DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2017-1(79)-120-126

Вплив міжнародної фінансової допомоги на економічне зростання в Європі після Другої світової війни

Андрій Юрійович Полчанов

Анотація


Дослідження присвячено вивченню питання впливу міжнародної фінансової допомоги на економічне зростання країн Європи після Другої світової війни. Метою дослідження є виявлення закономірностей післявоєнного відновлення європейських економік у другій половині ХХ ст., а також оцінка ролі міжнародної фінансової допомоги у стимулюванні економічного зростання.
Автором узагальнено існуючі здобутки вітчизняних та зарубіжних дослідників щодо вивчення питання плану Маршалла та його значення для сучасної України, а також розмежовано класичний, капіталістичний та новітній етапи постконфліктного відновлення національних економік.
За допомогою інструментів кореляційно-регресійного аналізу вивчено взаємозв’язок між обсягом фінансової допомоги від уряду США 14 європейським країнам та приростом ВВП у 1947–1952 роках, та встановлено їх помітну лінійну залежність. Не залишилося поза увагою питання інституціонального забезпечення міжнародного фінансування програми економічної відбудови Європи.

Ключові слова


військові конфлікти; план Маршалла; постконфліктна економіка; економічний розвиток

Повний текст:

PDF

Посилання


Vlasyuk, O.S. (2014), «Plan Marshalla dlya Ukrayiny: ekonomichni, reformators'ki ta zovnishn'opolitychni aspekty», Stratehichni priorytety, Vol. 3 (32), pp. 5–13.

Geets, V.M. (2015), «K voprosu primeneniya podhodov «plana Marshalla» dlya Ukrainy», Ekonomika Ukrainy, Vol. 4, pp. 6–11.

Deyneko, L.V., Yakubovskiy, N.N., Shovkun, I.A., Zavgorodnyaya, M.Yu. and Gahovich, N.G. (2015), «Klyuchevyie aspektyi «plana Marshalla» dlya Ukrainyi vpromyishlennoy sfere», Ekonomika Ukrainy, Vol. 4, pp. 70–77.

Palyivoda, K. (2013), Plan Marshalla kak primer dlya ukrainskoy ekonomiki, available at: http://gazeta.zn.ua/business/plan-marshalla kak-primer-dlya-ukrainskoy-ekonomiki.html

Poshedin, O.I. (2010), «Plan Marshalla jak peredumova jevroatlantychnoi' integracii'», Naukovi zapysky NaUKMA, Vol. 104, Istorychni nauky, pp. 47–51.

Chernyishev, E.Yu. (2008), «Ekonomicheskaya politika SShA v Polshe v 1945-1947 gg. kak faktor politicheskogo vliyaniya», Retrospektiva: Vsemirnaya istoriya, Vol. 3, pp. 109–177.

Sharov, O.M. (2014), «Vyhid z kryzy: uroky «planu Marshalla» ta perspektyvy dlja Ukrai'ny», Ekonomika Ukrai'ny, No. 12. – pp. 20–28.

Yarovyy, A.T. and Strakhov, Ye.M. (2015), Bahatovymirnyy statystychnyy analiz: nachal'no-metodychnyy posibnyk dlya studentiv matematychnykh ta ekonomichnykh fakhiv, available at: http://ouek.onu.edu.ua/uploads/course /msa/Yarovoy_Strakhov_MSA.pdf

Aslund, A. (2015), Ukraine: What Went Wrong and How to Fix It?, available at: https://piie.com/bookstore/ukraine-what-went-wrong-and-how-fix-it

DeLong, J.Bradford and Eichengreen, Barry (1991), The Marshall Plan: History’s Most Successful Structural Adjustment Program, available at: http://www.j-bradford-delong.net/pdf_file /Marshall_Large.pdf

DollarTimes, available at: http://www.dollartimes.com/calculators/inflation.html

Sorel, Eliot and Padoan, Carlo (2008), Pier The Marshall Plan Lessons Learned for the 21st Century, available at: http://www.learneurope.eu/files/8113/7509/5720/Plan_Marshall._Lecciones_aprendidas_s_XXI.pdf

Lironi, E. (2015), The Ukrainian Crisis: Lessons for EU’s Foreign and Defence Policy, available at: http://www.federalists.eu/fileadmi /files_uef/Publications/Reflection_Pape /The_Ukrainian_Crisis_Lessons_for_EUs_Foreign_and_Defence_Policy.pdf

Maddison, A. (2010), Historical Statistics of the World Economy: 1-2008 AD, available at: http://www.ggdc.net/maddison/Historical Statistics/horizontal-file_02-2010.xls

Morgenthau, H. (1944), Suggested Post-Surrender Program for Germany [The original memorandum from 1944, signed by Morgenthau] (text and facsimile), available at: https://web.archive.or /web/20130531235410/http://docs.fdrlibrary.marist.edu/psf/box31/t297a01.html

Płóciennik, S. (2015), Can Ukraine Mimic Poland’s Transition? The Limits of Its Latest Economic, available at: http://phavi.umcs.pl/at/attachments/2016/1011/123216-pism-policy-paper 2015-economic-changes-in-ukraine.pdf

The Marshall Plan U.S. econcmic assistance under the European recovery program (April 3, 1948–June 30, 1952), available at: http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pdacs197.pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1.  Власюк О.С. План Маршалла для України: економічні, реформаторські та зовнішньополітичні аспекти / О.С. Власюк // Стратегічні пріоритети. – 2014. – № 3 (32). – С. 5–13.
 2. Геец В.М. К вопросу применения подходов «плана Маршалла» для Украины / В.М. Геец // Экономика Украины. – 2015. – № 4. – С. 6–11.
 3. Дейнеко Л.В. Ключевые аспекты «плана Маршалла» для Украины в промышленной сфере / Л.В. Дейнеко, Н.Н. Якубовский, И.А. Шовкун, М.Ю. Завгородняя, Н.Г. Гахович // Экономика Украины. – 2015. – № 4. – С. 70–77.
 4. Палывода К. План Маршалла как пример для украинской экономики / К.Палывода [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://gazeta.zn.ua/business/plan-marshalla-kak-primer dlya-ukrainskoy-ekonomiki.html.
 5. Пошедін О.І. План Маршалла як передумова євроатлантичної інтеграції / О.І. Пошедін // Наукові записки НаУКМА. – 2010. – Т. 104 : Історичні науки. – С. 47–51.
 6. Чернышев Е.Ю. Экономическая политика США в Польше в 1945–1947 гг. как фактор политического влияния / Е.Ю. Чернышев // Ретроспектива: Всемирная история глазами молодых исследователей. – 2008. – № 3. – С. 109–117.
 7. Шаров О.М. Вихід з кризи: уроки «плану Маршалла» та перспективи для України / О.М. Шаров // Економіка України. – 2014. – № 12. – С. 20–28.
 8. Яровий А.Т. Багатовимірний статистичний аналіз : навч.-метод. посібник для студентів математичних та економічних фахів / А.Т. Яровий, Є.М. Страхов. – Одеса : Астропринт, 2015. – 132 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ouek.onu.edu.ua/uploads/courses/msa/Yarovoy_Strakhov_MSA.pdf.
 9. Aslund A. Ukraine: What Went Wrong and How to Fix It? / Aslund A. [Electronic resource]. – Access mode : https://piie.com/bookstor /ukraine-what-went-wrong-and-how-fix-it.
 10.  DeLong J. The Marshall Plan: History’s Most Successful Structural Adjustment Program / J.Bradford DeLong, Barry Eichengreen [Electronic resource]. – Access mode : http://www.j-bradford-delong.net/pdf_file /Marshall_Large.pdf.
 11. DollarTimes [Electronic resource]. – Access mode : http://www.dollartimes.com/calculators/inflation.htm.
 12. Eliot S. The Marshall Plan Lessons Learned for the 21st Century / Sorel Eliot, Pier Carlo Padoan [Electronic resource]. – Access mode : http://www.learneurope.eu/files/8113/750 /5720/Plan_Marshall._Lecciones_aprendidas_s_XXI.pdf.
 13. Lironi E. The Ukrainian Crisis: Lessons for EU’s Foreign and Defence Policy / E.Lironi [Electronic resource]. – Access mode : http://www.federalists.eu/fileadmin/files_uef/Publications/Reflection_Pape /The_Ukrainian_Crisis_Lessons_for_EUs_Foreign_and_Defence_Policy.pdf.
 14. Maddison A. Historical Statistics of the World Economy: 1-2008 AD/ A.Maddison [Electronic resource]. – Access mode : http://www.ggdc.net/maddison/Historical Statistics/horizontal-file_02-2010.xls.
 15. Morgenthau H. Suggested Post-Surrender Program for Germany [The original memorandum from 1944, signed by Morgenthau] (text and facsimile) / H.Morgenthau [Electronic resource]. – Access mode : https://web.archive.org/web/20130531235410/http //docs.fdrlibrary.marist.edu/psf/box31/t297a01.html.
 16. Płóciennik S. Can Ukraine Mimic Poland’s Transition? The Limits of Its Latest Economic / S. Płóciennik [Electronic resource]. – Access mode : http://phavi.umcs.pl/at/attachments/2016/1011/123216 pism-policy-paper-2015-economic-changes-in-ukraine.pdf.
 17. The Marshall Plan U.S. econcmic assistance under the European recovery program (April 3, 1948-June 30, 1952) [Electronic resource]. – Access mode : http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pdacs197.pdf.
Copyright (c) 2017 Андрій Юрійович Полчанов

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.