№ 4(86) (2018)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ЕКОНОМІКА

Аналітична оцінка фінансового стану підприємств сільського господарства PDF
Ніна Анатоліївна Волкова 3-7
Прогнозування соціально-економічного розвитку України з урахуванням впливу тіньових схем виведення капіталу PDF
Ольга Віталіївна Кузьменко, Антон Олександрович Бойко, Вікторія Володимирівна Боженко 8-14
Оцінювання рівня професійної підготовки кадрів як визначальний етап формування персоналу підприємства PDF
Вячеслав Олександрович Ткачук, Ірина Русланівна Бондарчук, Ніна Павлівна Осадчук 15-19
Структура економічної системи: інституційний зріз PDF
Юрій Володимирович Ущаповський 20-24
Оцінка розвитку та захищеності інтелектуального капіталу закладів вищої освіти східної України PDF (English)
Ye. Khaustova, M. Denysenko 25-33
Інституційні чинники інфраструктурного забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору України PDF
Георгій Ревазович Хвічія-Дуве 34-38

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Методи управління ризиками факторингового бізнесу та їх облікове забезпечення PDF
Ірина Миколаївна Вигівська, Вікторія Костянтинівна Макарович 39-42
Сучасний механізм венчурного фінансування соціальних проектів у конфліктні часи: обліковий вимір PDF
Ірина Миколаївна Вигівська, Ганна Юріївна Хоменко 43-47
Особливості внутрішнього аудиту банківської діяльності PDF
Петро Олексійович Куцик, Марія Юріївна Чік 48-52
Систематика управлінської звітності державних закладів вищої освіти PDF
Світлана Володимирівна Свірко, Тетяна Михайлівна Тростенюк 53-60
Суб’єктний склад системи економічного аналізу формування та реалізації проекту державно-приватного партнерства PDF
Михайло Іванович Тітарчук, Володимир Володимирович Ковальчук 61-66
Вплив тіньової економіки на формування показників фінансової звітності підприємств PDF
Ганна Юріївна Хоменко, Анна Миколаївна Мошак 67-69
Документування як елемент методу бухгалтерського обліку в забезпеченні якості інформаційних ресурсів PDF
Антоніна Юліївна Щирська, Тетяна Михайлівна Кочин 70-75
Нормативно-правове регулювання обліку нематеріальних активів підприємств PDF
Валентина Валеріївна Ясишена 76-83

МЕНЕДЖМЕНТ

Особливості позиціонування конкурентоспроможного бренду PDF
О. А. Ковальчук 84-86
Домінанти розвитку логістичної діяльності підприємства PDF
Анастасія Ігорівна Лепіхова, Ольга Михайлівна Пєтухова 87-91
Теоретичні засади екологічного менеджменту як засобу управління природоохоронною діяльністю PDF
Галина Миколаївна Тарасюк, Вікторія Степанівна Дударчик 92-95

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Навантаження біженців на країни та території при формуванні політики щодо біженців та шукачів притулку PDF
Віктор Валерійович Євдокимов, Катерина Володимирівна Шиманська 96-104

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Аналітична оцінка сучасного стану та перспектив розвитку ринку страхування життя в Україні PDF
Ярина Андріївна Танчак 105-110
Оцінка ефективності податкового регулювання обсягу тінізації економіки в Україні PDF
Інна Володимирівна Тютюник, Яна Володимирівна Кобушко 111-116
Концептуальні засади фінансового механізму державно-приватного партнерства PDF
Богдана Степанівна Шулюк 117-122