DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2016-3(77)-3-12

ТИПІЗАЦІЯ ОПЕРАЦІЙ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ВИБУТТЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ: НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Ірина Миколаївна Вигівська, Стелла Євгеніївна Пиріжок

Анотація


Недостатність досліджень щодо складу господарських операцій з експлуатації та вибуття основних засобів призводить до не розробленості організаційно-методичних положень бухгалтерського обліку відповідних операцій. Зокрема, відсутність комплексного розуміння таких операцій не дозволяє врахувати альтернативні втрати і економічні вигоди від використання основних засобів за різними напрямами господарської діяльності. З метою упорядкування організаційно-методичних підходів до бухгалтерського обліку основних засобів та контролю за ефективністю використання і збереженістю майна власника підприємства, а також на основі встановленої за результатами аналізу літературних джерел значної кількості суперечностей в існуючих підходах авторів до характеристики операцій з експлуатації та вибуття основних засобів, у статті запропоновано типізацію операцій з експлуатації та вибуття основних засобів. До основних типів вказаних операцій належить: 1) експлуатація –
зберігання, використання, технічне обслуговування, ремонт та поліпшення; 2) вибуття – продаж, безоплатна передача, обмін, списання внаслідок морального та фізичного зносу, внесок
до статутного капіталу, фінансова оренда, встановлення недостачі, передача в рахунок оплати заборгованості, втрата внаслідок надзвичайних ситуацій.


Ключові слова


основні засоби; експлуатація; вибуття; бухгалтерський облік; господарська операція

Повний текст:

PDF

Посилання


Azriliyan, A.N. (1999), Bol’shoy bukhgalterskiy slovar’, in Azriliyan, A.N. (Ed.), Institut novoy ekonomiki, Moscow, 574 p.

Gorokhov, V.G. and Khalipov, V.Kh. (1987), Nauchno-tekhnicheskiy progress: slovar’, Politizdat, Moscow, 366 p.

Mochernyj, S.V., Larina, Ja.S., Ustenko, O.A. and Jurij, S.I. (2005), Ekonomichnyj encyklopedychnyj slovnyk, Vol. 1, in Mochernyj, S.V. (Ed.), Svit, L’viv, 616 p.

Zhevtyak, P.N., Maslennikov, V.N. and Serebryanyy, M.I. (1979), Spravochnik finansista proizvodstvennogo ob"edineniya (predpriyatiya), 3rd ed., Finansy, Moscow, 527 p.

Zagorodnij, A.G. and Voznjuk, G.L. (2005), Finansovo-ekonomichnyj slovnyk, Vydavnyctvo Nacional’nogo universytetu «L’vivs’ka politehnika», L’viv, 174 p.

Zinkevych, O.V., Goncharuk, Ja.A., Apopij, V.V. and Zagors’kyj, V.S. (2004), «Doslidzhennja okremyh pytan' metodyky obliku vybuttja osnovnyh zasobiv», Proceedings of the Oblik, analiz i audyt u suchasnomu biznesi International Scientific Conference, L’viv, may 27-28, 398 p.

Karpins’kyj, B.A. and Gerasymenko, O.V. (2005), Finansovo-investycijnyj slovnyk, Magnolija Pljus, L’viv, 304 p.

Belik, Yu.A. (Ed.) (1987), Kratkiy ekonomicheskiy slovar’, Politzdat, Moscow, 399 p.

Kusajkina, N.D. and Cybul’nyk, Ju.S. (2009), Suchasnyj tlumachnyj slovnyk ukrai’ns’koi’ movy, available at: www.hurtom.com/culture/music/6567-suchasnijj-tlumachnijj-slovnik-ukransko.html

Ozhegov, S.I., Tolkovyy slovar’ russkogo yazyka, available at: www.jobtoday.com.ua/ slovar/ slovo.php?gnm=4657

Pas’ko, O.V. (2005), Vidtvorennja osnovnyh zasobiv agrarnyh pidpryjemstv (na prykladi Sums’koi’ oblasti): Author’s abstract, Sums’kyj nac. agrar. un-t, Sumy, 20 p.

The Ministry of Finance of Ukraine (2008), Polozhennja (standart) buhgalters’kogo obliku 14 «Orenda», available at: http://buhgalter911.com /Res/PSBO/PSBO14.aspx

The Ministry of Finance of Ukraine (2000), Polozhennja (standart) buhgalters’kogo obliku 7 «Osnovni zasoby», available at: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO7.aspx

Prokhozhaya, V.A. (2006), Osnovnye sredstva: uchet i nalogooblazhenie, Izd-vo Grevtsova, Minsk, 184 p.

Rayzberg, B.A., Lozovskiy, L.Sh. and Starodubtseva, E.B. (1999), Sovremennyy ekonomicheskiy slovar’, 2nd ed., INFRA-M, Moscow, 479 p.

Red’ko, A.Yu., Baranovskaya, V.G. and Gorbacheva, T.V (1996), Spravochnik-slovar’ bukhgaltera, Drukar, Kyiv, 178 p.

Sopko, V.V. (2000), Bukhgalters’kiy oblіk, KNEU, Kyiv, 578 p.

Figurnov, E.B. (1990), Upravlenie predpriyatiem: slovar’-spravochnik, Profizdat, Moscow, 336 p.

Moiseev, A.V., Petrosyan, K.Ts. and Pilipenko, N.N. (1985), Ekonomicheskiy slovar’-spravochnik, 2nd ed., Prosveshchenie, Moscow, 256 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Азрилиян А.Н. Большой бухгалтерский словарь / А.Н. Азрилиян ; под. ред. А.Н. Азрилияна. – М. : Институт новой экономики, 1999. – 574 с.

2. Горохов В.Г. Научно-технический прогресс : словарь / В.Г. Горохов, В.Х. Халипов. – М. : Политиздат, 1987. – 366 с.

3. Економічний енциклопедичний словник : у 2 т. / Мочений С.В., Ларіна Я.С., Устенко О.А., Юрій С.І. ; за ред. С.В. Мочерного. – Львів : Світ, 2005. – Т. 1. – 616 с.

4. Жевтяк П.Н. Справочник финансиста производственного объединения (предприятия) / П.Н. Жевтяк, В.Н. Масленников, М.И. Серебряный. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы, 1979. – 527 с.

5. Загородній А.Г. Фінансово-економічний словник / А.Г. Загородній., Г.Л. Вознюк. – Львів : Вид-во нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2005. – 174 с.

6. Дослідження окремих питань методики обліку вибуття основних засобів / О.В. Зінкевич, Я.А. Гончарук, В.В. Апопій, В.С. Загорський // Облік, аналіз і аудит у сучасному бізнесі: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (27–28 травня 2004 р.). – Львів : ПП «Компакт-ЛВ», 2004. – 398 с.

7. Карпінський Б.А. Фінансово-інвестиційний словник: навчальний посібник / Б.А. Карпінський, О.В. Герасименко. – Львів : Магнолія Плюс, 2005. – 304 с.

8. Краткий экономический словарь / Под ред. Ю.А. Белика и др. – М. : Политздат, 1987. – 399 с.

9. Кусайкіна Н.Д. Сучасний тлумачний словник української мови / Н.Д. Кусайкіна, Ю.С. Цибульник [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.hurtom.com/culture/music/6567-suchasnijjtlumachnijj- slovnik-ukransko.html. 105.

10. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / И.С. Ожегов [Электронный ресурс] . – Режим доступа : http://www.jobtoday.com.ua/slovar/ slovo.php?gnm=4657. 136.

11. Пасько А.І. Відтворення основних засобів аграрних підприємств (на прикладі Сумської області) : Автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.07.02 / О.В. Пасько ; Сумський нац. аграр. ун-т. – Суми, 2005. – 20 с.

12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда» затверджене наказом Міністерства фінансів України № 901 від 08.07.2008 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://buhgalter911.com /Res/PSBO/PSBO14.aspx. 163.

13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» затверджений наказом Міністерства фінансів України № 92 від 27 квітня 2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO7.aspx.

14. Прохожая В.А. Основные средства: учет и налогооблажение / В.А. Прохожая. – Минск : Гревцова, 2006. – 184 с.

15. Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. – 2-е изд., испр. – М. : ИНФРА-М, 1999. – 479 с.

16. Справочник-словарь бухгалтера / А.Ю. Редько, В.Г. Барановская, Т.В. Горбачева и др. – К. : Друкар, 1996. – 178 с.

17. Сопко В.В. Бухгалтерський облік : навч. посібник / В.В. Сопко. – К. : КНЕУ, 2000. – 578 с.

18. Фигурнов Е.Б. Управление предприятием: словарь-справочник / Е.Б. Фигурнов. – М. : Профиздат, 1990. – 336 с.

19. Экономический словарь-справочник : учеб. пособие / А.В. Моисеев, К.Ц. Петросян, Н.Н. Пилипенко. – 2-е изд., перераб. – М. : Просвещение, 1985. – 256 с.

Copyright (c) 2016 Ірина Миколаївна Вигівська, Стелла Євгеніївна Пиріжок

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.