ДОЛУЧЕННЯ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ СИСТЕМ

Автор(и)

  • Ольга Миколаївна Сазонець Національний університет водного господарства та природокористування
  • Олег Леонідович Пінчук Національний університет водного господарства та природокористування

DOI:

https://doi.org/10.26642/jen-2015-3(73)-128-133

Ключові слова:

знання, інформаційне середовище, інформація, Євросоюз, наукометрія, наукометрична база, цитованість

Анотація

На сучасному етапі розвитку країн, в умовах техноглобалізму, відбуваються структурні зміни в інформаційному середовищі. Тому необхідним є формування бази знань, що структурує знання як об’єкт управління. Цим займається наукометрія, що досить розвинута в країнах Євросоюзу. В статті подано опис першої системи розрахунку індексу наукових посилань — Science Citation Index (SCI). Основним надбанням цього проекту була можливість пошуку інформації не лише за автором чи тематичним рубрикатором, а й за списком цитованої літератури. Подано визначення наукометричної бази у такому вигляді: наукометрична база даних (НМБД) – це бібліографічна і реферативна база даних з інструментами для відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях.

Розглянуто найбільш авторитетні європейські наукометричні бази. Показано, що вони мають інструменти оцінки продуктивності, які дозволяють відстежувати вплив наукових робіт і публікацій, окремих вчених і науково-дослідних установ. В Україні кризовий стан у галузі наукової та науково-технічної діяльності, як і в економіці в цілому, потребує негайної організації загальнодержавної наукометричної системи.

Біографії авторів

Ольга Миколаївна Сазонець, Національний університет водного господарства та природокористування

O.M. Sazonets

Олег Леонідович Пінчук, Національний університет водного господарства та природокористування

O.L. Pinchuk

Посилання

Білощицький А.О. Наукометричні бази та індикатори цитування наукових публікацій / А.О. Білощицький, В.Д. Гогунський // Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві. – О. : Бахва А.О., 2013. – Вип. 4 (5).

Друкер П. Управление в обществе будущего / П.Друкер. – М. : ООО «И.Д. Вильямс», 2007. – 320 с.

Коляда А.С. Разработка проекта информационно-аналитической системы извлечения и обработки информации из наукометрических баз данных / А.С. Коляда, А.А. Негри, Е.В. Колесникова // Управління проектами: стан та перспективи : Матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. – Миколаїв : НУК, 2013. – С. 348.

Москалева О. Наукометрия: от индексов к деньгам / О.Москалева [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.gazeta.ru/science/2013/01/21_a_ 4934281.shtml.

Сидорский С.С. Формировать экономику знаний / С.С. Сидорский // Экономика Беларуси. – 2007. – № 4. – С. 6–14.

Флегантов Л. Для чего нам нужны международные наукометрические базы данных / Л.Флегантов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://web-in-learning.blogspot.com/2012/11/blog-post_24.html].

BASE [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.base-search.net/about/en/.

DOAJ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.doaj.org.

Drucker P.F. Management Challenges for the 21st Century / P.F. Drucker. – Oxford : Elsevier, 1999 – 205 p.

Index Copernicus [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Index_Copernicus.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-12-18

Номер

Розділ

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ