СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА: ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ТА ІНТЕГРАЦІЇ

Лариса Валеріївна Протасова

Анотація


Узагальнено методичні рекомендації щодо інтеграції процесу стратегічного планування розвитку з існуючим процесом планування діяльності підприємства. Розкрито послідовність та відображено логіку інтеграції процесу стратегічного планування розвитку. Рекомендовано діагностику існуючого підходу до стратегічного планування проводити шляхом експертної оцінки з використанням розробленої автором програми «СП Expert», функціональними кроками якої є: а) проведення експертної оцінки визначення міри наближеності існуючої практики стратегічного планування до визначеного експертами «еталона» процесу стратегічного планування розвитку підприємства відповідно до запропонованих критеріїв; б) проведення ранжування та відбору критеріїв з урахуванням значення скоригованої оцінки; в) формування переліку критеріїв відповідності існуючого процесу стратегічного планування «еталонному», розподіл планової суми фінансування заходів щодо освоєння «еталонного» процесу стратегічного планування.


Ключові слова


стратегічне планування розвитку підприємств; експертна оцінка процесу планування; інтеграція процесу стратегічного планування

Повний текст:

PDF

Посилання


Ансофф И. Стратегическое управление / И.Ансофф ; сокр. пер. с англ. ; науч. ред. и авт. предисл. Л.И. Евенко. – М. : Экономика, 1989. – 519 с.

Зелль А. Концепція стратегічного планування підприємства / А.Зелль // Журнал європейської економіки. – 2006. – № 3. – С. 237–254.

Кизим М.О. Збалансована система показників : монографія / М.О. Кизим, А.А. Пилипенко, В.А. Зінченко. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2007. – 192 с.

Кучер В.А. Механізм стратегії розвитку підприємства / В.А. Кучер, Т.М. Міняйло // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. – 2010. – № 1. – С. 95–99.

Bearden William O. Marketing / William O. Bearden, Thomas N. Ingram, Raymond W. Lafarge. – Boston : McGraw-Hill, 2001. – 596 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-3(73)-101-105

Copyright (c) 2016 Лариса Валеріївна Протасова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.