DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2018-4 (86)-15-19

Оцінювання рівня професійної підготовки кадрів як визначальний етап формування персоналу підприємства

Вячеслав Олександрович Ткачук, Ірина Русланівна Бондарчук, Ніна Павлівна Осадчук

Анотація


Присвячено проблемам відбору персоналу. В ній зазначено, що найважливішою складовою частиною найму працівників є професійний відбір, який в основному визначає результативність управління персоналом. Тому в сучасних організаціях надається належна увага відбору персоналу. Визначено місце професійної підготовки кадрів в системі управління персоналом. Встановлено передумови формування об’єктивних даних про рівень професійної підготовки кандидатів на етапі професійного відбору. У роботі проведено огляд сучасних методів підбору персоналу, окреслена загальна схема дій служб персоналу щодо відбору персоналу, визначені параметри підбору кадрів. Систематизовані переваги таких методів підбору кандидатів, як асесмент-центр, професійна співбесіда, кейс-інтерв’ю. Обґрунтовано вплив якості оцінювання кандидатів на формування стабільного персоналу підприємства.

Ключові слова


персонал; кадри; професійна підготовка; оцінювання персоналу; оцінювання професійних компетенцій; формування персоналу; професійний відбір кадрів; кандидати на вакансію

Повний текст:

PDF

Посилання


Babiak, H.P. (2015), «Selection of personnel as an element of the system of personnel management technologies», Rehionalni aspekty rozvytku produktyvnykh syl Ukrainy, No. 20, Pp. 114–120.

Bilinska, T.M. (2011), «Psychophysiological features of professional selection of trolley drivers», Abstract of Ph.D. Thesis, Psychophysiology, Institute of Psychology named after G.S. Kostyuk NAP of Ukraine, Kyiv, 22 p.

Kudria, Ya.V. (2011), «New approaches to personnel policy in personnel management», Problemy nauky, No. 7, Pp. 21–26.

Semenov, V.F. (2015), «Methods and models of selection of personnel of enterprises of resort and recreation sphere», Ekonomichnyi analiz, Vol. 21, No. 2, Pp. 206–212.

Skliar, Ye.P. (2013), «Application of the method-center of appraisal in the evaluation of personnelʼs professional abilities», Visnyk Skhidnoukrainskoho natsionalnoho universytetu imeni V.Dalia, No. 16 (205), Pp. 82–85.

Soloshchuk, M. (2006), «Retraining and advanced training of personnel», Spravochnyk kadrovyka, No. 9, P. 87.

Fedorenko, V.H. (2017), «Tools for professional selection of applicants for vacancies», Ekonomika ta derzhava, No. 9, Pp. 25–27.

Ekwoaba, J.O. (2015), «The impact of recruitment and selection criteria on organizational performance», Global Journal of Human Resource Management, Vol. 3, No. 2, Pp. 22–33.

Fekete, M. (2014), «The Practical Model of Employee Performance Evaluation», International Conference, Portoroz, Slovenia, pp. 141–149.

Robertson, I.T. (2001), «Personnel selection», Journal of Occupational and Organizational Psychology, No. 74, Pp. 441–472.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Баб’як Г.П. Відбір персоналу як елемент системи технологій управління персоналом / Г.П. Баб’як // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України: наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2015. – Вип. 20. – С. 114–120.
  2. Білінська Т.М. Психофізіологічні особливості професійного відбору водіїв тролейбусів : автореф. дис. … на к.п.н. : Спец. 19.00.02 – Психофізіологія / Т.М. Білінська. – Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – К., 2011. – 22 с.
  3. Кудря Я.В. Нові підходи до кадрової політики в управлінні персоналом / Я.В. Кудря // Проблеми науки. – 2011. – № 7. – С. 21–26.
  4. Семенов В.Ф. Методи та моделі відбору персоналу підприємств курортно-рекреаційної сфери / В.Ф. Семенов, Н.В. Нєчева // Економічний аналіз : зб. наук. Праць. – Тернопільський національний економічний університет ; редкол: В.А. Дерій та інші. – Тернопіль : ВПЦ ТНЕУ «Економічна думка», 2015. – Т. 21. – № 2. – С. 206–212.
  5. Скляр Є.П. Застосування методу асесмент-центру в оцінюванні професійних спроможностей персоналу / Є.П. Скляр, А.О. Скляр // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля. – 2013. – № 16 (205). – С. 82–85.
  6. Солощук М. Перепідготовка і підвищення кваліфікації кадрів / М.Солощук // Справочник кадровика. – 2006. – № 9. – С. 87.
  7. Федоренко В.Г. Інструменти професійного відбору претендентів на вакантні посади / В.Г. Федоренко, О.О. Савенко, Л.Й. Літвінчук // Економіка та держава. – 2017. – № 9. – С. 25–27.
  8. Ekwoaba J.O. The impact of recruitment and selection criteria on organizational performance / J.O. Ekwoaba, U.U. Ikeije, N.Ufoma // Global Journal of Human Resource Management. – 2015. – Vol. 3, No. 2. – Pp. 22–33.
  9. Fekete M. The Practical Model of Employee Performance Evaluation / M.Fekete, I.Rozenberg // Human Capital without Borders: Knowledge and Learning for Quality of Life: International Conference. 24–27 June 2014. – Portoroz, 2014. – Pp. 141–149.
  10. Robertson I.T. Personnel selection / I.T. Robertson, M.Smith // Journal of Occupational and Organizational Psychology. – 2001. – No. 74. – Pp. 441–472.
Copyright (c) 2019 Вячеслав Олександрович Ткачук, Ірина Русланівна Бондарчук, Ніна Павлівна Осадчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.