DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2018-4(86)-70-75

Документування як елемент методу бухгалтерського обліку в забезпеченні якості інформаційних ресурсів

Антоніна Юліївна Щирська, Тетяна Михайлівна Кочин

Анотація


В статті визначено, що документування це спосіб первинного спостереження за господарською діяльністю та/або окремою господарською операцією що передбачає фіксацію їх властивостей на відповідному носії. В процесі аналізу праць науковців було встановлено, що документ здатний задовольнити інформаційні потреби, через передачу відомостей про об’єкт бухгалтерського обліку. Запропоновано класифікаційні ознаки документів в контексті забезпечення якісних властивостей інформаційних ресурсів, які генеруються системою бухгалтерського обліку, а саме: врахування властивостей об’єкту, за якісними часовими властивостями, за повнотою врахування реквізитів, за можливістю розширення реквізитів за запитом, за напрямом надходження, за обліковими наслідками, за відношенням до об’єктів балансу, за наслідками. Запропоновано підхід до розвитку документування як елементу методу бухгалтерського обліку в забезпеченні якості інформаційних ресурсів. Визначені вектори розвитку первинного спостереження, які направленні на забезпечення якості облікової інформації.

Ключові слова


бухгалтерський облік; документування; якість; інформаційні ресурси; метод бухгалтерського обліку

Повний текст:

PDF

Посилання


Goraj, O.S., Buhgalters'kyj oblik naslidkiv bojovyh dij ta okupacii' derzhavnyh terytorij, [Online], available at: http://eztuir.ztu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/7361/Horai.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Grycyshen, D.O., Oblikovo-analitychne zabezpechennja upravlinnja ekonomiko-ekologichnoju bezpekoju pidpryjemstv, URL: https://ztu.edu.ua/ua/science/files/autoreferat/aref_Gritsishen_DO.pdf

Grycyshen, D.O. (2015), Buhgalters'kyj oblik v systemi upravlinnja ekonomiko-ekologichnoju bezpekoju promyslovyh pidpryjemstv, monografija, ZhDTU, Zhytomyr, 540 p.

Legenchuk, S.F. (2010), Teorija i metodologija buhgalters'kogo obliku v umovah postindustrial'noi' ekonomiky, monografija, ZhDTU, Zhytomyr, 652 p.

Ostap'juk, N.A. (2012), Rozvytok teorii' ta metodologii' buhgalters'kogo obliku infljacijnyh procesiv v umovah postindustrial'noi' ekonomiky, Abstract of diss. of d.e.n., spec. 08.00.09, Zhytomyr. derzh. tehnol. un-t, Zhytomyr, 36 p.

Petruk, O.M. (2006), Rozvytok nacional'noi' systemy buhgalters'kogo obliku v Ukrai'ni: strategija, garmonizacija, reglamentacija, Abstract of diss. of d.e.n., spec. 08.06.04 buhgalters'kyj oblik, analiz ta audyt, Kyi'v, 40 p.

Prodanchuk, M.A. (2013), «Formuvannja zavdan' buhgalters'kogo obliku, orijentovanyh na zapyty systemy upravlinnja», Oblik i finansy, No. 2 (60), pp. 37–42.

Janchev, A.V., «Organizacijno-metodologichni polozhennja elektronnogo dokumentuvannja v systemi buhgalters'kogo obliku», [Online], available at: http://eztuir.ztu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/1324/Yanchev.pdf?sequence=1


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Горай О.С. Бухгалтерський облік наслідків бойових дій та окупації державних територій / О.С. Горай [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eztuir.ztu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/7361/Horai.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
  2. Грицишен Д.О. Обліково-аналітичне забезпечення управління економіко-екологічною безпекою підприємств / Д.О. Грицишен. URL: https://ztu.edu.ua/ua/science/files/autoreferat/aref_Gritsishen_DO.pdf.
  3. Грицишен Д.О. Бухгалтерський облік в системі управління економіко-екологічною безпекою промислових підприємств : монографія / Д.О. Грицишен. – Житомир : ЖДТУ, 2015. – 540 с.
  4. Легенчук С.Ф. Теорія і методологія бухгалтерського обліку в умовах постіндустріальної економіки : монографія / С.Ф. Легенчук. – Житомир : ЖДТУ, 2010. – 652 с.
  5. Остап'юк Н.А. Розвиток теорії та методології бухгалтерського обліку інфляційних процесів в умовах постіндустріальної економіки : автореф. дис. ... д.е.н : спец. 08.00.09 / Н.А. Остап'юк ; Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир, 2012. – 36 c.
  6. Петрук О.М. Розвиток національної системи бухгалтерського обліку в Україні: стратегія, гармонізація, регламентація : автореф. дис. … д.е.н. : спец. 08.06.04. бухгалтерський облік, аналіз та аудит / О.М. Петрук – Київ, 2006. – 40 с.
  7. Проданчук М.А. Формування завдань бухгалтерського обліку, орієнтованих на запити системи управління / М.А. Проданчук // Облік і фінанси. - 2013. – № 2 (60). – С. 37–42.
  8. Янчев А.В. Організаційно-методологічні положення електронного документування в системі бухгалтерського обліку / А.В. Янчев [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eztuir.ztu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/1324/Yanchev.pdf?sequence=1.
Copyright (c) 2018 Антоніна Юліївна Щирська, Тетяна Михайлівна Кочин

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.