DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-3(73)-12-17

ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ: СТРУКТУРА ТА НОВІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОНЯТТЯ

Маргарита Самвелівна Амбарчян

Анотація


Досліджується нова для України сфера бухгалтерського обліку облік у державному секторі, що утворена у результаті інтеграції обліку в бюджетних установах та обліку в Державній казначейській службі України. Метою статті є визначення змін у складі та структурі Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі. У процесі дослідження використано низку наукових методів, серед яких порівняння, групування, аналіз, синтез. Під час дослідження автором отримано такі результати: визначено спільні та відмінні елементи Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів; виокремлено нові концептуальні поняття, що застосовуються в обліку в державному секторі; наведено індикативні ознаки обмінних та необмінних операцій. Отримані наукові результати дозволять читачам ознайомитись із нововведеннями у сфері обліку в державному секторі, які формують інформаційну базу для прийняття рішень у секторі загального державного управління.


Ключові слова


облік у державному секторі; План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі; обмінні операції; необмінні операції; умовні доходи; умовні витрати

Повний текст:

PDF

Посилання


IPSAS 9: Revenue from Exchange Transactions [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ipsas.be/ipsas-9-revenue-from-exchange-transactions.html.

Miller Sh.H. Factors that may indicate an exchange transaction / Sh.H. Miller [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nonprofitaccountingbasics.org/revenue-grants/exchange-transactions.

Summary of Statement № 33 Accounting and Financial Reporting for Non-exchange Transactions [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.gasb.org/st/summary/gstsm33.html.

Ловінська Л.Г. Світовий досвід запровадження міжнародних стандартів у бухгалтерському обліку державного сектору / Л.Г. Ловінська, Л.В. Гізатуліна // Фінанси України. – 2012. – № 6. – С. 76–87.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 134 «Фінансові інструменти» : Наказ Міністерства фінансів України від 18.05.2012 № 568 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/main?&cat_id=83023&stind =11.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 124 «Доходи» : Наказ Міністерства фінансів України від 24.12.2010 № 1629 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/main?&cat_id=83023&stind=11.

Податковий кодекс України : Закон Верховної Ради України від 02.12.2010 № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ : Наказ Міністерства фінансів України від 26.06.2013 № 611 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1214-13.

Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі : Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.2013 № 1203 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0161-14.

Про затвердження Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007–2015 роки : Постанова Кабінету Міністрів України від 16.01.2007 № 34 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=888-2007-%F0.

Свірко С.В. Побудова системи рахунків бухгалтерського бюджетного обліку в умовах формування інтегрованого інформаційного забезпечення управління державними фінансами України / С.В. Свірко, А.І. Фаріон // Незалежний аудитор : наук.-практ. журн. – 2013. – № 4 (II). – С. 20–27.

Свірко С.В. Теоретичні засади бухгалтерського обліку в секторі загального державного управління / С.В. Свірко, А.І. Фаріон // Фінанси, облік і аудит. – 2013. – № 2. – С. 223–241.

Свірко С.В. Розвиток оцінки нефінансових активів у бюджетних установах: історичні традиції та сучасні тенденції / С.В. Свірко // Незалежний аудитор : наук.-практ. журн. – 2013. – № 5 (IIІ). – С. 23–34.

Юрій С.І. Казначейська система : підручник / С.І. Юрій, В.І. Стоян, М.Й. Мац. – Тернопіль, 2002. – 394 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Маргарита Самвелівна Амбарчян

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.