№ 3(73) (2015)

Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Зміст

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

ВДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ ЗВІТНОСТІ ВНЗ УКРАЇНИ ЗА УМОВ ДЕРЕГУЛЯЦІЇ ТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ PDF
Вікторія Самвелівна Амбарчян 3-11
ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ: СТРУКТУРА ТА НОВІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОНЯТТЯ PDF
Маргарита Самвелівна Амбарчян 12-17
УЧЕТ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ PDF (Русский)
Ірина Валеріївна Замула, Олена В'ячеславовна Шавурська 18-22
РОЗВИТОК МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЕЛЬНІ АКТИВИ В УКРАЇНІ PDF
Тетяна Петрівна Остапчук 23-32
НЕОБХІДНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, СПРЯМОВАНИХ НА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ PDF
Тетяна Федорівна Плахтій 33-38
ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ PDF
Марія Володимирівна Якименко 39-44

ЕКОНОМІКА

ПСИХОЕМОЦІЙНІ МЕТОДИ ВПЛИВУ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧІВ: УЗАГАЛЬНЕННЯ ДОСВІДУ PDF
Наталія Олександрівна Бородкіна, Ірина Михайлівна Царук 45-53
ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННИХ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ У СЕГМЕНТІ УКРАЇНСЬКОГО МЕРЕЖЕВОГО БІЗНЕСУ PDF
Ольга Іванівна Грабар 54-61
ДІАГНОСТИКА ЙМОВІРНОСТІ НАСТАННЯ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА В АНТИКРИЗОВОМУ УПРАВЛІННІ: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ МОДЕЛЕЙ PDF
Ірина Володимирівна Жалінська 62-68
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ PDF
Вікторія Миколаївна Ільченко, Богдана Сергіївна Новак 69-73
СТВОРЕННЯ «ГОТЕЛІВ НА КОЛЕСАХ» – ШЛЯХ ДО ЗНИЖЕННЯ ВАРТОСТІ ТУРИСТИЧНОЇ ПОДОРОЖІ PDF
Лариса Володимирівна Марценюк 74-77
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ЛІЗИНГОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ PDF
Людмила Володимирівна Михальчук, Єлизавета Олександрівна Криворучко 78-84
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ ВНЗ УКРАЇНИ PDF
Оксана Борисівна Моргулець 85-93
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА: СТРАТЕГІЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Ольга Петрівна Пащенко 94-100
СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА: ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ТА ІНТЕГРАЦІЇ PDF
Лариса Валеріївна Протасова 101-105
МОДЕЛЬ СУЧАСНОГО СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: ЗМІСТ І КОМПОНЕНТИ PDF
Інна Тадеушівна Райковська 106-119
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ІНСТИТУЦІЇ В КЛАСИЧНІЙ ПОЛІТИЧНІЙ ЕКОНОМІЇ УКРАЇНИ PDF
Юрій Володимирович Ущаповський 120-127

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

ДОЛУЧЕННЯ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ СИСТЕМ PDF
Ольга Миколаївна Сазонець, Олег Леонідович Пінчук 128-133

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНА КОНСТРУКЦІЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Дмитрій Олександрович Грицишен 134-144
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ БАНКУ В СИСТЕМІ ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ PDF
Олексій Володимирович Лисенок, Олена Горівна Мелоян 145-152
ФІНАНСОВІ КРИЗИ ХІХ СТ. В УКРАЇНІ PDF
Сергій Захарович Мошенський 153-164
СКЛАДОВІ ФОРМАЛІЗОВАНОГО ОПИСУ ПРОЦЕДУРИ ВІДБОРУ ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ PDF
Наталія Петрівна Погореленко 165-169
ДИЛЕМА ДИСКРЕТНОСТІ ТА ПРАВИЛА У ФІСКАЛЬНІЙ І МОНЕТАРНІЙ ПОЛІТИЦІ PDF
Тарас Григорович Савченко 170-176