DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2016-3(77)-102-107

МЕТОДИ ОЦІНКИ МАРКЕТИНГОВО-РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анатолій Іванович Яковлєв

Анотація


Результати діяльності суб’єктів підприємництва пов’язані з розвитком інструментарію визначення ефективності економічних процесів, в т.ч. маркетингових заходів. Це й визначило мету статті. Розроблені методичні засади у даному напрямку. Доведено, що збільшення обсягу збуту продукції, величини прибутків лише частково залежить від проведення рекламних заходів, Визначені методичні підходи до оцінки виставково-рекламної діяльності та стимулювання її
працівників. Результати роботи полягають у оцінці величини ефекту від рекламної діяльності на основі частки впливу реклами на збільшення обсягів збуту та доходу від продажу товару. Відповідна
питома вага такого впливу визначалася на основі опитування споживачів. Запропоновано індекс виставково-ярмаркової роботи, його розрахування залежно від двох складових: скільки разів
конкретне підприємство приймало участь у подібних заходах; та як вагомо було представлено це підприємство на відповідних виставках-ярмарках. Запропонований індекс витрат на рекламу та стимулювання виготовлювача певної продукції. Наукова новизна розробки полягає в такому. Доведено, що не можна ефект від збільшення продажу товару відносити тільки за рахунок реклами. Визначені складові, які впливають на споживацькі уподобання, встановлені їх частки у загальній величині ефекту. Новим є запропонований індекс впливу результатів виставко-ярмаркової роботи залежно від обраних факторів. Практичне значення результатів дослідження полягає у більш точному розрахунку ефекту від проведення заходів, що аналізуються і, відповідно, підвищення ефективності роботи суб’єктів підприємництва.


Ключові слова


комерційна оцінка реклами; якісна оцінка реклами; складові впливу реклами на збут товарів; оцінка зовнішньої реклами; телерадіореклама; ефективність виставково- ярмаркової діяльності; метод фокус-групи; панельний метод

Повний текст:

PDF

Посилання


Lebedev-Lyubimov, A.P. (2007), Psikhologiya reklamy, 2nd ed., Piter, St. Petersburg, 384 p.

Kotler, F., Armstrong, G. and Vong, V. (2014), Osnovy marketinga, Vil'yams, Moscow, 751 p.

Zagorodnij, A.G. and Koval', Z.O. (2008), Upravlinnja vzajemozv’jazkamy pidpryjemstva zi spozhyvachamy produkcii', ZUKU PP NV BIFRP, L'viv, 364 p.

Oklander, M.A. and Jashkina, O.I. (2012), “Marketyngovi doslidzhennja zbutovoi' funkcii' logistychnyh system”, Logistyka: teorija ta prognozy, No. 2 (3), pp. 43–50.

Jashkina, O.I., Gubernyk, A.O. and Chepurina, O.P. (2012), Marketyngovi tehnologii' ekonomichnogo zrostannja, in Oklander, M.A. (Ed.), Astroprynt, Odessa, 376 p.

Kravchuk, M. (2013), “Metody otsenki effektivnosti instrumentov reklamy”, available at: www.cossa.ru/155/35288/7

Vojchak, A.V. (2009), Marketyngovi doslidzhennja, KNEU, Kyiv, 328 p.

Tsentr Ekspertiz Test (2012), “Reklama energeticheskogo napitka Black vvodila potrebiteley v zabluzhdenie”, available at: http://test.org.ua/usefulinfo/food/news/305

Pigorev, D.P. “Modelirovanie otklika rynka na marketing-miks”, available at: http://pigorev.com/wpcontent/ uploads/2013/04/Моделирование-маркетинг-микса.pdf

Tolmacheva, A. (2014), “Analiz sotsial'nykh media: kak uznat' mneniya 15000 chelovek o novom produkte”, available at: www.cossa.ru/152/68868/www.cossa.ru/152/

Lidovskaya, O.P. (2008), Otsenka effektivnosti marketinga i reklamy. Gotovye marketingovye resheniya, Piter, St. Petersburg, 141 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Лебедев-Любимов А.П. Психология реклами : 2-е издание / А.Н. Лебедев-Любимов. – СПб. : Питер, 2007. – 384 с.

2. Основы маркетинга / Ф.Котлер, Г.Армстронг, В.Вонг и др. – М. : Вильямс, 2014. – 751 с.

3. Загородній А.Г. Управління взаємозв’язками підприємства зі споживачами продукції : монографія / А.Г. Загородній, З.О. Коваль. – Львів : ЗУКУ ПП НВ БІФРП, 2008. – 364 с.

4. Окландер М.А. Маркетингові дослідження збутової функції логістичних систем / М.А. Окландер, О.Яшкіна // Логістика: теорія та прогнози. – 2012. – № 2 (3). – С. 43–50.

5. Маркетингові технології економічного зростання : монографія / О.П. Яшкіна, А.О. Губерник, О.П. Чепуріна та ін. : за ред. д-ра екон. наук, проф. М.А. Окландер. – Одеса : Астропринт, 2012. – 376 с.

6. Методы оценки эффективности инструментов рекламы [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.cossa.ru/155/35288/.

7. Войчак А.В. Маркетингові дослідження / А.В. Войчак. – К. : КНЕУ, 2009. – 328 с.

8. Реклама энергетического напитка Black вводила потребителей в заблуждение [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://test.org.ua/usefulinfo/ food/news/305.

9. Пигорев Д.П. Моделирование отклика рынка на маркетинг-микс / Д.П. Пигорев [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pigorev.com/wp-content/uploads/2013/04/Моделирование-
маркетинг-микса.pdf.

10. Анализ социальных медиа: как узнать мнения 15000 человек о новом продукте [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.cossa.ru/152/68868/ www.cossa.ru/152/.

11. Лидовская О.П. Оценка эффективности маркетинга и рекламы. Готовые маркетинговые решения / О.П. Лидовская. – СПб : Питер, 2008. – 141 с.

Copyright (c) 2016 Анатолій Іванович Яковлєв

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.