DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2016-3(77)-32-38

УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ: ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД

Олена Володимирівна Фоміна

Анотація


Дохід є визначальним показником формування фінансового результату та є відправною  позицією у плануванні діяльності підприємства торгівлі. А відсутність досліджень з даного
напрямку обумовило необхідність дослідження проблемних питань управлінського обліку доходів в інноваційних системах управління.
Метою дослідження є виявлення особливостей управлінського обліку доходів та їх вплив на формування ефективної системи управління підприємством торгівлі на засадах процесного
підходу. Стаття присвячена розкриттю теоретико-організаційних аспектів управлінського обліку доходів підприємства за процесним підходом. З метою теоретичного обґрунтування організаційних положень управлінського обліку доходів ідентифіковано поняття «бізнес-процес», «господарська операція», «господарський процес». Наведено авторський підхід до організації управлінського обліку доходів на основі виділення бізнес-процесів діяльності підприємства торгівлі, практична значущість якого полягає в
можливості побудувати ефективну інформаційну систему управління.


Ключові слова


бізнес-процес; доходи; облікова операція; організація управлінського обліку; процесний підхід; управлінський облік

Повний текст:

PDF

Посилання


Ananjev, O.M. and Makukhіna, N.O. (2010), “Informacija, informacijni tehnologii' i komunikacii' v torgovomu menedzhmenti; koncepcija ta metodologichni polozhennja” [Information, information technology and communications in commercial management; concept and methodological position], Visnyk L'vivs'koi' komercijnoi' akademii'. Seryja: “Ekonomika”, Vol. 19, pp. 236–245.

Bjeljajeva, S.V. (2009), “Procesnyj pidhid jak osnova operacijnoi' strategii'” [Process approach as the basis of operating strategies], Visnyk Hmel'nyc. nac. un-tu. Seryja: "Ekonomіchnі nauki", No. 3, Vol. 1, pp. 19–22.

Bychkova, S.M. and Itygilova, Je.Ju. (2005), “Ponyattya "yakіst'" v audytі ta bukhgalters'komu oblіku” [The concept of "quality" in the audit and accounting], Audytors'ki vidomosti, No. 3, pp. 75–81.

Dorokhova, S.Y. (2013), “Praktycheskye rekomendacyy po organyzacyy upravlencheskogo ucheta v kompanyjah holdyngovogo typa” [Practical recommendations on the organization of management accounting in the holding-type companies], Upravlenie korporativnymi finansami, No. 3 (57), pp. 134–143.

Iozaytis, V.S. (2009), “Metodologicheskie voprosy postanovki upravlencheskogo ucheta i formirovaniya upravlencheskoy otchetnosti” [Methodological issues of management accounting and management reporting], Upravlencheskiy uchet i finansy, No. 2 (18).

Legenchuk, S.F. and Dudareva, K.O. (2013), “Upravlіnnya bukhgalters'kym dokumentooborotom na pіdpryjemstvі: analіz osnovnykh pіdkhodіv” [Management accounting document circulation at the enterprise: an analysis of the main approaches], Mizhnarodnyj buhgalters'kyj oblik, No. 1 (247), pp. 43– 49.

Sytnyk, G.V. (2014), Finansy torgivli [Trade finance], Kyi'v. nac. torg.-ekon. un-t, Kyiv, 672 p.

Popov, A.A. “Dokhody predpriyatiya v upravlencheskom uchete” [Company revenues in management accounting], available at: www.elitarium.ru/dokhody_upravlencheskij_uchet

The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), Pro bukhhalters'kyy oblik ta finansovu zvitnist' v Ukrayini, available at: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14

Shvets', V.G. (2006), Teorіya bukhgalters'kogo oblіku, 2nd ed., Znannya, Kyiv, 525 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Ананьєв О.М. Інформація, інформаційні технології і комунікації в торговому менеджменті; концепція та методологічні положення / О.М. Ананьєв, Н.О. Макухіна // Вісник Львів. комерц. Академії / Серія : Економіка. – 2010. – Вип. 19. – С. 236–245.

2. Бєляєва С.В. Процесний підхід як основа операційної стратегії / С.В. Бєляєва // Вісник Хмельниц. нац. ун-ту. – 2009. – Т. 1. – № 3. – С. 19–22.

3. Бичкова С.М. Поняття «якість» в аудиті та бухгалтерському обліку / С.М. Бичкова, Є.Ю. Ітигілова // Аудиторські відомості. – 2005. – № 3. – С. 75–81.

4. Дорохова С.И. Практические рекомендации по организации управленческого учета в компаниях холдингового типа / С.И. Дорохова // Управление корпоративными финансами. – 2013. – № 03(57). – С. 134–143.

5. Иозайтис B.C. Методологические вопросы постановки управленческого учета и формирования управленческой отчетности / В.С. Иозайтис // Управленческий учет и финансы. – 2009. – № 2 (18).

6. Легенчук С.Ф. Управління бухгалтерським документооборотом на підприємстві: аналіз основних підходів / С.Ф. Легенчук, К.О. Дударєва // Міжнар. бух. облік. — 2013. — № 1 (247). – С. 43–49.

7. Ситник Г.В. Фінанси торгівлі : монографія / Г.В. Ситник. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 672 с.

8. Попов А.А. Доходы предприятия в управленческом учете / А.А. Попов // Элитариум 20 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.elitarium.ru/dokhody_upravlencheskij_uchet.

9. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.99 № 996- ХІV, зі змін. і допов. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/
laws/main.cgi?nreg=996-14.

10. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку : навч. посібник / В.Г. Швець. – 2-ге вид. переоб. і допов. – К. : Знання, 2006. – 525 с.

Copyright (c) 2016 Олена Володимирівна Фоміна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.