ДИЛЕМА ДИСКРЕТНОСТІ ТА ПРАВИЛА У ФІСКАЛЬНІЙ І МОНЕТАРНІЙ ПОЛІТИЦІ

Тарас Григорович Савченко

Анотація


Досліджується дилема застосування дискреційних заходів та правил (автоматичних механізмів) у економічній політиці як одного з іманентних її протиріч. На основі вивчення міжнародного досвіду зроблено висновок щодо активного застосування фіскальних та монетарних правил у практиці державного регулювання економічних процесів у зарубіжних країнах. Фіскальна та монетарна політика в Україні ґрунтуються на застосуванні дискреційних заходів, що обумовлює їх ситуативний характер, знижує можливість прогнозування  та не сприяє формуванню довіри з боку суб’єктів економічних відносин. У роботі запропоновано методологічний підхід до аналізу протиріч економічної політики, що визначають глибинні детермінанти її розвитку. За результатами застосування даного підходу обґрунтовано доцільність застосування експліцитних монетарних правил Національним банком України та необхідність підвищення дієвості фіскальних (бюджетних) правил в Україні.  


Ключові слова


монетарна політика; фіскальна політика; монетарне правило; дискреційна політика; фіскальне правило

Повний текст:

PDF

Посилання


Бюджетний кодекс України : Закон України від 8 липня 2010 р. № 2456-VI (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/page?text=%E1%EE%F0%E3.

Дмитренко Г. Роль фіскальної політики в антициклічному регулюванні економіки / Г.Дмитренко // Вісник Нац. акад. держ. упр. – 2009. – № 3. – С. 79–86 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : irbis-nbuv.gov.ua.

Кудрин А. Влияние доходов от экспорта нефтегазовых ресурсов на денежно-кредитную политику России / А.Кудрин // Вопросы экономики. – 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : library.iet.ru.

Лагутін В.Д. Пріоритети координації бюджетної та монетарної політики в Україні / В.Д. Лагутін // Фінанси України. – 2011. – № 10. – С. 3–14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : irbis-nbuv.gov.ua.

Матвеева Т.Ю. Введение в макроэкономику / Т.Ю. Матвеева. – Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2007. – С. 456–459.

Чурій О. Монетарна політика НБУ: вчора, сьогодні, завтра / О.Чурій, С.Ніколайчук // Дзеркало тижня. Україна. – 2015. – № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gazeta.dt.ua/macrolevel/monetarna-politika-nbu-vchora-sogodni-zavtra-_.html.

Clarida R. The Fed is Ready to Raise Rates: Will Past be Prologue? / Richard Clarida // International Finance. – Р. 93–108. – Spring 2015. – Vol. 18. – Issue 1.

McCallum Bennett T. Remarks on John Taylor’s Contributions / Bennett T. McCallum // Carnegie Mellon University. Shadow Open Market Committee Meeting. – New York, 2015. – March 20.

Melitz J. Non-Discretionary and Automatic Fiscal Policy in the EU and the OECD / J.Melitz // Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques. – 2005. – 30 p. – № 2005-10 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.crest.fr/doctravail/document/2005-10.pdf.

Orphanides A. Taylor Rules / A.Orphanides // Finance and Economics Discussion Series Divisions of Research & Statistics and Monetary Affairs Federal Reserve Board, Washington D.C., 2007.

Taylor John B. Discretion versus policy rules in practice / John B. Taylor // Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy. – 1993. – № 39.

Taylor John B. Using Monetary Policy Rules in Emerging Market Economies / John B. Taylor // Conference «Stabilization and Monetary Policy: The International Experience». – 2000. – November.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-3(73)-170-176

Copyright (c) 2016 Тарас Григорович Савченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.