№ 3(77) (2016)

Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

ТИПІЗАЦІЯ ОПЕРАЦІЙ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ВИБУТТЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ: НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Ірина Миколаївна Вигівська, Стелла Євгеніївна Пиріжок 3-12
ОРГАНИЗАЦИЯ АНАЛИЗА ТРАНСАКЦИОННЫХ РАСХОДОВ PDF (Русский)
Ирина Валериевна Замула, Татьяна Николаевна Прут 13-18
Консолідована фінансова звітність в Україні: стан нормативно-правового регулювання PDF (English)
Svitlana Victorivna KUCHER 19-25
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Світлана Володимирівна Рудейчук, Ганна Юріївна Хоменко 26-31
УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ: ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД PDF
Олена Володимирівна Фоміна 32-38
ЗМІСТ ТА ПРИРОДА ПОТРЕБ КОРИСТУВАЧІВ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ PDF
Олександр Леонідович Шерстюк 39-45

ЕКОНОМІКА

РОЗВИТОК ОСВІТНЬОГО МАРКЕТИНГУ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ PDF
Ольга Іванівна Вікарчук, Олена Олександрівна Калініченко, Ірина Олександрівна Пойта 46-52
ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ЧИННИКИ ОСВІТИ У ВИПРАВНИХ ЗАКЛАДАХ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ PDF
Оксана Григорівна Гончаренко, Ганна Вікторівна Кравчук 53-62
ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЯК СОЦІОЕКОНОМІЧНОГО ФЕНОМЕНУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ АНАЛІЗУ PDF
Віктор Павлович Звонар 63-70
ВПЛИВ ДЕФІЦИТУ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧА PDF
Тарас Юрійович Кулаковський 71-79
ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАННЯ ЯК НЕВІД’ЄМНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Алла Василівна Оверчук 80-86
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ЯК ОДНА ЗІ СКЛАДОВИХ УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНОЮ СИСТЕМОЮ PDF
Галина Миколаївна Тарасюк, Надія Олександрівна Бабич 87-92
ПЛАНУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ PDF
Олександр Леонідович Трухан, Наталія Андріївна Станкевич 93-101
МЕТОДИ ОЦІНКИ МАРКЕТИНГОВО-РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Анатолій Іванович Яковлєв 102-107

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

РОЗРАХУНКИ В ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН PDF
Валентина Віталіївна Ксендзук 108-114
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ТА ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЇЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ PDF
Катерина Володимирівна Шиманська 115-120

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ОБСЯГІВ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Тетяна Василівна Кобилинська 121-127
СФЕРА ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В АНГЛІЇ НАПРИКІНЦІ XVII CТ. І АКЦІОНЕРНИЙ БУМ 1691–1693 РР. PDF
Сергій Захарович Мошенський 128-132
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ ЯК МЕТОД ЇХ КОНТРОЛЮ: ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД PDF
Анна Павлівна Семенець 133-138
ТEНДEНЦIЇ ВПРOВAДЖEННЯ БAНКIВCЬКИX IННOВAЦIЙ В УКРAЇНI PDF
Ольга Леонідівна Черевко, Крістіна Костянтинівна Самойлова, Катерина Андріївна Куценко 139-144