.
 9.  Ивахнюк И.В. Развитие миграционной теории в условиях глобализации. Часть 1 / И.В. Ивахнюк // Век глобализации: исследование соврем. глоб. процессов. – М .: Издательство «Учитель». – 2015. – № 1 (15). – С. 36–51.
 10.  Курунова Ю.О. Міжнародна міграція робочої сили як чинник економічного розвитку країн (на прикладі міграційних потоків між ЄС і Україною) : дис. / Ю.О. Курунова. – Одеський національний університет імені Мечникова, 2015.
 11. Малиновська О.А. Міграційні дослідження радянського періоду та їх вплив на сучасне міграцієзнавство в Україні / О.А. Малиновська // Демографія та соціальна економіка. – 2013. – № 2. – С. 156–166 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/dse_2013_2_17.
 12. Малиновська О.А. Міжнародні міграції та суспільні трансформації доби глобалізації / О.А. Малиновська // Демографія та соціальна економіка. – 2009. – № 1. – С. 5–19.
 13. Неклюдова Н.П. Научно-методические подходы к исследованию международной миграции / Н.П. Неклюдова // Журнал экономической теории. – 2010. – № 4. – С. 195–198.
 14. Овчаренко В.В. Зовнішня трудова міграція населення України очима вітчизняних дослідників / В.В. Овчаренко // Збірник наукових праць / Серія: «Історія та географія». – 2011. – Вип. 41. – С. 280–283 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ist_2011_41_68.
 15. Рубинская Э.Д. Историко-системный подход к анализу международной миграции рабочей силы в аспекте глобализации мировой экономики / Э.Д. Рубинская // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. – 2013. – № 4 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://cyberleninka.r /article/n/istoriko-sistemnyy-podhod-k-analizu-mezhdunarodnoy-migratsii-rabochey-sily-v-aspekte-globalizatsii-mirovoy-ekonomiki.
 16. Тахтарова К.А. Розвиток трудової міграції в системі міжнародних трудових комунікацій: методологічний аспект / К.А. Тахтарова // Вісник Приазовського державного технічного університету / Серія: Економічні науки. – 2015. – Вип. 29. – С. 37–45 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.u /UJRN/VPDTU_ek_2015_29_8.
 17. Филатова Ю.М. Исследование эволюции научных взглядов на международную трудовую миграцию / Ю.М. Филатова // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. – 2015. –№ 4–1. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-evolyutsii-nauchnyh vzglyadov-na-mezhdunarodnuyu-trudovuyu-migratsiyu.
Copyright (c) 2017 Катерина Володимирівна Шиманська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.