DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2016-3(77)-26-31

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Світлана Володимирівна Рудейчук, Ганна Юріївна Хоменко

Анотація


Розглянуто специфічні особливості та тенденції розвитку венчурного фінансування на Україні. Визначено роль венчурного капіталу в подальшому розвитку економіки України, що полягає у фінансуванні та розвитку інноваційної діяльності, поширенні новітніх технологій та збільшенні зайнятості високопрофесійного персоналу на території України. Визначено вплив особливостей такого фінансування на формування організації та методики бухгалтерського обліку та економічного аналізу операцій з венчурними інвестиціями. Обґрунтовано необхідність розробки обліково-аналітичного забезпечення управління венчурним фінансуванням інноваційних підприємств, що зумовлена потребою у залученні додаткових коштів венчурних інвесторів для фінансування виробництва та випуску інноваційної продукції підприємств. Визначено напрямки вирішення проблем організації та методики бухгалтерського обліку і економічного аналізу
венчурного фінансування інноваційних підприємств відповідно для потреб усіх суб’єктів ведення венчурного бізнесу та з урахуванням особливостей вкладення даного виду капіталу.


Ключові слова


бухгалтерський облік; економічний аналіз; обліково-аналітичне забезпечення; венчурне фінансування; венчурний капітал; венчурні інвестиції; інноваційні підприємства

Повний текст:

PDF

Посилання


Akel’ev, E.S. (2009), «Venchurnoe finansirovanie kak ob’’ekt institutsional’nogo analiza», Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomika, Vol. 3 (7), pp. 5–12.

Babins’ka, O.V. (2006), «Venchurnyj biznes v Ukrai’ni», Naukovyj visnyk Chernivec’kogo torgive’noekonomichnogo instytutu KNTEU. Ekonomichni nauky, Vol. 4, pp. 129–139.

Bezverhyj, K.V. and Bochulja, T.V. (2014), Informacijnyj kompleks oblikovoi’ systemy ta zvitnist’ v Ukrai’ni, «Centr uchbovoi’ literatury», Kyiv, 184 p.

Bilec’ka, G.M. and Mel’nyk, Ja.R. (2008), «Organizacijno-ekonomichni aspekty vykorystannja venchurnogo kapitalu v innovacijnij dijal'nosti pidpryjemstv», Aktual’ni problemy rozvytku ekonomiky regionu: naukovyj zbirnyk, Vol. 4, No. 1, pp. 112–115.

Voytishkina, A.L. and Korkhov, I.Yu. (2009), «Venchurnoe finansirovanie kak novaya forma kreditovaniya innovatsionnoy deyatel’nosti», Naukoviy vіsnik ChDІEU. Serіya: Ekonomіka, No. 1 (2), pp. 175–186.

Grynkevych, S.S. (2008), «Strategija rozvytku venchurnogo finansuvannja v systemi ocinky vartosti biznesu», Visnyk Donec’kogo universytetu. Serija V: Ekonomika i pravo, Vol. 1, pp. 202–206.

Zhivitsa, A.E. (2010), «Zarubezhnyy opyt venchurnogo investirovaniya kak osnova aktivizatsii deyatel’nosti venchurnykh fondov v Rossiyskoy Federatsii», Vestnik UGTU-UPI. Seriya: Innovatsii i investitsii, No. 4, pp. 115–125.

Klimenko, V.V. (2006), «Analiz vliyaniya venchurnogo kapitala na innovatsionnoe razvitie promyshlennosti», Trudy Odesskogo politekhnicheskogo universiteta, Vol. 1 (25), pp. 263–266.

Nikkonen, A.I. (2010), «Venchurnyy kapital – kapitalizator razvitiya innovatsionnoy ekonomiki», Vserossiyskiy nauchnyy i obshchestvenno-prosvetitel’skiy zhurnal «Initsiativy XXI veka», No. 1, pp. 1– 5.

Petruk, O.M. and Moshens’kyj, S.Z. (2008), Teorija ta praktyka venchurnogo finansuvannja, ZhDTU, PP «Ruta», Zytomyr, 248 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Акельев Е.С. Венчурное финансирование как объект институционального анализа / Е.С. Акельев // Вестник Томского гос. ун-та: Экономика. – 2009. – № 3 (7). – С. 5–12.

2. Бабінська О.В. Венчурний бізнес в Україні / О.В. Бабінська // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Вип. IV. – Чернівці, 2006. – С. 129–139.

3. Безверхий К.В. Інформаційний комплекс облікової системи та звітність в Україні : монографія / К.В. Безверхий, Т.В. Бочуля. – К. : «Центр учбової літератури», 2014. – 184 с.

4. Білецька Г.М. Організаційно-економічні аспекти використання венчурного капіталу в інноваційній діяльності підприємств / Г.М. Білецька, Я.Р. Мельник // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. збірник ; за ред. І.Г. Ткачук. – Вип. ІV. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ Прикарпатського нац. ун-ту ім. В.Стефаника, 2008. – Т. 1. – С. 112–115.

5. Войтишкина А.Л. Венчурное финансирование как новая форма кредитования инновационной деятельности / А.Л. Войтишкина, И.Ю. Корхов // Науковий вісник ЧДІЕУ / Серія: Економіка. – 2009. – № 1 (2). – С. 175–186.

6. Гринкевич С.С. Стратегія розвитку венчурного фінансування в системі оцінки вартості бізнесу / С.С. Гринкевич. – Вип. 1 // Вісник Донецького ун-ту / Серія В: Економіка і право. – 2008. – С. 202–206.

7. Живица А.Э. Зарубежный опыт венчурного инвестирования как основа активизации деятельности венчурных фондов в Российской Федерации / А.Э. Живица // Вестник УГТУ-УПИ / Серия: Инновации и инвестиции. – 2010. – № 4. – С. 115–125.

8. Клименко В.В. Анализ влияния венчурного капитала на инновационное развитие промышленности / В.В. Клименко // Труды Одесского политехнического университета. – 2006. – Вып. 1 (25). – С. 263–266.

 9. Никконен А.И. Венчурный капитал – капитализатор развития инновационной экономики / А.И. Никконен // Всероссийский научный и общественно-просветительский журнал «Инициативы XXI века». – 2010. – № 1. – С. 1–5.

10. Петрук О.М. Теорія та практика венчурного фінансування : монографія / О.М. Петрук, С.З. Мошенський. – Житомир : ЖДТУ, ПП «Рута», 2008. – 248 с.

Copyright (c) 2016 Світлана Володимирівна Рудейчук, Ганна Юріївна Хоменко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.