DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2016-3(77)-108-114

РОЗРАХУНКИ В ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

Валентина Віталіївна Ксендзук

Анотація


Зовнішньоекономічна діяльність є перспективним напрямком розвитку діяльності суб’єктів господарювання та має важливе значення для економічного зростання країни в цілому. Дослідження в сфері теоретичного обґрунтування сутності поняття «розрахунки в зовнішньоекономічній діяльності» є підставою для формування понятійно-категоріального апарату системи міжнародних економічних відносин. У ході дослідження проаналізовано взаємозв’язок понять «розрахунки», «зобов’язання», «заборгованість» та «платежі» з
економічної та облікової точок зору. Це стало базисом для дослідження понять «міжнародні розрахунки» та «розрахунки в зовнішньоекономічній діяльності», які розмежовано та запропоновано в системі міжнародних економічних відносин використовувати розрахунки в зовнішньоекономічній діяльності для пояснення розрахункових операцій на підприємствах- суб’єктах зовнішньоекономічних операцій. В свою чергу, міжнародні розрахунки
характеризують міжнаціональні розрахункові операції, що виникають між організаціями та інститутами міжнародної діяльності. Доведено, що міжнародні розрахунки є ширшим поняттям та включають розрахунки в зовнішньоекономічній діяльності.


Ключові слова


розрахунки в зовнішньоекономічній діяльності; міжнародні розрахунки; зобов’язання; заборгованість; платежі

Повний текст:

PDF

Посилання


Burak, I.O. (2010), “Poniattia “rozrakhunky”: rizni pohliady fakhivtsiv z bukhhalterskoho obliku ta ekonomiky” [The concept of “payments”: different views of experts in accounting and economics], Proceedings of the MIIM '10: Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia “Suchasni kryzovi yavyshcha v ekonomitsi ta problemy oblikovoho, kontrolnoho i analitychnoho zabezpechennia upravlinnia pidpryiemtvom”, Lutsk, рр. 69–70.

Vlasova, I.O. (2005), Oblik rozrakhunkiv z debitoramy ta kredytoramy [Accounting for payments to debtors and creditors]: Author’s abstract, Kyiv, 26 p.

The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), Pro bukhhalterskyi oblik ta finansovu zvitnist v Ukraini [On Accounting and Financial Reporting in Ukraine], available at: http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14

Kovalko, N.M. (2007), Finansovo-pravove rehuliuvannia spetsialnykh rezhymiv rozrakhunkovykh vidnosyn [Financial and legal regulation of special modes of payment relations]: dissertation, available at: http://adminpravo.com.ua/index.php/2010-04-13-14-05-13/47-2010-07-07-14-41-08.html

Orlov, I.V. (2010), Bukhhalterskyi oblik i kontrol zobov’iazan sub’iektiv hospodariuvannia: teoriia i metodolohiia [Accounting and control obligations of business entities: theory and methodology], ZhDTU, Zhytomyr, 400 p.

Siekirina, N.V. (2011), “Problemy vyznachennia poniat “zoboviazannia” i “rozrakhunky” yak katehorii obliku” [Problems of definition of “commitment” and “payments” as accounting categories], Proceedings of the MIIM '11: Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia “Problemy i perspektyvy realizatsii oblikovoi, kontrolnoi ta analitychnoi funktsii u sotsiokulturnomu prostori suchasnoho biznesu”, Donetskyi natsionalnyi universytet ekonomiky i torhovli im. M. Tuhan Baranovskoho, Donetsk, рр. 100–103.

The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), Tsyvilnyi kodeks Ukrainy [The Civil Code of Ukraine]. available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бурак І.О. Поняття «розрахунки»: різні погляди фахівців з бухгалтерського обліку та економіки / І.О. Буряк // Тези доповідей міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні кризові явища в економіці та
проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємтвом» (Луцьк, 29–30 червня). – Луцьк, 2010. – С. 69–70.

2. Власова І.О. Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами : дис. … канд. екон. наук / І.О. Власова. – К. : 2005. – 26 с.

3. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року № 996-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14.

4. Ковалко Н.М. Фінансово-правове регулювання спеціальних режимів розрахункових відносин / Н.М. Ковалко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://adminpravo.com.ua/index.php/2010-
04-13-14-05-13/47-2010-07-07-14-41-08.html.

5. Орлов І.В. Бухгалтерський облік і контроль зобов’язань суб’єктів господарювання: теорія і методологія : монографія / І.В. Орлов. – Житомир : ЖДТУ, 2010. – 400 с.

6. Сєкіріна Н.В. Проблеми визначення понять «зобов'язання» і «розрахунки» як категорій обліку / Н.В. Сєкіріна ; зб. тез міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми і перспективи реалізації облікової, контрольної та аналітичної функцій у соціокультурному просторі сучасного бізнесу» (Донецьк, 12–13 травня). – Донецьк : Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського, 2011. – С. 100–103.

7. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

Copyright (c) 2016 Валентина Віталіївна Ксендзук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.