ДОЛУЧЕННЯ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ СИСТЕМ

Ольга Миколаївна Сазонець, Олег Леонідович Пінчук

Анотація


На сучасному етапі розвитку країн, в умовах техноглобалізму, відбуваються структурні зміни в інформаційному середовищі. Тому необхідним є формування бази знань, що структурує знання як об’єкт управління. Цим займається наукометрія, що досить розвинута в країнах Євросоюзу. В статті подано опис першої системи розрахунку індексу наукових посилань — Science Citation Index (SCI). Основним надбанням цього проекту була можливість пошуку інформації не лише за автором чи тематичним рубрикатором, а й за списком цитованої літератури. Подано визначення наукометричної бази у такому вигляді: наукометрична база даних (НМБД) – це бібліографічна і реферативна база даних з інструментами для відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях.

Розглянуто найбільш авторитетні європейські наукометричні бази. Показано, що вони мають інструменти оцінки продуктивності, які дозволяють відстежувати вплив наукових робіт і публікацій, окремих вчених і науково-дослідних установ. В Україні кризовий стан у галузі наукової та науково-технічної діяльності, як і в економіці в цілому, потребує негайної організації загальнодержавної наукометричної системи.


Ключові слова


знання; інформаційне середовище; інформація; Євросоюз; наукометрія; наукометрична база; цитованість

Повний текст:

PDF

Посилання


Білощицький А.О. Наукометричні бази та індикатори цитування наукових публікацій / А.О. Білощицький, В.Д. Гогунський // Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві. – О. : Бахва А.О., 2013. – Вип. 4 (5).

Друкер П. Управление в обществе будущего / П.Друкер. – М. : ООО «И.Д. Вильямс», 2007. – 320 с.

Коляда А.С. Разработка проекта информационно-аналитической системы извлечения и обработки информации из наукометрических баз данных / А.С. Коляда, А.А. Негри, Е.В. Колесникова // Управління проектами: стан та перспективи : Матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. – Миколаїв : НУК, 2013. – С. 348.

Москалева О. Наукометрия: от индексов к деньгам / О.Москалева [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.gazeta.ru/science/2013/01/21_a_ 4934281.shtml.

Сидорский С.С. Формировать экономику знаний / С.С. Сидорский // Экономика Беларуси. – 2007. – № 4. – С. 6–14.

Флегантов Л. Для чего нам нужны международные наукометрические базы данных / Л.Флегантов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://web-in-learning.blogspot.com/2012/11/blog-post_24.html].

BASE [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.base-search.net/about/en/.

DOAJ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.doaj.org.

Drucker P.F. Management Challenges for the 21st Century / P.F. Drucker. – Oxford : Elsevier, 1999 – 205 p.

Index Copernicus [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Index_Copernicus.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-3(73)-128-133

Copyright (c) 2016 Ольга Миколаївна Сазонець, Олег Леонідович Пінчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.