СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ ВНЗ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Оксана Борисівна Моргулець Київський національний університет технологій та дизайну, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.26642/jen-2015-3(73)-85-93

Ключові слова:

вища освіта, вищий навчальний заклад (ВНЗ), контингент студентів, витрати на освіту, управління ВНЗ

Анотація

Відображено загальний стан діяльності ВНЗ України, зокрема тенденції в динаміці: контингенту студентів у розрізі вступ/випуск, джерел фінансування, галузей освіти; кількості ВНЗ у розрізі рівнів акредитації, типів та форм власності; відтоку вітчизняних студентів за кордон та кількості іноземних студентів у вітчизняних вишах; кількісної та якісної характеристики викладацького складу; витрат на вищу освіту та витрат на фінансування одного студента, порівняно з витратами в інших країнах.

Практичну цінність містять результати ґрунтовного аналізу діяльності ВНЗ, які розкривають сучасний стан та тенденції розвитку ВНЗ в умовах трансформації системи вищої освіти України та її інтеграції у європейський освітній простір. Оцінка діяльності ВНЗ свідчить про те, що реорганізація системи вищої освіти, яка нині триває, уже дає свої плоди, головним з яких є зародження нових компетентностей вишів – самовиживання і саморозвитку навіть у кризових умовах.  Представлені результати дослідження покращують розуміння стану і проблем діяльності ВНЗ, створюють підґрунтя для подальших розробок у сфері розбудови вітчизняної системи освіти та підвищення якості підготовки молодих фахівців. 

Біографія автора

Оксана Борисівна Моргулець, Київський національний університет технологій та дизайну

O.B. Morhulets

Посилання

Моніторинг інтеграції української системи вищої освіти в Європейський простір вищої освіти та наукового дослідження: моніторингове дослідження : аналіт. звіт / Міжнарод. благод. Фонд «Міжнародний Фонд досліджень освітньої політики» ; за заг. ред. Т.В. Фінікова, О.І. Шарова. – К. : Таксон, 2014. – 144 с.

Національні рахунки освіти України у 2013 році : статистичний бюлетень / Державна служба статистики України. – К., 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

Освіта в Україні – 2013. Аналітична довідка Центру дослідження суспільства [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.cedos.org.ua/ uk/osvita/osvita-v-ukraini-2013.

Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2014/15 навчального року : статистичний бюлетень / Державна служба статистики України. – 2015 (аналогічні за 2009/10–2013/14 н. р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-12-18

Як цитувати

Моргулець, О. Б. (2015). СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ ВНЗ УКРАЇНИ. «Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, (3(73), 85–93. https://doi.org/10.26642/jen-2015-3(73)-85-93