DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2016-3(77)-53-62

ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ЧИННИКИ ОСВІТИ У ВИПРАВНИХ ЗАКЛАДАХ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Оксана Григорівна Гончаренко, Ганна Вікторівна Кравчук

Анотація


Проведено дослідження економічної та соціальної доцільності використання освітнього фактора в процесі ресоціалізації засуджених та їх професійної придатності після звільнення з
місць позбавлення волі. Засуджені, які за власним бажанням можуть працювати у місцях позбавлення волі, отримують певні професійні навички, але більшість з них не має професійної
освіти, що унеможливлює їх працевлаштування після звільнення. Враховуючи сучасні тенденції імплементації зарубіжного досвіду використання установами виконання покарань професійно-
технічного навчання осіб, позбавлених волі, виникає потреба діагностування ефективності інвестування освітніх програм для засуджених, які відбувають покарання за рішенням суду в
місцях позбавлення волі. Це дозволяє пришвидшити процес їх адаптації після звільнення з виправних закладів, забезпечує можливість працевлаштування на регіональному ринку праці, і
підвищує соціальну ефективність функціонування кримінально-виконавчої системи України. Отримана професійно-технічна освіта підвищує ймовірність працевлаштування засуджених,
що відбули термін покарання, і знижує ризик рецидиву, що є головним завданням реалізації державної політики у цій сфері. Зниження рівня рецидивів у звільнених засуджених,
забезпечення їх професією та робочими місцями, все це має стати результатом здійснення державних інвестицій в освіту засуджених у виправних закладах.


Ключові слова


ресоціалізація; інвестування освіти засуджених; оплата праці; термін ув’язнення; рецидивна злочинність; працевлаштування засуджених

Повний текст:

PDF

Посилання


Presidential Administration of Ukraine (2012), Pro Kontseptsiiu derzhavnoi polityky u sferi reformuvannia Derzhavnoi kryminalno-vykonavchoi sluzhby Ukrainy, available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/631/2012

Ehorshyn, A. (2011), Motyvatsyia trudovoi deiatelnosty, Ynfra-M, Moscow, 377 p.

Emelianova, E. (2009), “K voprosu o prave hosudarstva ispolzovat trud osuzhdennykh”, Uholovnoispolnytelnoe pravo, No. 11, pp. 3–4.

Zhuk, I.L., Zhuk, L.A. and Nezhyvets, O.M. (2009), Pratsia zasudzhenykh v mistsiakh pozbavlennia voli, Kondor, Kyiv, 225 p.

Letunov, V.N. (1991), Professionalnoe obrazovanie osuzhdennykh k lishenyiu svobodu, Akademyia MVD SSSR, Moscow, 28 p.

Matveeva, N.S. (2008), Problemy i perspektivy razvitiya predprinimatel'skoy deyatel'nosti v ugolovnoispolnitel'noy sisteme Rosii, Kirovskiy filial Akademii FSYN Rossii, Kyrov, 233 p.

Pohudyn, O.A. (2009), “Professyonalnoe obuchenye osuzhdennykh i ikh trudovaia adaptatsyia posle osvobozhdenyia”, Chelovek i trud, No. 2, pp. 39–41.

Pohudyn, O.A. and Davydova, S.G. (2008), “Sotsialno-ekonomycheskaia deiatelnost uholovnoispolnytelnoi systemy”, Chelovek i zakon, No. 5, pp. 86–100.

Sievierov, O.P. (1996), “Penitentsiarna polityka ta osvita”, Aktualni problemy suchasnoi penitentsiarnoi polityky Ukrainy, p. 56.

Tokubaeva, Z.S. (2009), “Sovershenstvovanie instytuta reabilitatsii lits, osvobodivshikhsia s mest lishenyia svobody”, Vestnyk Karahandynskoi akademyy MVD RK, No. 3, pp. 7–9.

Cekan, I.A. (2009), “Investytsii v liudskyi kapital ta yikh efektyvnist”, Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, No. 9, pp. 152–154.

Iakovenko, R.V. and Kozenko, R.O. (2010), “Problemy i perspektyvy rozvytku liudskoho kapitalu”, Naukovi pratsi KNTU. Ekonomichni nauky, Vol. 17, pp. 54–56.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Указ Президента України «Про Концепцію державної політики у сфері реформування Державної кримінально-виконавчої служби України» від 8 листопада 2012 р. № 631 // Адміністрації Президента України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/631/2012.

2. Егоршин А.П. Мотивация трудовой деятельности : учеб. пособие / А.П. Егоршин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Инфра-М, 2011. – 377 с.

3. Емельянова Е.В. К вопросу о праве государства использовать труд осужденных / Е.В. Емельянова // Уголовно-исполнительное право. – 2009. – № 11. – С. 3–4.

4. Жук І.Л. Праця засуджених в місцях позбавлення волі / І.Л. Жук, Л.А. Жук, О.М. Неживець. – К. : Кондор, 2009. – 225 с.

5. Летунов В.Н. Профессиональное образование осужденных к лишению свободы / В.Н. Летунов. – М. : Академия МВД СССР, 1991. – 28 с.

6. Матвеева Н.С. Проблемы и перспективы развития предпринимательской деятельности в уголовно-исполнительной системе России : монография / Н.С. Матвеева. – Киров : Кировский филиал Академии ФСИН России, 2008. – 233 с.

7. Погудин О.А. Профессиональное обучение осужденных и их трудовая адаптация после освобождения / О.А. Погудин // Человек и труд. – 2009. – № 2. – С. 39–41.

8. Погудин О.А. Социально-экономическая деятельность уголовно-исполнительной системы / О.А. Погудин, С.Г. Давыдова // Человек и закон. – 2008. – № 5. – С. 86– 100.

9. Сєвєров О.П. Пенітенціарна політика та освіта / О.П. Сєвєров // Актуальні проблеми сучасної пенітенціарної політики України. – К., 1996. – С. 56.

10. Токубаева З.С. Совершенствование института реабилитации лиц, освободившихся с мест лишения свободы / З.С. Токубаева // Вестник Карагандинской академии МВД РК. – 2009. – № 3. – С. 7–9.

11. Чекан І.А. Інвестиції в людський капітал та їх ефективність / І.А. Чекан // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – № 9. – С. 152–154.

12. Яковенко Р.В. Проблеми і перспективи розвитку людського капіталу / Р.В. Яковенко, Р.О. Козенко // Наукові праці КНТУ / Економічні науки. – Вип. 17. – 2010. – С. 54–56.

Copyright (c) 2016 Оксана Григорівна Гончаренко, Ганна Вікторівна Кравчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.