DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2016-3(77)-121-127

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ОБСЯГІВ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Тетяна Василівна Кобилинська

Анотація


Аграрний сектор виробництва – один із найбільш ризикованих в економіці, оскільки на нього суттєво впливають природні фактори та біологічні чинники. Водночас цей сектор є своєрідною зоною контакту людини з природою, тому вирішення екологічних проблем, а також
достовірного їх обліку набуває особливого значення. Метою дослідження є: статистичний аналіз методологічних основ формування обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне
повітря у сільськогосподарських підприємствах; аналіз проведення державного статистичного спостереження щодо охорони атмосферного повітря. Розглянуто сучасні організаційні засади
екологічної статистики, а також статистичний аналіз методологічних основ формування обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря у сільськогосподарських підприємствах; аналіз проведення державного статистичного спостереження щодо охорони
атмосферного повітря; отримання статистичної інформації щодо обсягів викидів забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферу від стаціонарних джерел забруднення в Україні та забезпечення цією інформацією держави і суспільства. Здійснено аналіз екологічного
стану у сільськогосподарських підприємствах, зокрема обсяги викидів шкідливих речовин від стаціонарних джерел забруднення. Зазначено, що інформація державного статистичного спостереження щодо охорони атмосферного повітря використовується для визначення
щільності викидів від стаціонарних джерел у розрахунку на квадратний кілометр, на душу населення, проведення групувань викидів підприємств за секторами універсального формату
звітності Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату UNFCCC, а також для складання екологічного рахунку з охорони атмосферного повітря відповідно до Регламенту (ЄС) № 691/2011 Європейського парламенту і Ради від 06.07.2011 р. «Про Європейську систему еколого- економічних рахунків». Сукупність одиниць державного статистичного спостереження щодо охорони атмосферного повітря не узгоджується з сукупностями за іншими формами державних статистичних спостережень. Зазначено, що лише незначна частка агроформувань узяті на облік природоохоронними органами за обсягами потенційних викидів забруднюючих речовин. Це пов’язано насамперед, з важким фінансовим станом, у якому наразі перебувають сільськогосподарські підприємства. Важливо зазначити, що погіршення екологічного стану довкілля від діяльності агровиробників вимагає виваженого підходу до обліку викидів в
атмосферу. Очевидно, що для повного обліку обсягів викидів в атмосферу від виробництва сільськогосподарської продукції необхідно більш відповідально та професійно підійти до формування сукупності аграрних підприємств, а також розпочати практику проведення
вибіркових, спостережень, а також використовувати додаткові розрахунки.


Ключові слова


методологія статистики сільського господарства; статистика екології; охорона атмосферного повітря; джерела забруднення; статистична сукупність; забруднення атмосферного повітря; викиди шкідливих речовин

Повний текст:

PDF

Посилання


Bystryakov, I.K. (1997), Ekologo-ekonomicheskie problemy razvitiya proizvoditel'nykh sil (Teoreticheskie i metodologicheskie aspekty), in Doroguntsov, S.I. (Ed.), OOO “Mezhdunarodnoe finansovoe agenstvo”, Kyiv, 255 p.

Kapitsa, S.P. (1995), “Model' rosta naseleniya Zemli”, Uspekhi fizicheskikh nauk, Vol. 26, No. 3, pp. 111–128.

Marfenin, N.N. (2001), “Biosfera i chelovechestvo za 100 let”, Rossiya v okruzhayushchem mire: 2001, Izdatel'stvo MNEPU, Moscow, pp. 12-51.

Ostapchuk, Ju.M. (Ed.) (2002), Udoskonalennja zakonodavstva Ukrai'ny u galuzi statystyky , IVC Derzhkomstatu Ukrai'ny, Kyiv, 255 p.

The Verkhovna Rada of Ukraine (1992), Pro ohoronu atmosfernogo povitrja", Vydavnyctvo Verhovnoi' Rady Ukrai'ny (Parlaments'ke vydavnyctvo), Kyiv.

Derzhavnyj komitet statystyky Ukrai'ny (2016), Metodologichni polozhennja z organizacii' derzhavnogo statystychnogo sposterezhennja z ohorony atmosfernogo povitrja, available at: www.ukrstat.gov.ua

The Verkhovna Rada of Ukraine (1992), Pro derzhavnu statystyku, available at: www.ukrstat.gov.ua

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrai'ny (2016), Vykydy zabrudnjujuchyh rechovyn ta parnykovyh gaziv u atmosferne povitrja vid stacionarnyh dzherel zabrudnennja u 2015 roci, available at: www.ukrstat.gov.ua

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrai'ny (2015), Vykydy zabrudnjujuchyh rechovyn ta parnykovyh gaziv u atmosferne povitrja vid stacionarnyh dzherel zabrudnennja u 2014 roci, available at: www.ukrstat.gov.ua

Derzhavnyj komitet statystyky Ukrai'ny (2009), Glosarij do planu statystychnogo sposterezhennja, available at: https: // ukrstat.gov.ua/metod_polog/glos.htm


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Быстряков И.К. Эколого-экономические проблемы развития производительных сил (Теоретические и методологические аспекты) / И.К. Быстряков ; под ред. С.И. Дорогунцова. – К. : ООО « Межнарод.фин.агентство», 1997. – 255 с.

2. Капица С.П. Модель роста населения Земли // Успехи физических наук. – Т. 26. – 1995. – № 3. – С. 111–128.

3. Марфенин Н.Н. Биосфера и человечество за 100 лет / Н.Н. Марфенин // Россия в окружающем мире: 2001 (Аналитический ежегодник). – М. : МНЭПУ, 2001. – С. 12–51.

4. Удосконалення законодавства України у галузі статистики / Підгот. Ю.М. Остапчук. – К. : ІВЦ Держкомстату України, 2002. – 255 с.

5. Закон України «Про охорону атмосферного повітря» (зі змінами та доповненнями) від 16 жовтня 1992 р. № 2707-ХІІ.

6. Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження з охорони атмосферного повітря (затверджена наказом Держкомстату від 23.03.2016 № 44). – Офіційний сайт
Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua.

7. Закон України «Про державну статистику» (зі змінами та доповненнями) від 2 жовтня 1992 р. № 2657-XI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua.

8. Викиди забруднюючих речовин та парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення у 2015 р. – Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua.

9. Викиди забруднюючих речовин та парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення у 2014 р. – Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua.

10. Глосарій до плану статистичного спостереження, затверджений наказом Держкомстату від 29.12.2009 р. № 498 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https: // ukrstat.gov.ua/metod_polog/glos.htm.

Copyright (c) 2016 Тетяна Василівна Кобилинська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.