ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННИХ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ У СЕГМЕНТІ УКРАЇНСЬКОГО МЕРЕЖЕВОГО БІЗНЕСУ

Ольга Іванівна Грабар

Анотація


Наведено результати дослідження динаміки розвитку українського сегмента різних соціальних мереж у глобальній мережі Інтернет. Розглянуто загальні методи створення і розробки Інтернет-магазину. Представлено  методи створення і розробки маркетингових комунікацій для Інтернет-магазинів та їх вплив на розвиток електронного бізнесу в Україні. Наводиться детальний аналіз статистичних даних по віковому та гендерному розподілу українського сегмента найбільших світових соціальних мереж.  Також представлені нові інструменти для маркетингових комунікацій, розроблені в кожній із розглянутих соціальних мереж. Узагальнено основні принципи проведення рекламної кампанії для Інтернет-магазинів з використанням цільової аудиторії певних груп у соціальних мережах. 


Ключові слова


Інтернет-магазин; електронні соціальні мережі; реклама; маркетингові комунікації

Повний текст:

PDF

Посилання


Boyd D. Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship / D.Boyd, N.Ellison // Journal of Computer-Mediated Communication. – 2007. – Т. 13. – № 1. – С. 210–230.

Buss A. Online Communities Handbook: Building Your Business and Brand on the Web / A.Buss, N.Strauss. – Berkeley, CA : New Riders, 2009.

Shirky C. Here Comes Everybody: The Power of Organizations without Organizations / C.Shirky. – New York : Penguin, 2008.

Основи інформаційних систем : навч. посібник / за ред. В.Ф. Ситника. – 2-ге вид., перероб. і доп. – 2013. – 411 с.

Бебик В. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка паблікрилейшнз : монографія / В.Бебик. – К. : МАУП, 2009. – 438 с.

Інформаційні системи : підручник / В.П. Бондар, В.О. Новак, В.В. Матвєєв, М.О. Карпенко. – 2-ге вид. – К. : Каравелла, 2010. – 536 с.

Eрмолова Н.A. Продвижение бизнеса в социальных сетях Facebook, Twitter, Google+ / Н.A. Eрмолова. – М. : Альпина Паблишер, 2013. – 357 с.

Хамел Г. Конкурируя за будущее. Создание рынков завтрашнего дня / Г.Хамел, К.К. Прахалад ; пер. с англ. – М. : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2012. – 288 с.

Социальные сети и виртуальные сетевые сообщества / отв. ред. Л.Н. Верченов, Д.В. Ефременко, В.И. Тищенко. — М. : ИНИОН РАН, 2013. — 360 с.

Електронне видання журналу Watcher [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://watcher.com.ua/.

Електронне видання журналу AIN [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ain.ua/2014/08/21/537620.

Електронне видання журналу Gemius [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.gemius.ru/544/kakogo-vozrasta-polzovateli-facebook-22048.html.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-3(73)-54-61

Copyright (c) 2016 Ольга Іванівна Грабар

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.