DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-3(73)-39-44

ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Марія Володимирівна Якименко

Анотація


Визначено основні складові забезпечення системи управління прибутком суб’єкта господарювання та приділено увагу інформаційному забезпеченню, від організації якого залежить ефективність усієї системи управління підприємством. Досліджено особливості системи бухгалтерського обліку як інформаційної складової системи ризик-орієнтованого управління з двох точок зору: як індикатора наявності ризиків господарської діяльності та як джерела виникнення внутрішніх господарських ризиків. Враховуючи існування на підприємстві одночасно зовнішніх та внутрішніх факторів ризиків господарської діяльності, наявність системи внутрішніх показників, які формуються в системі бухгалтерського обліку, побудовано взаємозв’язок джерел інформації, факторів появи ризиків діяльності та ризиків фінансових результатів. Запропоновано в процесі управління фінансовими результатами підприємства проводити аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів господарських ризиків щодо характеру контрольованості в розрізі: контрольовані, частково контрольовані та неконтрольовані. Такий аналіз запропоновано проводити з метою визначення можливості здійснення управління як факторами появи господарських ризиків, так і ризиками, що існують на підприємстві.


Ключові слова


ризик; фактор ризику; інформаційне забезпечення; контрольованість; система бухгалтерського обліку; фінансові результати

Повний текст:

PDF

Посилання


Бланк И.А. Управление прибылью / И.А. Бланк. – 3-е изд., перераб. и доп. – К. : Ника-Центр, 2007. – 768 с.

Блонська В.І. Вдосконалення формування та використання прибутку підприємства / В.І. Блонська, О.І. Вужинська // Науковий вісник НЛТУ України. – 2008. – № 18.1. – С. 122–128.

Кальмук Н.В. Управління прибутком підприємства у сучасних умовах / Н.В. Кальмук, С.Т. Дуда [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/15_5/254_Kamalczuk_15_5.pdf.

Мантуленко В.В. Управление прибылью предприятия / В.В. Мантуленко, А.А. Керженцева // Инновационная экономика : материалы междунар. науч. конф. (г. Казань, октябрь 2014 г.). – Казань : Бук, 2014. – С. 48–50.

Нагайчук В.В. Показники оцінки якості прибутку підприємства та їх залежність від обраної стратегії / В.В. Нагайчук [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchtei/2011_2_1/NV-2011-V2_23.pdf.

Панченко І.А. Роль бухгалтерського обліку в системі ризик-орієнтованого управління / І.А. Панченко // Вісник ЖДТУ / Серія : Економічні науки. – Житомир, 2012. – № 3 (61). – С. 138–141.

Ткаченко Є.Ю. Сучасні підходи до управління прибутком промислового підприємства / Є.Ю. Ткаченко // Гуманітарний вісник ЗДІА. – 2011. – № 47. – С. 270–276.

Харченко С.В. Современные информационные модели учетного обеспечения управления и формирования прибылью / С.В. Харченко // Молодой ученый. – 2013. – № 12. – С. 377–382.

Чешко С.О. Модели управления прибылью / С.О. Чешко // Молодой ученый. –2013. – № 6. – С. 474–477.

Чорна О.М. Механізм управління прибутком в Україні / О.М. Чорна, О.О. Мацнєва // Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. – 2012. – № 1. – С. 30–35.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Марія Володимирівна Якименко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.