DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2016-3(77)-87-92

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ЯК ОДНА ЗІ СКЛАДОВИХ УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНОЮ СИСТЕМОЮ

Галина Миколаївна Тарасюк, Надія Олександрівна Бабич

Анотація


Досліджено теоретичні основи управління операційною системою на підприємстві а саме: сутність та види операційних систем, а також їх сучасні тенденції розвитку в України. До найбільш важливих підсистем операційної системи належать такі: переробна, забезпечувальна
та підсистема управління. Визначено основні причини невідповідностей сучасних систем управління операційної системи на вітчизняних підприємствах. Основним фактором, що наразі впливає на конкурентоспроможність є якість, яка формується в першу чергу у виробничому процесі. Визначено основні підходи до комплексної
системи управління якістю, а також важливість їх функціонування на українських підприємствах. Запропоновано шляхи удосконалення управління операційною системою, на основі концепції TQM, яка передбачає застосування коригувальних дій як інструменту поліпшення системи якості. Очікується, що розвиток підприємства на основі загальної концепції якості, дозволить підвищити ефективність операційної системи в цілому.


Ключові слова


операційна система; якість; концепція TQM

Повний текст:

PDF

Посилання


Vasylenko, V.O. and Tkachenko, T.I. (2003), Vyrobnychyj (operacijnyj) menedzhment, CUL, Kyiv, 532p.

Gevko, I.B. (2007), Operacijnyj menedzhment, Kondor, Kyiv, 228 p.

Gellovej, L. (2002), Operacyonnyj menedzhment, Piter, St. Petersburg, 320 p.

Goncharuk, A.G. and Gagauz, I.G. (2011), “Teoretychni aspekty upravlinnja jakistju na pidpryjemstvi”, Ekonomika harchovoi' promyslovosti, No. 4, pp. 49–52.

Jes'kov, P.O. (2002), “Ukrai'ns'ka asociacija jakosti – zaporuka jakosti v Ukrai'ni”, Fakty, 20 December.

Kapinos, G.I. and Babij, I.V. (2013), Operacijnyj menedzhment, Centr uchbovoi' literatury, Kyiv, 352 p.

Kvitko, A.V. (2005), Upravlenie kachestvom, MGUESY, Moscow, 183 p.

Komarnyc'kyj, B.M. “Systemy kontrolju vyrobnychyh procesiv v rynkovyh umovah”, available at: www.uk.x-pdf.ru/5ekonomika/1719820-1-postanovka-problemi-zagalnomu-viglyadi-osnovi-diyalnostibud- yakogo-pidpri-mstva-virobnichiy-proces-yakiy-funkcionu.php

Krylova, G.D. (2004), Zarubezhnyj opyt upravlenie kachestvom, Izdatel'stvo standartov, Moscow, 298 p. 10. Lopatenko, L.A. (2007), Operacijnyj menedzhment, MAUP, Kyiv, 128 p.

Pivovarov, S.E. and Maksimcev, Y.A. (2011), Operacyonnyj menedzhment: Uchebnik dlya vuzov. Standart tret'ego pokolenija, Piter, St. Petersburg, 544 p.

Russell, S.R. and Taylor, W.B. (2010), Operations Management: Creating Value Along the Supply Chain, 7th ed., John Wiley & Sons, Inc., New York, NY, 832 p.

Sterligova, A.N. and Fel', A.V. (2009), Operacyonnyj (proyzvodstvennyj) menedzhment, YNFRA, Moscow, 187 p.

Chase, R.B., Jacobs, F.R. and Aquilano, N.J. (2004), Operations management for competitive advantage, 10th ed., Irvin McGrav-Hill, New York, NY, 765 p.

Shegda, A.V. (2002), Menedzhment, Znannja, Kyiv, 583 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Василенко В.О. Виробничий (операційний) менеджмент : навч. посібник / В.О. Василенко, Т.І. Ткаченко. – К. : ЦУЛ, 2003. – 532 с.

2. Гевко І.Б. Операційний менеджмент : навч. посібник / І.Б. Гевко. – К. : Кондор, 2007. – 228 с.

3. Гэлловэй Л. Операционный менеджмент / Л.Гэлловэй. – СПб : Питер, 2002. – 320 с.

4. Гончарук А.Г. Теоретичні аспекти управління якістю на підприємстві / А.Г. Гончарук, І.Г. Гагауз // Економіка харчової промисловості. – 2011. – № 4. – С. 49–52.

5. Єськов П.О. Українська асоціація якості – запорука якості в Україні / П.О. Єськов // Факти. – 2002.

6. Капінос Г.І. Операційний менеджмент : навч. посібник / Г.І. Капінос, І.В. Бабій. – К. : Центр навч. лі-ри, 2013. – 352 с.

7. Квитко А.В. Управление качеством : учеб. пособие / А.В. Квитко. – М. : МГУЭСИ. – 2005. – 183 с.

8. Комарницький Б.М. Системи контролю виробничих процесів в ринкових умовах / Б.М. Комарницький [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uk.xpdf. ru/5ekonomika/1719820-1-postanovka-problemi-zagalnomu-viglyadi-osnovi-diyalnosti-budyakogo- pidpri-mstva-virobnichiy-proces-yakiy-funkcionu.php.

9. Крылова Г.Д. Зарубежный опыт управление качеством / Г.Д. Крылова. – М. : Издательство стандартов, 2004. – 298 с.

10. Лопатенко Л.А. Операційний менеджмент : конспект лекций для студ. / Л.А. Лопатенко. – К. : МАУП, 2007. – 128 с.

11. Операционный менеджмент : учеб. для вузов. / С.Э. Пивоваров, И.А. Максимцев и др. – СПб. : Питер, 2011. – 544 с.

12. Russell S. Roberta Operations Management : Creating Value Along the Supply Chain / Roberta S. Russell, Bernard W. Taylor. – 7 edition. – N.-Y. : John Wiley & Sons, Inc., 2010. – 832 p.

13. Стерлигова А.Н. Операционный (производственный) менеджмент : учеб. Пособие / А.Н. Стерлигова, А.В. Фель. – М. : ИНФРА, 2009. – 187 с.

14. Chase R.B. Operations management for competitive advantage / R.B. Chase, F.R. Jacobs, N.J. Aquilano // Tenth edition. – N.-Y. : Irvin McGrav-Hill, 2004. – 765 p.

15. Шегда А.В. Менеджмент : навч. посібник / А.В. Шегда. – К. : Знання, 2002. – 583 с.

Copyright (c) 2016 Галина Миколаївна Тарасюк, Надія Олександрівна Бабич

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.