DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2018-4(86)-25-33

Оцінка розвитку та захищеності інтелектуального капіталу закладів вищої освіти східної України

Ye. Khaustova, M. Denysenko

Анотація


Сучасні емпіричні дослідження інтелектуального капіталу (ІК) пов’язані зі встановлення взаємовпливу між його складовими, а також його впливу на продуктивність суб’єктів господарювання. Мета статті полягає в порівняльній оцінці складових інтелектуального капіталу з інтерпретацією впливу їх динаміки на рівень розвитку ІК закладу вищої освіти (ЗВО) за умов скорочення однієї із складових ІК або різкого падіння обсягів наданих послуг.
Дослідження стану розвитку та захищеності складових ІК передбачало проведення факторного аналізу (метод головних компонент) ключових показників діяльності ЗВО. Виходячи з нормалізованих значень вхідних показників та їх вагових значень за результатами досліджень факторних навантажень було розраховано інтегральний показник розвитку та захищеності за складовими ІК для окремого ЗВО. При нормалізації вхідних показників деякі з них могли набувати нульового значення, тому з метою запобігання отримання нульових значень інтегрального показника розвитку та захисту окремої складової та ІК в цілому для їх розрахунків було використано нормовану адитивну згортку. Для трактування їх значень було розроблено шкалу оцінювання різних рівнів розвитку та захищеності ІК в інтервалі від -1 до 1.
В умовах евакуації при суттєвому скороченні діяльності та падінні продуктивності фактичний стан розвитку та захищеності клієнтського капіталу залежав від здатності університету відновлювати або не втрачати контингент студентів. Рівень захищеності людського капіталу визначався здатністю швидко наростити його рівень за рахунок зовнішніх ресурсів, а рівень захищеності інноваційного капіталу – здатністю відновлювати або зберігати показники інноваційно-наукової діяльності. Значення інтегральних показників розвитку та захищеності за складовими ІК коливалися в межах [-0.9, 1] та відповідають реальними тенденціями в діяльності ЗВО після їх вимушеного територіального переміщення. Але серед ЗВО спостерігалась одночасно однакова (або позитивна, або негативна) динаміка інтегральних показників людського та інноваційного капіталів. Аналогічну закономірність підтверджують дослідження в діяльності промислових компаній та фінансових установ.
Запропонований метод визначення рівня розвитку та захищеності ІК має універсальний характер та може враховувати різні комбінації показників в залежності від завдань управління ЗВО. Крім того, завдяки нормалізації чинників проблем із включенням до аналізу показників з різними одиницями виміру не виникає. А також використання відносних показників дозволяє співсталяти їх значення для різних за маштабами діяльності закладів. Метод передбачає проведення нефінансового аналізу складових ІК, а також не базується на суб’єктивних значеннях показників, що характерна для експертних методів з бальною шкалою оцінок.

Ключові слова


інноваційний капітал; людський капітал; клієнтський капітал; розвиток капіталу; скорочення капіталу; відновлення капіталу; факторний аналіз

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Andreeva, T. and Garanina, T. (2017), «Intellectual Capital and Its Impact on the Financial Performance of Russian Manufacturing Companies», Foresight and sti governance, Iss. 11 (1), Рр. 31–40.

Ayub, U., Kausar, A. and Qadri, M. (2017), «Linking Human Capital and Organisational Innovative Capabilities of Financial Institutions: Evidence from a Developing Country of South Asia», Journal of information & knowledge management, Iss. 16 (4). Р. 10.

Breus, S. and Khaustova, Ye. (2016), «Vykorystannia zbalansovanoi systemy pokaznykiv u diialnosti vyshchykh navchalnykh zakladiv», Aktualni problemy ekonomiky, No. 9 (183), Pp. 109–116, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2016_9_15

Dzenopoljac, V., Yaacoub, C., Elkanj, N. and Bontis, N. (2017), «Impact of intellectual capital on corporate performance: evidence from the Arab region», Journal of Intellectual Capital, Vol. 18, Iss.4, Pp. 884–903, available at: https://doi.org/10.1108/JIC-01-2017-0014

Herv´e, Abdi (2010), Normalizing Data. In Neil Salkind (Ed.), Encyclopedia of Research Design, Thousand Oaks, CA, Sage, available at: https://www.utdallas.edu/~herve/abdi-Normalizing2010-pretty.

Kozhushko, O. (2016), Substantiation of indicators for assessing the level of protection of intellectual capital of an industrial enterprise, Publishing Centre of educational literture, Kyiv, 182 p.

Marco, B., John, D., Francesca, M. and Paolo, T. (2018), «Identifying future directions for IC research in education: a literature review», Journal of Intellectual Capital, Vol. 19, Iss. 1, Pp.10–33.

Pedro, Eu., Leitão, J. and Alves, H. (2018), «Intellectual capital and performance: Taxonomy of components and multi-dimensional analysis axes», Journal of Intellectual Capital, Vol. 19, Iss. 2, Pp. 407–452.

Verhovna rada Ukrainy «Pro zatverdzhennia Metodyky rozrakhunku intehralnykh rehionalnykh indeksiv ekonomichnoho rozvytku», available at: http://uazakon.com/documents/date_1a/ pg_ibcnog/index.htm

Reitynh VNZ TOP-200 Ukraina 2013/2014, available at: http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=3281

Reitynh VNZ TOP-200 Ukraina 2014/2015, available at: http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=4069

Reitynh VNZ TOP-200 Ukraina 2015/2016, available at: http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=4757

Tutova, O.V. (2015), «Vymirjuvannja rivnja ljuds’kogo rozvytky za dopomogoju medodiv agreguvannja», Ekonomiko matematychna modeljuvannja social’no ekonomichyh system, zb. nauk. pracjuju, NAN Ukrai’ny, MON Ukrai’ny, Iss. 20, С. 379, С. 343–355, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/emmses_2015_20_21

Vladimír Bureš, (2018), «Self-assessment of intellectual capital in an organisation: Inclusion of internal view, dynamics, and topicality», Journal of Intellectual Capital, Vol. 19, Iss. 2, Pp. 387–406, available at: https://doi.org/10.1108/JIC-12-2016-0135

EDU «Zvit V. Dahl EUNU, Ph.D., professor O.V. Porkoyan», available at: http://snu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/01/Zvit2016.pdf

EDU «Zvit v.o rektora DONNTY Ljashka Ja.O. pro vykonannja obov’jazkiv za 2015 rik», available at: http://donntu.edu.ua/2016/publ/zvit_rektor2015.pdf

EDU «Zvit v.o rektora DONNTY Ljashka Ja.O. pro vykonannja obov’jazkiv za 2016», available at: http://donntu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/04/zvit_rektor2016.pdf

EDU «Zvіt rektora DonNU іmenі Vasilja Stusa Grinjuka R.F. pro robotu kolektivu unіversitetu za 2016 rіk ta perspektivnі zavdannja rozvitku», available at: http://www.donnu.edu.ua/uk-ua/prozorist-ta-informatsiyna-vidkritist/Pages/default.aspx

EDU «Zvіt rektora DonNU іmenі Vasilja Stusa Grinjuka R.F. pro robotu kolektivu unіversitetu za 2017 rіk ta perspektivnі zavdannja rozvitku», available at: http://www.donnu.edu.ua/uk-ua/prozorist-ta-informatsiyna-vidkritist/Pages/default.aspx

EDU «Zvіt rektora Savchenka S. V. DZ «Lugans'kij nacіonal'nij unіversitet іmenі Tarasa Shevchenka» za perіod z sіchnja 2016 roku po sіchen' 2017 roku, іnformacіjnі materіali, Starobіl's'k, Publishing State institution T. Shevchenko LNU, 139 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Andreeva T. Intellectual Capital and Its Impact on the Financial Performance of Russian Manufacturing Companies / T.Andreeva, T.Garanina // Foresight and sti governance. – 2017. – Iss. 11 (1), Рр. 31–40.
 2. Ayub U. Linking Human Capital and Organisational Innovative Capabilities of Financial Institutions: Evidence from a Developing Country of South Asia / U.Ayub, A.Kausar, M.Qadri // Journal of information & knowledge management. – 2017. – Iss. 16 (4). – Р. 10.
 3. Breus S. Vykorystannia zbalansovanoi systemy pokaznykiv u diialnosti vyshchykh navchalnykh zakladiv / S.Breus, Ye. Khaustova // Aktualni problemy ekonomiky. – 2016. – No. 9 (183). – Pp. 109–116. – Acces mode : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2016_9_15.
 4. Impact of intellectual capital on corporate performance: evidence from the Arab region / V.Dzenopoljac, C.Yaacoub, N.Elkanj, N.Bontis // Journal of Intellectual Capital. – Vol. 18. – Iss.4. – Pp. 884–903. – Acces mode : https://doi.org/10.1108/JIC-01-2017-0014.
 5. Herv´e Abdi Normalizing Data. In Neil Salkind (Ed.) / Abdi Herv´e // Encyclopedia of Research Design.Thousand Oaks. – CA : Sage. – 2010. – Acces mode : https://www.utdallas.edu/~herve/abdi-Normalizing2010-pretty.
 6. Kozhushko O. Substantiation of indicators for assessing the level of protection of intellectual capital of an industrial enterprise / O.Kozhushko. – Kyiv : Publishing Centre of educational literture, 2016. – 182 p.
 7. Identifying future directions for IC research in education: a literature review / B.Marco, D.John, M.Francesca, T.Paolo // Journal of Intellectual Capital. – 2018. – Vol. 19. – Iss. 1. – Pp. 10–33.
 8. Pedro Eu. Intellectual capital and performance: Taxonomy of components and multi-dimensional analysis axes / Eu.Pedro, J.Leitão, H.Alves // Journal of Intellectual Capital. – 2018. – Vol. 19. – Iss. 2. – Pp. 407–452.
 9. Pro zatverdzhennia Metodyky rozrakhunku intehralnykh rehionalnykh indeksiv ekonomichnoho rozvytku. – Acces mode : http://uazakon.com/documents/date_1a/ pg_ibcnog/index.htm.
 10. Reitynh VNZ TOP-200 Ukraina 2013/2014. – Acces mode : http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=3281.
 11. Reitynh VNZ TOP-200 Ukraina 2014/2015. – Acces mode : http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=4069.
 12. Reitynh VNZ TOP-200 Ukraina 2015/2016. – Acces mode : http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=4757.
 13. Тутова О.В. Вимірювання рівня людського розвитку за допомогою методів агрегування / О.В. Тутова // Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем : збірник наукових праць. – Вип. 20. – Київ : Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України і МОН України. – 2015. – 379 с. – С. 343–355. – Acces mode : http://nbuv.gov.ua/UJRN/emmses_2015_20_21.
 14. Vladimír Bureš Self-assessment of intellectual capital in an organisation: Inclusion of internal view, dynamics, and topicality / Vladimír Bureš // Journal of Intellectual Capital. – 2018. – Vol. 19. – Iss. 2. – Pp.387–406. – Acces mode : https://doi.org/10.1108/JIC-12-2016-0135.
 15. Zvit V. Dahl EUNU, Ph.D., professor O.V. Porkoyan. – Acces mode : http://snu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/01/Zvit2016.pdf.
 16. Zvit v.o rektora DONNTY Ljashka Ja.O. pro vykonannja obov’jazkiv za 2015 rik. – Acces mode : http://donntu.edu.ua/2016/publ/zvit_rektor2015.pdf.
 17. Zvit v.o rektora DONNTY Ljashka Ja.O. pro vykonannja obov’jazkiv za 2016 rik. – Acces mode : http://donntu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/04/zvit_rektor2016.pdf.
 18. Zvіt rektora DonNU іmenі Vasilja Stusa Grinjuka R.F. : pro robotu kolektivu unіversitetu za 2016 rіk ta perspektivnі zavdannja rozvitku. – Acces mode : http://www.donnu.edu.ua/uk-ua/prozorist-ta-informatsiyna-vidkritist/Pages/default.aspx.
 19. Zvіt rektora DonNU іmenі Vasilja Stusa Grinjuka R.F. : pro robotu kolektivu unіversitetu za 2017 rіk ta perspektivnі zavdannja rozvitku. – Acces mode : http://www.donnu.edu.ua/uk-ua/prozorist-ta-informatsiyna-vidkritist/Pages/default.aspx.
 20. Zvіt rektora Savchenka S.V. DZ «Lugans'kij nacіonal'nij unіversitet іmenі Tarasa Shevchenka» za perіod z sіchnja 2016 roku po sіchen' 2017 roku. – Starobіl's'k : Publishing State institution T.Shevchenko : LNU, 139 p.
Copyright (c) 2018 Ye. Khaustova, M. Denysenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.