DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-3(73)-94-100

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА: СТРАТЕГІЧНИЙ АСПЕКТ

Ольга Петрівна Пащенко

Анотація


Розглянуто особливості формування конкурентних переваг підприємства, поглиблено теоретичні та методичні основи формування конкурентних переваг. Оцінено підходи до формування стійких та довгострокових конкурентних переваг.

Узагальнено вимоги, яким мають відповідати конкурентні переваги підприємства, а також визначено фактори, від яких залежить можливість забезпечення конкурентних переваг.

Розроблено авторський підхід до визначення поняття «конкурентна стратегія підприємства», запропоновано її розуміти як курс розвитку фірми, спосіб досягнення цілей, який вона визначає для себе, керуючись власними міркуваннями в межах своєї політики, використовуючи внутрішні та зовнішні конкурентні переваги.

Розроблено модель стратегічного управління розвитком підприємства на основі формування конкурентних переваг. Запропонована модель дозволить врахувати максимально можливі фактори, що впливають на процес розробки та реалізації стратегії, зменшать ризики. Визначено, що важливим етапом стратегічного управління розвитком підприємства на основі формування конкурентних переваг є управління змінами та опором змінам, що викликані впливом факторів зовнішнього та внутрішнього середовища.


Ключові слова


конкурентні переваги підприємства; стійкі конкурентні переваги; конкурентні стратегії; модель стратегічного управління розвитком підприємства

Повний текст:

PDF

Посилання


Аранчій В.І. Теоретичні аспекти формування конкурентних стратегій аграрних підприємств / В.І. Аранчій, С.П. Зоря, А.О. Лантух [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/5.3/3.pdf.

Іванов Ю.Б. Стратегія формування конкурентних переваг підприємства в умовах інтенсивної конкурентної боротьби / Ю.Б. Іванов, О.Ю. Іванова // Проблеми економіки. – Х. : Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2012. – № 4. – С. 121–128.

Кривенко М. Стратегія формування конкурентних переваг підприємства / М.Кривенко // Вісник Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка : Економіка. – К., 2008. – № 99–100. – С. 44–48.

Криворучко Я.Ю. Формування конкурентних переваг підприємства у контексті управління відносинами із бізнес-партнерами / Я.Ю. Криворучко, Л.Р. Прийма [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://readera.org/article/formuvannja-konkurentnyekh-perevah-pidpryeyemstva-u-konteksti-upravlinnja-10171982.html.

Кузнецова І.О. Формування стійких конкурентних переваг: концептуальна модель / І.О. Кузнецова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://liber.onu.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/notices/index/IdNotice:385030/Source:default.

Харчук Т.В. Підходи до визначення конкурентних переваг підприємства / Т.В. Харчук // Экономика и управление. – 2011. – № 6. – С. 68–71.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Ольга Петрівна Пащенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.