DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2016-3(77)-19-25

Консолідована фінансова звітність в Україні: стан нормативно-правового регулювання

Svitlana Victorivna KUCHER

Анотація


Розвиток великого бізнесу в Україні призвів до необхідності виходу ряду вітчизняних компаній, а також їх груп та об’єднань, на міжнародний фінансовий ринок, що стало передумовою виникнення потреби користувачів фінансової звітності в отриманні достовірної інформації про діяльність таких компаній. Відповідно до вітчизняного законодавства об’єднання підприємств та групи компаній зобов’язані подавати консолідовану фінансову звітність, яка має зведені показники про діяльність даних суб’єктів господарювання. Проведено аналіз сучасного стану нормативно-правового регулювання процесу консолідації фінансової звітності в Україні. Зокрема, визначено основні нормативно-правові акти національного та міжнародного рівня, які регулюють процес складання консолідованої фінансової звітності; визначено коло суб’єктів господарювання, які зобов’язані складати консолідовану фінансову звітність виключно за міжнародними стандартами фінансової звітності. В ході дослідження встановлено недосконалість вітчизняного законодавства щодо тлумачення видів фінансової звітності, а також видів господарської діяльності, за якими вітчизняні підприємства, мають подавати звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності.


Ключові слова


фінансова звітність; консолідована фінансова звітність; об’єднання підприємств; група підприємств; окрема фінансова звітність; зведена фінансова звітність

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Mizhnarodnyj standart buhgalters'kogo obliku 1 «Podannja finansovoi' zvitnosti» (2012), аvailable at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ru/929_013

Mizhnarodnyj standart buhgalters'kogo obliku 27 «Konsolidovana ta okrema zvitnist» (2012), аvailable at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ru/929_045

Mizhnarodnyj standart buhgalters’kogo obliku 28 «Investyci’ v asocijovani pidpryjemstva» (2012), аvailable at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ru/929_046

Mizhnarodnyj standart finansovoi’ zvitnosti 1 «Pershe zastosuvannja Mizhnarodnyh standartiv finansovoi’ zvitnosti» (2012), аvailable at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/ru/929_004

Mizhnarodnyj standart finansovoi’ zvitnosti 10 «Konsolidovana finansova zvitnist» (2013), аvailable at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ru/929_065/paran2#n2

Mizhnarodnyj standart finansovoi’ zvitnosti 11 «Spil'na dijal'nist» (2013), аvailable at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ru/929_066/paran2#n2

Mizhnarodnyj standart finansovoi’ zvitnosti 12 «Rozkryttja informacii’ pro chastky uchasti v inshyh sub’jektah gospodarjuvannja» (2013), аvailable at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ru/929_067/paran2#n2

Mizhnarodnyj standart finansovoi’ zvitnosti 3 «Ob’jednannja biznesu» (2012), аvailable at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ru/929_006

The Ministry of Finance of Ukraine (2000), Pytannja skladannja finansovoi’ zvitnosti, аvailable at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0162-00

The Ministry of Finance of Ukraine (2013), Nacional’ne polozhennja (standart) buhgalters’kogo obliku 1 «Zagal’ni vymogy do finansovoi’ zvitnosti», аvailable at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0336-

The Ministry of Finance of Ukraine (2013), Nacional’ne polozhennja (standart) buhgalters’kogo obliku 2 «Konsolidovana finansova zvitnist», аvailable at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1223-13

The Ministry of Finance of Ukraine (2013), Polozhennja (standart) buhgalters’kogo obliku 19 «Ob’jednannja pidpryjemstv», аvailable at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0499-99

The Ministry of Finance of Ukraine (2013), Polozhennja (standart) buhgalters'kogo obliku 23 «Rozkryttja informacii' shhodo pov’jazanyh storin», аvailable at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0539-01

The Cabinet of Ministers of Ukraine (2000), Porjadok podannja finansovoi’ zvitnosti, аvailable at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/419-2000-%D0%BF/ed20150624

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrai’ny (2015), Statystychnyj bjuleten’ za 2014 rik, Kyiv, 86 p.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrai’ny (2016), Statystychnyj bjuleten’ za 2015 rik, Kyiv, 101 p.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrai’ny (2014), Statystychnyj shhorichnyk Ukrai’ny za 2013 rik, Kyiv, 534 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансової звітності» [Електроннийресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ru/929_013.

2. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 27 «Консолідована та окрема звітність»[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ru/929_045.

3. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 28 «Інвестиції в асоційовані підприємства» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ru/929_046.

4. Міжнародний стандарт фінансової звітності 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ru/929_004.

5. Міжнародний стандарт фінансової звітності 10 «Консолідована фінансова звітність» [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ru/929_065/paran2#n2.

6. Міжнародний стандарт фінансової звітності 11 «Спільна діяльність» [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ru/929_066/paran2#n2.

7. Міжнародний стандарт фінансової звітності 12 «Розкриття інформації про частки участі в інших суб’єктах господарювання» [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ru/929_067/paran2#n2.

8. Міжнародний стандарт фінансової звітності 3 «Об’єднання бізнесу» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ru/929_006.

9. Наказ Міністерства фінансів України «Питання складання фінансової звітності» від 24.02.2000 р. № 37 зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0162-00.

10. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.

11. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Консолідована фінансова звітність» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1223-13.

12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання підприємств» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0499-99.

13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 23 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0539-01.

14. Порядок подання фінансової звітності, затверджений Постановою Кабінету міністрів України від 28.02.2000 р. № 419 зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/419-2000%D0%BF/ed20150624.

15. Статистичний бюлетень за 2014 рік // Державна служба статистики України. – К. – 2015. – 86 с.

16. Статистичний бюлетень за 2015 рік // Державна служба статистики України. – К. – 2016. – 101 с.

17. Статистичний щорічник України за 2013 рік // Державна служба статистики України. – К. – 2014.– 534 с.

Copyright (c) 2016 Svitlana Victorivna KUCHER

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.