DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-3(73)-85-93

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ ВНЗ УКРАЇНИ

Оксана Борисівна Моргулець

Анотація


Відображено загальний стан діяльності ВНЗ України, зокрема тенденції в динаміці: контингенту студентів у розрізі вступ/випуск, джерел фінансування, галузей освіти; кількості ВНЗ у розрізі рівнів акредитації, типів та форм власності; відтоку вітчизняних студентів за кордон та кількості іноземних студентів у вітчизняних вишах; кількісної та якісної характеристики викладацького складу; витрат на вищу освіту та витрат на фінансування одного студента, порівняно з витратами в інших країнах.

Практичну цінність містять результати ґрунтовного аналізу діяльності ВНЗ, які розкривають сучасний стан та тенденції розвитку ВНЗ в умовах трансформації системи вищої освіти України та її інтеграції у європейський освітній простір. Оцінка діяльності ВНЗ свідчить про те, що реорганізація системи вищої освіти, яка нині триває, уже дає свої плоди, головним з яких є зародження нових компетентностей вишів – самовиживання і саморозвитку навіть у кризових умовах.  Представлені результати дослідження покращують розуміння стану і проблем діяльності ВНЗ, створюють підґрунтя для подальших розробок у сфері розбудови вітчизняної системи освіти та підвищення якості підготовки молодих фахівців. 


Ключові слова


вища освіта; вищий навчальний заклад (ВНЗ); контингент студентів; витрати на освіту; управління ВНЗ

Повний текст:

PDF

Посилання


Моніторинг інтеграції української системи вищої освіти в Європейський простір вищої освіти та наукового дослідження: моніторингове дослідження : аналіт. звіт / Міжнарод. благод. Фонд «Міжнародний Фонд досліджень освітньої політики» ; за заг. ред. Т.В. Фінікова, О.І. Шарова. – К. : Таксон, 2014. – 144 с.

Національні рахунки освіти України у 2013 році : статистичний бюлетень / Державна служба статистики України. – К., 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

Освіта в Україні – 2013. Аналітична довідка Центру дослідження суспільства [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.cedos.org.ua/ uk/osvita/osvita-v-ukraini-2013.

Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2014/15 навчального року : статистичний бюлетень / Державна служба статистики України. – 2015 (аналогічні за 2009/10–2013/14 н. р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Оксана Борисівна Моргулець

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.