№ 3(77) (2016)

Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ

ТИПІЗАЦІЯ ОПЕРАЦІЙ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ВИБУТТЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ: НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Ірина Миколаївна Вигівська, Стелла Євгеніївна Пиріжок
ОРГАНИЗАЦИЯ АНАЛИЗА ТРАНСАКЦИОННЫХ РАСХОДОВ PDF (Русский)
Ирина Валериевна Замула, Татьяна Николаевна Прут
Консолідована фінансова звітність в Україні: стан нормативно-правового регулювання PDF (English)
Svitlana Victorivna KUCHER
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Світлана Володимирівна Рудейчук, Ганна Юріївна Хоменко
УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ: ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД PDF
Олена Володимирівна Фоміна
ЗМІСТ ТА ПРИРОДА ПОТРЕБ КОРИСТУВАЧІВ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ PDF
Олександр Леонідович Шерстюк

ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

РОЗВИТОК ОСВІТНЬОГО МАРКЕТИНГУ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ PDF
Ольга Іванівна Вікарчук, Олена Олександрівна Калініченко, Ірина Олександрівна Пойта
ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ЧИННИКИ ОСВІТИ У ВИПРАВНИХ ЗАКЛАДАХ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ PDF
Оксана Григорівна Гончаренко, Ганна Вікторівна Кравчук
ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЯК СОЦІОЕКОНОМІЧНОГО ФЕНОМЕНУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ АНАЛІЗУ PDF
Віктор Павлович Звонар
ВПЛИВ ДЕФІЦИТУ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧА PDF
Тарас Юрійович Кулаковський
ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАННЯ ЯК НЕВІД’ЄМНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Алла Василівна Оверчук
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ЯК ОДНА ЗІ СКЛАДОВИХ УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНОЮ СИСТЕМОЮ PDF
Галина Миколаївна Тарасюк, Надія Олександрівна Бабич
ПЛАНУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ PDF
Олександр Леонідович Трухан, Наталія Андріївна Станкевич
МЕТОДИ ОЦІНКИ МАРКЕТИНГОВО-РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Анатолій Іванович Яковлєв

ФІНАНСИ ТА СТАТИСТИКА

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ОБСЯГІВ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Тетяна Василівна Кобилинська
СФЕРА ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В АНГЛІЇ НАПРИКІНЦІ XVII CТ. І АКЦІОНЕРНИЙ БУМ 1691–1693 РР. PDF
Сергій Захарович Мошенський
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ ЯК МЕТОД ЇХ КОНТРОЛЮ: ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД PDF
Анна Павлівна Семенець
ТEНДEНЦIЇ ВПРOВAДЖEННЯ БAНКIВCЬКИX IННOВAЦIЙ В УКРAЇНI PDF
Ольга Леонідівна Черевко, Крістіна Костянтинівна Самойлова, Катерина Андріївна Куценко

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

РОЗРАХУНКИ В ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН PDF
Валентина Віталіївна Ксендзук
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ТА ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЇЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ PDF
Катерина Володимирівна Шиманська