DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2016-3(77)-93-101

ПЛАНУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Олександр Леонідович Трухан, Наталія Андріївна Станкевич

Анотація


Викладено погляди автора щодо необхідності проведення досліджень у сфері планування стратегічного розвитку підприємства в умовах підвищеного динамізму та невизначеності зовнішнього середовища. Встановлено, що в умовах зовнішньої невизначеності доцільно
здійснювати стратегічне планування суб’єктів господарювання з використанням моделей життєвого циклу організації та планування за принципом розкриття. Будь-яка організація має гнучко реагувати на зовнішні виклики, застосовуючи когнітивні знання про власну бізнес-модель розвитку та здатність активізувати внутрішні резерви. Визначено, що в процесі планування господарської діяльності бізнесу, який функціонує тривалий час, менеджери використовують
традиційні підходи, які основуються на відомих фактах за умов, що в майбутньому існуючі тенденції не зазнаватимуть кардинальних змін. Плануючи ж новий ризиковий бізнес доводиться діяти в умовах переважання передумов і припущень над знаннями. За таких умов доведено, що потужним інструментом стратегічного розвитку підприємства може бути відомий підхід «планування за принципом розкриття». Запропонований підхід дозволяє враховувати численні
чинники невизначеності зовнішнього середовища та робить процес стратегічного планування максимально пристосованим до умов розвитку венчурного бізнесу.


Ключові слова


стратегія; стратегічне управління; планування за принципом розкриття; невизначеність зовнішнього середовища; венчурний бізнес; інвестиції; нові бізнес-проекти

Повний текст:

PDF

Посилання


Aaker, D. (2007), Strategicheskoe rynochnoe upravlenie, 7th ed., translated in Bozhuk, S.G. (Ed.), Piter, St. Petersburg, 496 p.

Adizes, I. (2007), Upravlenie zhiznennym tsiklom korporatsii, translated in Seferyan, A.G. (Ed.), Piter, St. Petersburg, 384 p.

Vikhanskiy, A.S. (2003), Strategicheskoe upravlenie, 2nd ed., Gardariki, Moscow, 296 p.

King, U. and Klilland, D. (1982), Strategicheskoe planirovanie i khozyaystvennaya politika, Progress, Moscow, 397 p.

Kristensen, K., Ollvort, D. and Dillon, K. (2013), Strategiya zhizni, translated by Vinogradova, E., Al'pina Pablisher, Moscow, 242 p.

Markova, V.D. and Kuznetsova, S.A. (1999), Strategicheskiy menedzhment, NFRA-M; Novosibirsk: Sibirskoe soglashenie, Moscow, 288 p.

Tarasyuk, G.N. (2006), Planovaya deyatel'nost' kak sistemnyy protsess upravleniya predpriyatiem, ZhGTU, Zhytomyr, 469 p.

Upravlenie v usloviyakh neopredelennosti (2006), translated by Satunin, A., Al'pina Biznes Buks, Moscow, 213 p.

Fatkhutdinov, R.A. (2005), Strategicheskiy menedzhment, 7th ed., Delo, Moscow, 448 p.

Porter, M.E. and Millar, V.E. (1985), “How Information Gives You Competitive Advantage”, Harvard Business Review, No. 85, pp. 149–160.

Wheelen, T. and Hunger, J. (1992), Strategic management and business policy, Addison-Wesley Publishing Company, New York, NY.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление / Д.Аакер. – 7-е изд. ; перевод с английского под ред. С.Г. Божук. – СПб. : Питер, 2007. – 496 с.

2. Адизес И. Управление жизненным циклом корпорации / И.Адизес ; пер. с англ. под науч. ред. А.Г. Сеферяна. – СПб. : Питер, 2007. – 384 с.

3. Виханский А.С. Стратегическое управление : учебник / А.С. Виханский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Гардарики, 2003. – 296 с.

4. Кинг У. Стратегическое планирование и хозяйственная политика / У.Кинг, Д.Клилланд. – М. : Прогресс, 1982. – 397 с.

5. Кристенсен К. Стратегия жизни / К.Кристенсен, Д.Оллворт, К.Диллон ; пер. с англ. Е.Виноградова. – М. : Альпина Паблишер, 2013. – 242 с.

6. Маркова В.Д. Стратегический менеджмент : курс лекций / В.Д. Маркова, С.А. Кузнецова. – М. : ИНФРА-М; Новосибирск : Сибирское соглашение, 1999. – 288 с.

7. Тарасюк Г.Н. Плановая деятельность как системный процесс управления предприятием : монография / Г.Н. Тарасюк. – Житомир : ЖГТУ, 2006. – 469 с.

8. Управление в условиях неопределенности / пер. с англ. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2006. – 213 с.

9. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент : учебник / Р.А. Фатхутдинов. – 7-е изд., испр. и доп. – М. : Дело, 2005. – 448 с.

10. Porter M.E. How Information Gives You Competitive Advantage / M.E. Porter, V.E. Millar // Harvard Business Review. – № 85 (July–August). – 1985. – Рр. 149–160.

11. Wheelen Т. Strategic management and business policy / Т.Wheelen, J.Hunger. – N.Y. : Addison-Wesley Publishing Company, 1992.

Copyright (c) 2016 Олександр Леонідович Трухан, Наталія Андріївна Станкевич, Наталія Андріївна Станкевич

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.